Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › január 12.
1989  1990
1989. január
HKSzeCsPSzoV
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
A Független Jogászfórum (Krassó György, SZER)

A jog értéke minimálisra csökkent a társadalom szemében. A történelmi zsákutcából csak a demokrácia megteremtésével lehet kijutni, de a reformokról szóló szavak a reformellenes erők törekvéseinek elkendőzését is szolgálják. A demokratikus jogállam megteremtéséhez a társadalom egészének aktív közreműködése és ellenőrzése szükséges. A Független Jogászfórum erre kíván módot nyújtani.

SZKP KB - felhívás (1. rész)

Szántó András, az MTI tudósitója jelenti:
Moszkva, 1989. január 12. csütörtök (MTI-tud.) - Választási programját közzétéve a Szovjetunió Kommunista Pártja biztosít minden szovjet embert, hogy továbbra is töretlenül halad az átalakítás útján, s minden erejét, a kollektív gondolkozást és a közös akaratot a társadalom forradalmi megújítására összpontosítja. A párt reméli, hogy minden szovjet ember aktív részese lesz a kijelölt tervek megvalósításának. Így összegezhető az SZKP KB választási programja, amellyel a szovjet társadalomhoz fordul. A párt vezető testülete keddi ülésén a párthoz, az egész szovjet néphez szóló felhívást fogadott el. Ennek szövegét csütörtök este hozták nyilvánosságra.

A terjedelmes dokumentum bevezetőjében megvonja az átalakítás
első esztendeinek mérlegét, s felvázolja a pártnak a következő
időszakra vonatkozó programját. Az alapot a pártnak az átalakítás
kezdetét jelentő 1985 áprilisi kb-ülésén, majd a XXVII.
kongresszuson, illetve a tavalyi 19. országos értekezleten
elfogadott határozatai képezik.

    Megváltozott a társadalom légköre: a tétlenség és a társadalmi
közöny helyébe az állampolgári tenniakarás, kezdeményezés lép.
Hatalmas változások zajlanak a gazdaságban, nő a dolgozók vállalkozó
kedve, gazdatudata. Nem szabad azonban illúziókat táplálni: sok még
a tennivaló az elhatározott és mellőzhetetlen feladatok végrehajtása
érdekében. Az eddig történtek hatására azonban megállt a válság felé
sodródás, feltűntek a felemelkedés első jelei.

    A pártnak meggyőződése - mutat rá a felhívás -, hogy az
átalakítás csak akkor lehet sikeres, ha annak legfőbb szereplőjévé
az ember válik. Ehhez van szükség a demokratizálásra.

    Az átalakítást a párt önmagánál kezdte. Megszabadítva magát a
folyó gazdasági ügyek intézésének terhétől, azoknak az időszerű
elméleti kérdéseknek a kidolgozására összpontosíthat, amelyek a
szocializmussal, a bel- és külpolitikával, a politikai, szervezeti
és ideológiai tömegmunkával függenek össze.

    Mindannyian mássá váltunk - folytatódik a felhívás. - Újszerűen
látjuk a múltat, a jelent és a jövendőt, másként látjuk a célokat és
a hozzájuk vezető utakat.

    Az 1985 áprilisi KB-ülés óta szerzett tapasztalatok azt
mutatják, hogy az átalakítás az egyetlen helyes választás volt, más
út nincs. Az azóta megtett úton voltak megtorpanások,
ellentmondások, amelyekért a felelősséget a párt nem akarja
elhárítani magától. A nehézségek leküzdése érdekében a párt
elsősorban önmagával, minden kommunistával szemben fokozza a
követelményeket. (folyt.)


1989. január 12., csütörtök 19:11


Vissza »


SZKP KB - felhívás (2. rész)

A megoldandó feladatok legfontosabbikaként a dokumentum az
élelmiszerkérdés megoldását jelöli meg. Ennek érdekében korszerű
agrárpolitikára van szükség. Ez lesz a témája az SZKP KB következő
ülésének is. Ugyancsak megoldásra vár a jó minőségű közszükségleti
cikkekkel való ellátás problémája. Komoly eszközöket állítanak a
könnyűipar fejlesztésének szolgálatába. A lakosság közvetlen
szükségleteinek kielégítésén kell dolgoznia az ipar minden
ágazatának, köztük a védelmi célú vállalatoknak. Ezeknek egy részét
átállítják a polgári célú termelésre.

    A lakásgondok megoldását érintve a dokumentum emlékeztet arra a
célra, hogy az ezredfordulóra minden családnak önálló otthont kell
biztosítani. Ennek érdekében minden lehetőségek ki kell használni:
az állami építkezéseket, a vállalatok, mezőgazdasági üzemek
lehetőségeit csakúgy, mint a szövetkezeti és egyéni építkezésben
rejlőket.

    A felhívás szól azokról az intézkedésekről, amelyekkel az
öregkorban a megszolgált nyugalmat, megélhetést nyújtó nyugdíjat
akarják megteremteni. A társadalom figyelmét jobban rá kell
irányítani a családra, növelni kell a gyermekek neveléséért való
felelősséget. Nagyobb támogatásban kell részesíteni a kis jövedelmű
családokat, s meg kell hosszabbítani a kisgyermekek gondozására
fordított fizetett szabadság időtartamát. Ugyancsak gyökeresen
javítani kell az egészségügyi szolgáltatás helyzetét.

    A párt osztja a szovjet emberek aggodalmát, amelyet a természeti
környezet helyzetének alakulása váltott ki.

    A szilárd szociálpolitika alapja a hatékony gazdaság -
folytatódik a felhívás. - Ez év elejétől az ország minden ipari
vállalata áttért az önelszámolás és az önfinanszírozás gazdasági
gyakorlatára. Mindazonáltal az emberek még nem érzékelik igazán az
átalakítás eredményeit. A párt célja világos: fel kell gyorsítani a
tudományos-műszaki haladást, végre kell hajtani a radikális
gazdasági reformot, a jövedelmeket közvetlenül függővé kell tenni a
munka hatékonyságától és minőségétől.

    A szovjet társadalmi rend a dolgozó nép hatalmának jelszavával
született meg, s a forradalom győzelme utáni évek drámaisága éppen
az volt, hogy az egyszerű ember mind távolabb került a tényleges
politikai hatalom gyakorlásától. A radikális politikai reform célja
ma a nép teljhatalmának garantálása. (folyt.)


1989. január 12., csütörtök 19:18


Vissza »


SZKP KB - felhívás (3. rész)

A népképviseleti kongresszus küldötteinek megválasztása
megnyitja az utat a politikai reform következő szakasza előtt. A
demokratikus irányítás, a társadalmi aktivitás és az emberek
felelőssége - ezek a megbízható garanciái annak, hogy ne térhessen
vissza az adminisztratív-utasításos rendszer. A néphatalom
újjászületése elválaszthatatlan a jogállamiság megteremtésétől.
Ezzel összefüggésben a dokumentum felidézi azokat a készülő
törvényeket, amelyek a kívánt cél elérését segítik.

    - A párt mindent megtesz a szocialista demokrácia
fejlesztéséért, azért, hogy minden ember tevékenyen részt vegyen a
társadalmi-politikai életben és az irányításban, a teljes néphatalom
gyakorlásában - hangzik a felhívás.

    Az átalakítás összhangban van a Szovjetunióban élő nemzetiségek
érdekeivel is. Az ügyet azonban nem segíti a nemzeti befeléfordulás.
Sikert csak az együttműködés hozhat, egyesítve minden nemzetiség és
nép, minden köztársaság, az egész ország érdekeit. A 19.
pártértekezlet állásfoglalásának megfelelően a párt átfogó
intézkedéseket dolgoz ki a nemzetiségi kapcsolatok fejlesztésére és
harmonizálására. Az SZKP KB ezzel foglalkozó ülésén kidolgozzák a
következő évek idevonatkozó akcióprogramját.

    Az önelszámolás szilárd alapot teremt a köztársaságok
önállóságához és kölcsönös felelősségéhez, véget vet a hatóságok
diktátumának. Minden köztársaság számára lehetővé válik a gazdaság,
a szociális élet, a kultúra és a nyelvhasználat, a történelmi
örökség, a természet megóvása problémáinak megoldása.

    - A párt a lenini nemzetiségi politika megvalósításával olyan
feltételeket teremt, amelyek közepette minden nép és nemzetiség
jobban élhet, jobban kibontakoztathatja nemzeti sajátosságait,
gazdagabbá és erősebbé válik testvéri szövetségünk - áll az SZKP KB
felhívásában.

    A szellemi életben a személyiségek egyformasága helyett
kibontakozhatnak az egyéni képességek, megmutatkozhat az igazi
tehetség, a látszólagos egyöntetűség helyébe a magas színvonalú
vitakultúra feltételei között a vélemények, nézetek sokszínűsége
léphet. Kitér a dokumentum a társadalom erkölcsi életének
tisztaságára is, megállapítva, hogy a megtisztulás az egész nép
közös feladata. (folyt.)


1989. január 12., csütörtök 19:23


Vissza »


SZKP KB - felhívás (4. rész)

Egyike legfontosabb közös gondjainknak a fiatal korosztályok
nevelése és képzése. Következetesen végig kell vinni a közép- és
felsőfokú oktatás reformját. Az iskola felelős az egész társadalom
előtt, de a társadalom is felelős az iskola előtt, hiszen ott
formálódik a társadalom jövője.

    Gyorsítani kell a tudomány, mindenekelőtt az alapkutatások
fejlesztését, növelni kell mind a társadalom-, mind a
természettudományok teljesítményét. Egyetlen nagy horderejű
politikai döntést sem szabad meghozni komoly tudományos megalapozás,
objektív tudományos szakértői vizsgálat nélkül.

    Az ország belső életének mélyreható változásai
elválaszthatatlanul kapcsolódnak a szovjet külpolitika forradalmi
jelentőségű átalakulásához. A józan ész, a jóakarat, az építő
párbeszéd logikája áll a konfrontáció egészségtelen, veszedelmes
pszochológiájával szemben. A világ nyugodtabbá és biztonságosabbá
vált.

    A dokumentum emlékeztet az elmúlt évek kedvező külpolitikai
változásaira: megkezdődött a szovjet-amerikai rakétamegsemmisítési
szerződés végrehajtása; fordulat megy végbe a regionális válságok
felszámolásában. A fegyveres erők és a hagyományos fegyverzet
csökkentésére meghirdetett egyoldalú lépések bizonyára elősegítik az
e kérdésről folyó tárgyalások sikerét, s joggal lehet számítani a
vegyi fegyverek teljes tilalmáról szóló tárgyalások mielőbbi
eredményes befejezésére. A kardinális kérdéseket politikai
eszközökkel kell megoldani: ez a Szovjetunió válasza korunk
kihívásaira. Az erő jogának helyébe a jog erejének kell lépnie.

    A dokumentum a végbemenő változások méretei alapján rámutat,
hogy az átalakításnak a párt által felvázolt programja az egész nép
programjává vált. - Irányvonalunk helyes. Visszautasítunk minden
olyan kísérletet, amelynek célja a folyamat lefékezése, a társadalom
visszavetése a pangás vermébe. De ugyanilyen határozottan
szembeszállunk a kapkodással, a kalandorsággal - mutat rá a
munkásokhoz, parasztokhoz, értelmiségiekhez, minden dolgozóhoz szóló
felhívás.

    - Problémáinkat senki sem oldja meg helyettünk. Fontos
megértenünk: az átalakításért dolgozva mindenki önmagáért, saját
családjának jólétéért, hazánk felvirágoztatásáért dolgozik - mondja
végezetül az SZKP KB választási felhívása. - Az átalakítást meg kell
védelmezni, de a legfőbb: energikusan és következetesen előrevinni
az átalakítás ügyét. +++


1989. január 12., csütörtök 19:57


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
MTV2 nézői telefonok

Név nélkül): Ez a műsor egy nagy szar. Mindennel foglalkozik csak pont azzal nem, amivel most kellene, ami az egész országot érdekelné. Lehet mandarint venni, bármivel foglalkozni, csak az emberrel nara. Ez egy nagy kalap szar, sőt: kettő. - (Név nélkül): Hülye az adásotok, hülyék vagyyck, hát kinek csináljátok ezt a műsort, ki adja nektek a pénzt? Meg vagytok ti őrölve, hát nem lehet egy kicsit az e embert szórakoztatni? Hát hogy éltek ti, hogy dolgoztok? Rosszak vagytok...
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD