Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › április 04.
1989  1990
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Panoráma

"Magyarországon a független közvéleménykutatók által végzett felmérés azt mutatta ki, hogy az emberek 35 százaléka szavazna továbbra is az MSZMP-re, 51 százalékát a szavazatoknak a függetlenek kapnák. Szenté Péter pontosan azt hangsúlyozta ebben, hogy ez az 51 százalék erősen megoszlana a különböző új szerveződések között, és ha például Magyarországon egy angol típusú választási rendszer lenne érvényben, akkor az MSZMP változatlanul kormányt alakíthatna."

Nagygyűlés - Nyers Rezső előadása (1. rész)

1989. október 10., kedd - ,,Út a jövőbe a demokratikus szocializmus ,, jelszó alatt nagygyűlést tartottak kedden délután a Magyar Szocialista Párt Villányi úti választási központjában. A rendezvény szónoka Nyers Rezső volt. A párt újonnan megválasztott elnöke a történelmi jelentőségű pártkongresszus másnapján, most első alkalommal találkozott a párt tagságával, hogy tájékoztatást adjon a legfelsőbb pártfórum munkájáról, a kongresszus határozatairól, az új párt törekvéseiről, politikai kurzusáról. A pártelnök beszámolóját nagy érdeklődés előzte meg - több mint félezren gyűltek össze a központ auditóriumában -, amit jórészt az magyaráz, hogy a párt életében gyökeres fordulatot hozó kongresszus után számos nyitott kérdés maradt jövőbeni tevékenységével, céljaival kapcsolatban a tagság széles rétegeiben.

Nyers Rezső éppen e bizonytalanságra, e kettősségre utalt,
amikor úgy kezdte felszólalását, hogy a párttagság hangulata ma
,,keserédes,,. Keserűségét az okozza, hogy bár a pártszervezetek
széles hálózata, a tagság széles köre nem volt felelős az MSZMP
válságáért, a következményeket mégis neki kell viselnie. Ezzel
együtt is bizakodásra ad okot, hogy a kongresszus minden
nehézkessége ellenére nyílt, demokratikus légkörben tanácskozott.
Ahogy a pártelnök megfogalmazta: hasonló jellegű, magas szintű
tanácskozáson ilyen eleven, gondolatgazdag vita, szabad
véleménynyilvánítás 1948 óta mindössze egyszer volt, az 1957-es
pártértekezleten. A kongresszus pezsgése, élénk szellemisége a két
munkáspárt egyesülése előtti időket idézi fel.

    A legfelsőbb pártfórum tanácskozását megelőzően sokan az MSZMP
összeomlását jósolták. A tanácskozás azonban bebizonyította, hogy a
pártdemokrácia életképes, s a heves viták ellenére sem következett
be földcsuszamlás. Az új párt jelenleg a demokratikus átalakulásnak,
érésnek az állapotában van.

    A kongresszus egyik fontos vonása volt, hogy szabad teret
engedett a különféle áramlatok kifejeződésének. A különböző
platformok formájában felszínre kerülhettek a párton belül már
huzamosabb ideje meglévő áramlatok, s ha ez nem történt volna meg, a
párt nem maradhatott volna együtt. Ez ismét csak a párton belüli
demokratikus működési formák jelentőségét emeli ki, hiszen éppen a
szabad vita, az önkifejeződés lehetősége vezette rá az áramlatokat,
hogy érvényesülésük érdekében nem kell feltétlenül szétszakítaniuk a
pártot. (folyt.köv.)


1989. október 10., kedd 19:18


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Nagygyűlés - Nyers Rezső előadása (2. rész)

A platformok pozitív szerepére utal az is, hogy a tanácskozás során
több olyan ,,válságos,, pillanat volt, amelyen éppen segítségükkel,
kompromisszum-készségükkel jutott túl a kongresszus - nem pedig a
pártvezetés jóvoltából. A tanácskozást végső soron egyfajta
kompromisszumos egység jellemezte, amelynek kimunkálása nyílt
vitában történt. Ugyanakkor a pártelnök azt sem tagadta, hogy a
színfalak mögött zajló, félig rejtett vitáknak, egyezkedéseknek is
jelentős szerepe volt. A kongresszuson kialakult egység a
továbbiakban is jellemzője lesz az új, ,,többplatformos,, pártnak.
Nyers Rezső véleménye szerint a Magyar Szocialista Pártban többfajta
nézet is megfér egymás mellett a szociáldemokrata gondolkodásmód és
a reformkommunizmus két pólusa között.

    A kongresszus egyik fontos vitapontja volt, miként alakuljon az
MSZMP és az MSZP egymáshoz való viszonya. A radikális nézetet
képviselők azt javasolták, hogy oszlassák fel az MSZMP-t,
alakítsanak teljesen új pártot, teljesen új tagsági viszonnyal. Ez a
nézet végül kisebbségben maradt. A másik póluson a teljes
folyamatosság hívei helyezkedtek el, akik új párt alakítása helyett
a megújulást hirdették.

    Éles vita alakult ki abban is, vajon a kongresszus meddig mehet
el, mire terjed ki felhatalmazása a tagság véleményének kikérése
nélkül. Újabb pártvita megrendezésére azonban már nem volt mód,
hiszen ezt a mai feszült belpolitikai viszonyok nem teszik lehetővé.
A döntés elodázása a párt térvesztését, presztizsveszteségét okozta
volna. A kongresszus tehát egyfajta döntési kényszerbe került.

    Most a legfontosabb tennivaló, hogy a határozatokat minél
szélesebb körben ismertessék meg a tagsággal, és segítsék azok
helyes értelmezését. Az MSZMP és az MSZP viszonyában a hangsúlyt az
önkéntességre helyezik; aki vállalja az új párt politikai céljait,
működési elvét, az átléphet az MSZP-be. Erre meglehetősen szűk
határidőt szabott a kongresszus, de ezt indokolja, hogy nem szabad
meghosszabbítani a bizonytalansággal járó átmenetet.

    Az új párt szervezőmunkája során nagy figyelmet kell szentelni
az újonnan formálódó tagozatoknak, így például a munkásság és a
vidék érdekeinek képviseletére szerveződött csoportoknak.
Életrehívásuk azt jelzi, hogy a hagyományos szervezési keretek
mellett speciális, az egyes társadalmi rétegek életéhez közelebb
vivő szerveződési formákra is szükség van. (folyt.köv.)


1989. október 10., kedd 19:24


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Nagygyűlés - Nyers Rezső előadása (3. rész)

Nyers Rezső röviden tájékoztatást adott arról is, hogy a világ
közvéleménye miként fogadta a pártkongresszus határozatait. Nyugaton
túlnyomóan elismeréssel szóltak a magyarországi fejleményekről. A
sajtóorgánumok jobbára úgy értékelték, nagy dolog történt
Magyarországon, s az ország integrálódik a világfolyamatokba. Ezzel
együtt kisebb mértékben a kétkedés is hangott kapott; volt, aki úgy
vélekedett: nem történt érdemi változás Magyarországon, illetve a
kommunisták képtelenek a demokratizálódásra.

    Ami a szocialista országokat illeti, a Szovjetunió pozitívan
fogadta az MSZP megalakulásának hírét. Gorbacsov főtitkár Nyers
Rezsőhöz küldött távirata a rokonszenv hangján íródott.
Jugoszláviában és Lengyelországban nagyon pozitív visszhangot
váltott ki a kongresszus. Bulgária, az első benyomások alapján, a
pozitív várakozás álláspontjára helyezkedett. Romániában és az
NDK-ban lényegében nem vesznek tudomást a kongresszusról. Többnyire
kis hírekben számoltak be az MSZP tanácskozásáról. Csehszlovákiában
bővebb kommentárok jelentek meg, amelyek kritikai észrevételeket is
mefogalmaztak.

    A nemzetközi visszhang alapján a pártelnök hangsúlyozta: az
MSZP-nek törekednie kell arra, hogy Magyarország szomszédai,
partnerei pontosan értsék az országban végbemenő változásokat, még
ha nem is rokonszenveznek azokkal. Mindenképpen el kell kerülni azt,
hogy kialakuljon valamifajta ,,politikai légihíd,, a magyar
törekvésekkel szemben; ennek rendkívül káros következményeit hazánk
már jól ismeri.

    A magyar demokratizálódási folyamatok szempontjából nagyon
fontos, hogy a gorbacsovi politika jóindulattal viseltetik a
magyarországi törekvések irányában. Magyarország azonban nem
építheti reformjait, gazdaságpolitikáját egyszerűen erre a
jóindulatra. Magyarországnak akkor is meg kell állnia a lábán, ha
nehezebbé válik a Szovjetunión belül a gorbacsovi vezetés helyzete.
Magyarország már megtanulta, hogy cselekvési terének önkéntes
leszűkítésével nem oldhatja meg problémáit.

    Nyers Rezső végezetül azt a meggyőződését hangoztatta, hogy az
új párt tagsága által létezik. Ha elszakadások lesznek is,
remélhetően új találkozások születnek, s akkor a mostani bizonytalan
helyzetben is megtalálja az MSZP a helyes módszereket, célokat -
ebben a párttagság lesz a vezetés bírája.

    Előadása után Nyers Rezső a nagygyűlés résztvevőinek gyűrűjében
válaszolt a kérdésekre, észrevételekre. (MTI)


1989. október 10., kedd 19:28


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
MTV2 nézői telefonok

" - Erdélyiné, Gyula, 62-514: Szeretném, amennyiben más néző kérésével ís egyezne kérésem, a Ki fizeti a révészt c. TV-sorozatot szíveskedjenek megismételni. - 848-441: Nem birom már ki az adás végéig, köszönteni szeretném a Törőcsik művésznőt, akinek hódolója vagyok. Én egy idősebb nagymama vagyok de csodálom őt, még ebben a régi filmjében is. hogy szólnia sem kell, csak a nézésével. Csodálatos. Szeretném Őt köszönteni. - A folyton folyvást c. műsort ne részletekben adják le, hanem egész filmeket adják le. Pl. úgy mint a Gregory Peck sorozatot. Miért éjjelre kerülnek a jó filmek. Aki reggel kel, az nem tudja megnézni."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD