Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1990 › október 18.
1989  1990
1990. augusztus
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1990. szeptember
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
1990. október
HKSzeCsPSzoV
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
OS:

Horn Gyula üdvözlő távírata Mihail Gorbacsovnak

"A magyar szocialisták nevében szívből gratulálok Önnek a Nobel-békedíjjal történt kitüntetése alkalmából. E kitüntetés méltó elismerése az Ön személyes tevékenységének és annak az új szovjet külpolitikai gondolkozásnak, amely alapvető változásokat hozott a nemzetközi viszonyokban..."
SZER, Magyar híradó:

Mi várható a Valutaalap szakértőinek tárgyalásaitól?

"... számolni kell az olajválság Magyarországra kiható következményeivel és azzal is, hogy január elsejétől dollárelszámolásra kerül az egész szovjet forgalom, tehát itt súlyos veszteségekkel, terhekkel kell számolni. Amikor ez bekövetkezik és valóban hatni kezd, akkor eljön a jövő tavasz, amikor lejár ez a megállapodás a Valutaalappal, lejár a készenléti hitelkeret, meg kell újítani. Az elképzelés az, hogy meg akarják újítani három évre. Nem véletlenül háromra, ez nagyjából felölelné a megújhodási nemzeti programnak az egész időszakát és a feltételeket is újra kell gondolni, mert most már a piaci átalakulás időszakáról van szó és olyan időszakról, amely az előbb említett nehézségekkel terhes. Tehát ennek az előkészítése is napirenden van ezeken a tárgyalásokon."

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről (tervezet) (1. rész)

1989. február 15., szerda -

1. Pártunk történelmi jelentőségű feladat valóra váltását, a
demokratikus szocializmus új, magyar gyakorlatának kialakítását tűzi
ki céljául. Az MSZMP 1988. májusi országos értekezlete megnyitotta a
gazdasági és politikai reformok átfogó, következetes
megvalósításának útját. A politikai rendszer mélyreható változására
azért van szükség, mert jelentős eredményeink, az ország
modernizálásában elért történelmi haladás ellenére az elmúlt
egy-másfél évtized során fokozatosan gazdasági-politikai és erkölcsi
válság alakult ki hazánkban. Ennek oka a világgazdaság robbanásszerű
átalakulása által kiváltott új helyzethez való alkalmazkodásunk
elmaradásában is megjelölhető. Ez hozta élesen felszínre a
szocializmus eddigi társadalmi-politikai rendszerének működési
elégtelenségeit.

    Az alkalmazott modell - mely jelentős modernizációs folyamatok
elősegítője volt - kimerítette tartalékait. Az új helyzethez való
igazodás hiánya megtörte az életviszonyok jelentős javulásának két
évtizedes folyamatait, visszaeséshez, ebből adódóan növekvő
társadalmi feszültségekhez, a vezetéssel szembeni bizalmatlansághoz
és távlatvesztéshez vezetett. Más szocialista országokban is keresik
az átalakítások útját.

    Saját történelmi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a
részleges reformtörekvések - amennyiben csupán a gazdasági
mechanizmusra korlátozódnak - nem vezetnek tartós eredményre. A
fordulat elkerülhetetlenné vált, s ez egyszerre igényli a gazdaság,
a társadalom, a politika, de a szellemi-morális viszonyaink
megújulását is.

    2. Az MSZMP 1988. májusi országos értekezlete új feltételeket
teremtett, s megfogalmazta a fordulat követelményét és irányát. Az
azóta eltelt időszakban kiteljesedett a nyilvánosság, és megindult a
politikai intézményrendszer demokratizálása, pluralizálása. Ezek a
folyamatok rendkívűli gyorsasággal bontakoztak ki, s teremtettek -
ellentmondásoktól nem mentes - új közállapotokat. (folyt.köv.)


1989. február 15., szerda 20:47


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről (tervezet) (2. rész)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
     állásfoglalása (2. rész)A valóságos gazdasági-társadalmi folyamatok és az
intézményrendszerek átalakításához azonban az idő nem volt elegendő,
az eddigi intézkedések pedig nem voltak kielégítőek. A gazdasági
reform új stratégiájának kidolgozása folyamatban van, a gazdaság
stabilizálása, a szerkezeti váltás, a kibontakozás megalapozása még
nem mehetett végbe. Mindez hosszabb időt igényel.

    A kialakult feszültségek feloldását szolgáló elgondolások
nagyobbrészt az MSZMP-től indultak ki, de a folyamatok sodrában
esetenként mégis az utólagos igazodás látszatát keltik. Az MSZMP
szükségesnek tartja, hogy újabb kezdeményezésekkel lépjen fel. Ebben
legfontosabbnak a gazdaság területét tekinti. Javasolja, hogy a
kormány - az ország szellemi kapacitásának mozgósításával -
gyorsítsa fel a gazdasági stratégia kimunkálását. Ennek a gazdaság
törvényszerűségeit, a világgazdaság követelményeit érvényesítő,
nyitott, teljesítményelvű, hatékony, vegyestulajdonú, a fő
ágazatokban a közösségi, állami tulajdon meghatározó szerepét
fenntartó gazdasági rendszeren kell alapulnia.

    Az elmúlt két évtized tanulsága, hogy a gazdasági reformnak, az
ezredforduló szerkezeti-minőségi követelményeihez való igazodásnak
feltétele a politikai intézményrendszer átalakítása is. Ebben az
esetben a reform gazdasági és politikai elemei felerősítik egymást.

    3. A szocialista társadalom működésének eddigi gyakorlata minden
korábbi erőfeszítés ellenére sem tudta megteremteni Magyarországon a
demokrácia olyan intézményrendszerét, amelyben az érdekek
sokfélesége kifejeződhet és képviseletet nyerhet. Az egypártrendszer
körülményei nem tették lehetővé a szükséges döntési alternatívák
kialakítását, ezek megmérettetését, a széles körű társadalmi
nyilvánosságot és ellenőrzést. Mindez nagy tömegeket fordított el a
politikától, és bizalmatlanságot szült a kialakult
intézményrendszerrel szemben.

(folyt.köv.)


1989. február 15., szerda 20:48


Vissza »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről (tervezet) (3. rész)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
     állásfoglalása (3. rész)A pártértekezlet megfogalmazta a demokratikus hatalomgyakorlás
igényét, a politikai pluralizmus megteremtését. Ennek útját a
politikai intézményrendszer mélyreható átalakításában jelölte meg,
amely ,,lehetőséget teremt a különböző érdekek intézményes
kifejezésére, egyeztetésére, politikai akarattá formálására,,. Az e
döntés nyomán kibontakozó tudatos fejlődési folyamatok és a
társadalomban megjelenő szerveződések együttesen azt mutatják, hogy
kialakulóban vannak a feltételek az egypártrendszer körülményeinek
megváltoztatására.

    A Központi Bizottság javasolja, hogy a demokratikus
hatalomgyakorlás a társadalom által ellenőrzötten, a közvetlen és
képviseleti demokrácia révén a többpártrendszer keretei között is
érvényesüljön. Kezdeményezi, hogy ennek feltételei létrejöjjenek, és
alkotmányos garanciát kapjanak.

    4. A többpártrendszerre történő kiegyensúlyozott átmenet csak
szerves társadalmi folyamatok eredményeként mehet végbe. Ezeket nem
lehet pontosan megtervezni, de a bennük részt vevő politikai
mozgalmak, tényezők együttmüködése befolyásolja alakulásukat. A
Központi Bizottság megítélése szerint a társadalom jelenleg nincs
felkészülve a többpártrendszeren alapuló politikai struktúra gyors
és spontán ,,berobbanására,,. Komoly társadalmi veszélyt jelenthet a
folyamatok destabilizálódása, ellenőrizhetetlenné válása, anarchikus
viszonyok kialakulása. Ez sem a nemzetnek, sem pedig az ország
sorsáért felelősséget érző egyetlen politikai erőnek sem állhat
érdekében. Fokozatos átmenetre, a politikai folyamatok
kiszámíthatóságára, a bizalmatlanság oldására van szükség. Egyaránt
kárt okozhat az események kierőszakolt felgyorsítása vagy
mesterséges fékezése.

    A társadalomban megjelent politikai mozgalmaknak a helyzet
megkívánta felelősséget és önmérsékletet kell tanúsítaniok. Az
ország előtt álló feladatok megoldásához úgy tudnak hozzájárulni, ha
a kritikai megnyilatkozások mellett reális programokat képesek
felmutatni. A nemzet abban érdekelt, hogy a különböző politikai
tényezők között a kibontakozást szolgáló reális alternatívák
kidolgozásában legyen verseny. (folyt.köv.)


1989. február 15., szerda 20:50


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről (tervezet) (4. rész)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
     állásfoglalása (4. rész)5. Az MSZMP kinyilvánítja, hogy kész két- és többoldalú
megbeszéléseket folytatni a hatalom gyakorlásának új módjáról minden
törvényes keretek között működő szervezettel. Az együttműködés
feltétele az alkotmány, a törvények megtartása, a társadalmi
fejlődés szocialista útjának elfogadása, nemzetközi szövetségi
kötelezettségeink tiszteletben tartása, törekedve a két katonai tömb
egyidejű felszámolására.

    A megbeszélések előkészítésére a Központi Bizottság
munkacsoportot bízott meg. Az előkészítő megbeszéléseken az MSZMP
ajánlja az együttmüködés tartalmi, szervezeti, ügyrendi kérdéseinek
megvitatását. Az érdemi megbeszélések tárgyköréül pedig javasolja:
az új alkotmány előkészítésével és tartalmával összefüggő vélemények
egyeztetését, a választási rendszer kidolgozásával és a
választásokon való együttmüködéssel kapcsolatos kérdések
megvitatását, valamint a gazdaság stabilizálására és a szociális
biztonság megteremtésére vonatkozó nézetek összehangolását. A
megbeszélések elvezethetnek egy állandó konzultációs fórum
létrehozásához. Mindez megteremtheti annak lehetőségét, hogy
megalapozódjon a nemzeti összefogás, s hogy koalíciós partnerként
különböző politikai tényezők részt vehessenek a hatalom
gyakorlásában.

    Ugyanakkor létezhetnek alkotmányos keretek között ellenzékként
megjelenő mozgalmak, pártok. Az MSZMP ezekkel is párbeszédre
törekszik, vitázik, és amiben szükséges, politikai harcot folytat.

    6. A többpártrendszerre történő átmenet során az MSZMP nyíltan
hirdeti, hogy társadalmunkban meghatározó szerepet kíván betölteni.
Ehhez alapot ad politikai ereje, a demokratikus szocialista fejlődés
képviselete, társadalmi bázisa, történelmi tapasztalata. Az MSZMP
meghatározó szerepét politikai eszközökkkel, mindenekelőtt
programjával, meggyőzéssel, tagjai személyes munkájával,
magatartásával kívánja biztosítani. (folyt.köv.)


1989. február 15., szerda 20:51


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának állásfoglalása a politikai rendszer reformjának néhány időszerű kérdéséről (tervezet) (5. rész)

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
     állásfoglalása (5. rész)Ahhoz, hogy a párt a társadalmi változások élén haladjon,
mindenekelőtt önmagát kell megújítania. Ez csak a politikai
versenyhelyzetre való felkészüléssel lehetséges. Ennek érdekében
világosabbá kell tenni hosszabb távra szóló stratégiai céljainkat,
és ki kell munkálnunk egy rövidebb időszakot felölelő politikai,
választási programot. E program körül kell vitákban kialakítanunk és
megerősítenünk a párt politikai centrumát, szervezeteink
akcióegységét. Tovább kell fejlesztenünk a párt működésének és
döntéshozatalának demokratizmusát.

    A párt konstruktívan, a társadalomban jelentkező törekvések
iránt nyitottan, társadalmi és történelmi felelőssége tudatában
kíván szerepet vállalni a nagy horderejű változásokban, a fordulat
végrehajtásában.

    7. A politikai intézményrendszer mélyreható átalakulásában
meghatározó szerepe lesz az új alkotmánynak és a választójogi
törvénynek. Ezekkel kapcsolatban a Központi Bizottság a közeljövőben
kialakítja álláspontját, azt nyilvánosságra hozza és pártvitára
bocsátja.

    A Központi Bizottság bizonyos abban, hogy kezdeményezései a
politikai pluralizmus folyamatos kiépülésére egész társadalmunk
érdekét, a kibontakozás lehetőségét, nemzeti céljainkat szolgálják.
Ebben nagy nemzetközi felelősség is hárul az MSZMP-re. Pártunk
felhívja tagjait és felkér minden cselekvésre kész erőt az
országban, hogy felelős vitákkal, tettekkel, társadalmi
összefogással legyenek részesei társadalmunk megújulásának.


     x x x


    Az MSZMP Központi Bizottsága felkéri a párt tagjait és
szervezeteit, hogy vitassák meg az 1989. február 10-11-ei ülésén
elfogadott és most nyilvánosságra hozott állásfoglalástervezetét.
(MTI)


1989. február 15., szerda 20:55


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD