Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › április 03.
1989  1990
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Magyar híradó, Kasza László:

Április 4.

"A nap - legyen az április 4-e vagy 13-a - egy olyan rendszer kezdetét jelentette, amely három év alatt felszámolta a lassan szárba szökkenő magyar demokráciát, egy olyan párt uralomra juttatásának kezdetét, amelyhez több vér, szenvedés tapad, mint újkori történelmünk során bármelyik elődjéhez. És ez a párt nem átallotta éveken át meggyalázni történelmünket azzal, hogy közös nevezőre hozta, összekötötte április 4-ikét és párját március 21-ét igazi nemzeti ünnepünkkel, március 15-ével."

Szóvivői tájékoztató a Központi Bizottság üléséről (1. rész)

1989. május 8., kedd - A párttörvény tervezetéről eddig lefolytatott vitákat összegező tájékoztatót tárgyalt meg hétfői ülésén az MSZMP Központi Bizottsága. Erről, valamint az ülésen tárgyalt más témákról Kimmel Emil, a párt helyettes szóvivője elmondta a sajtó munkatársainak, hogy őszinte eszmecsere alakult ki a párt helyzetéről, a pártértekezlet óta eltelt 11 hónap tapasztalatairól, valamint az MSZMP és a társadalom közötti kapcsolatok alakulásáról. Tizenhatan fejtették ki véleményüket, valamennyien a párt ,,talpraállítását,, sürgették. Mint megfogalmazták: nincs ok az önmarcangolásra, hiszen ami történik, az egyenes következménye az 1988. májusi pártértekezletnek. A változások előtti zsilipet e nagy jelentőségű tanácskozás nyitotta fel, s ebben az MSZMP érdemei elévülhetetlenek. Megállapították: ez a forradalmi változás szükségessé teszi hogy a párt változtasson belső helyzetén. Mindenki előtt nyitva kell hagyni az utat, hogy elkötelezett reformer legyen. Azt pedig, hogy ki milyen mértékben lesz az, cselekedetei döntik el. Elhangzott az is: az MSZMP-nek az az érdeke, hogy tehetséges fiatalok beáramlásával reformpárttá alakuljon. A párttagság őszinteségre vágyik, hogy győzelemre vezesse az MSZMP-t a választásokon, biztosítva a békés átmenetet a többpártrendszerre. Ehhez több magabiztosságra, összefogottabb vezetésre, következetes stratégiára és taktikára van szükség. Úgy ítélték meg, hogy a vezetők közül sokan nem eléggé felkészültek, nem alkalmasak arra, hogy a többpártrendszer viszonyai között egy kritikus helyzeten átvezessék a társadalmat.

A testület tagjai úgy ítélték meg, hogy az állampolgárok
egyesülési szabadságának, politikai jogainak érvényesülése, a
társadalomban meglévő különböző érdekek és értékek demokratikus
megjelenítése és érvényesítése indokolja a párttörvény megalkotását,
s javasolják, hogy már augusztus 1-je előtt be kell terjeszteni az
Országgyűlés elé a törvényjavaslatot.

    E napirend keretében több más, olyan kérdésről is szó esett,
amely erőteljesen foglalkoztatja a közvéleményt, mint a választások
ütemezéséről, illetve a pártértekezlet összehivásáról. Ez utóbbi
összehívásáról elvi döntést hozott a Központi Bizottság: időpontját
következő ülésén határozza meg, a politikai menetrendtől függően.
(folyt.köv.)


1989. május 8., hétfő 21:36


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Szóvivői tájékoztató a Központi Bizottság üléséről (2. rész)

Mint a vita is tükrözte: a testület egyeztetni kívánja a
pártértekezlet időpontját az országgyűlési képviselői és
helyhatósági választásokkal, a köztársasági elnök választásával,
amelyek időpontjára, esetleges előrehozására a kommunista
képviselőktől kért vélemény alapján tesz javaslatot.

    A vitában hangsúlyozták, hogy a pártértekezletig ki kell
dolgozni a választási programot - ennek munkálatai már megkezdődtek.
Kifejtették, hogy e programnak felelősnek, teljesithetőnek,
megvalósíthatónak és képviselhetőnek kell lennie. Ugyanakkor el kell
készíteni és nyilvánosságra kell hozni az elmúlt 15 esztendő
politikai mérlegét. Fontos az is, hogy az MSZMP megalkossa új
működési szabályzatát. Ezt még e hónapban vitára bocsátják.

    Kimmel Emil elmondta, hogy a Központi Bizottság a továbbiakban
négy nagy belpolitikai témát is megtárgyalt. Így elsősorban azt,
hogy az MSZMP lemondott káder hatásköréről, s a jövőben jelölési
jogkörrel él, politikai eszközökkel kívánja befolyásolni a
legfontosabb társadalmi, gazdasági, s egyéb vezetői funkciók
betöltését: jelölteket állít, javasol és ajánlásokat tesz.
(folyt.köv.)


1989. május 8., hétfő 21:42


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Szóvivői tájékoztató a Központi Bizottság üléséről (3. rész)

Ennek főpróbájaként tekinthető, hogy a mostani ülésen Németh
Miklós miniszterelnök ismertette a testülettel a kormányátalakítási
terveit, kérve a KB támogatását javaslatainak elfogadtatásához.

    A tájékoztató perceiben vitatta meg a testület a Munkásőrség
tevékenységéről szóló beszámolót. A jelentés hangsúlyozza, hogy a
Munkásőrség az elmúlt évtizedekben széles társadalmi alapon,
demokratikus szellemben, mozgalmi jelleggel, a törvényesség
betartásával működött; tagjai elismerésre méltó munkát végeztek a
gazdaság építésében, a közéletben, a szolgálatban. A mintegy 6O ezer
tagot számláló testület a közösségi emberek szervezete, belső életük
alapvető jellemzője az önkéntesség, a humanizmus, a szolidaritás, a
vélemények szabadsága, a kölcsönös segítségnyújtás és
fegyverbarátság. Az előterjesztésben és a vitában is elhangzott,
hogy a Munkásőrség vállalja az MSZMP reformtörekvéseit és a
többpártrendszer körülményei között is működőképes. Ugyanakkor
elkerülhetetlen a szervezet megújítása. A Központi Bizottság döntött
arról, hogy hatályon kívül helyezi a Munkásőrség pártirányításáról
szóló korábbi határozatokat, s egyben felkéri a kormány elnökét,
hogy a testület országos parancsnokának bevonásával készítsen elő és
adjon ki a Munkásőrségre vonatkozó új jogszabályokat. A KB ajánlása
szerint a védelmi jellegű önkéntes szervezet a jövőben a
Minisztertanács felügyelete alatt tevékenykedne, a hazai védelmi
rendszer integráns elemeként.

    A reformkörök működésének eddigi tapasztalatairól a Központi
Bizottság tagjai megállapították: a párt alapszervezetei, választott
testületei egyre több gyakorlati lépést tesznek annak érdekében,
hogy az MSZMP korszerűen politizáló, marxista szellemű reformpárttá
alakuljon át. Ezt a törekvést tükrözik a reformkörök
állásfoglalásai. A testület véleménye szerint az MSZMP demokratikus
működéséhez elengedhetetlen a párttagok lelkiismereti és
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása, az, hogy az azonos
értékeket és véleményt képviselők platformjaikat szabadon fejthessék
ki a párt fórumain. Demokratikus pártban nincsenek dogmák és
megváltoztathatatlan többségi vélemények. A választott testületek
kizárólagos döntési jogának elismerése, a többségi határozatok
végrehajtásának kötelezettsége mellett minden párttagnak joga van
fenntartani álláspontját. A KB ugyanakkor fellép az áramlatok
szervezetté válására irányuló törekvésekkel szemben. (folyt.köv.)


1989. május 8., hétfő 21:50


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Szóvivői tájékoztató a Központi Bizottság üléséről (4. rész)

A Központi Bizottság üdvözölte a DEMISZ létrejöttét, annak első
országos gyűlésén elfogadott programját. Tudomásul vette, hogy az
ifjúsági szövetség közvetlen pártirányítás nélkül, önállóan
dolgozik. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az ifjúsági szervezetek
tagjai minél nagyobb számban, párttagként is vegyenek részt az MSZMP
munkájában. A párt arra törekszik, hogy a DEMISZ tagszervezeteivel
az értékek és a politikai érdekek azonosságán alapuló együttes
tevékenységet folytasson. A testület elfogadta, hogy a
pártalapszervezetekben a fiatal párttagok ifjúsági tagozatot
hozzanak létre.

    Az MSZMP KB tárgyalócsoportjának az újonnan alakult pártokkal és
alternatív szervezetekkel folytatott megbeszélésekről tájékozódva a
Központi Bizottság megerősítette, hogy a párt - együttműködve
valamennyi fontos, felelős politikai tényezővel - folytatni kívánja
azt a mélyreható társadalmi átalakítást, amely a többpártrendszeren
alapuló demokrácia megteremtésére, valamint a gazdasági válság
leküzdésére irányul. A testület tudatában van annak, hogy a válság
elmélyülésének megakadályozása politikai párbeszédet,
együttműködést, együttes cselekvést, kölcsönös felelősséget,
önmérsékletet igényel valamennyi haladást szolgáló erőtől. A párt
meggyőződése, hogy az egypártrendszerről a képviseleti demokráciába
való átmenet csakis szabad, demokratikus választások révén
valósítható meg. Ezért a Központi Bizottság javasolja olyan
politikai egyeztető fórum létrehozását, amely alkalmas valamennyi
lényeges kérdés megvitatására, közös álláspont kialakítására.
Javasolja továbbá, hogy e fórum minél teljesebben reprezentálja a
magyar társadalom valóságos politikai és érdektagoltságát, s a
politikai rendszer reformjával és a gazdasági válság elhárításával
összefüggő teendőket tűzze napirendjére. (folyt.köv.)


1989. május 8., hétfő 21:56


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
SZER hallgatói telefonok:

"FÉRFIHANG/ Jónapot kivánok, Miklós Attila vagyok Budapestről. Nagyon sokat hallgatom az önök rádióját és örülök neki mindig ha uj hirekkel és megnyugtató dolgokkal szolgálnak részünkre. Azt szeretném kérdezni, hogy azelőtft nagyon szerettem a Vajda Albert műsorát, mi történt vele, mert már nagyon régen nem hallottam róla. Mégegyszer szivjé lyes üdvözlettel és minél többet hallgatom a rádiójukat a lehetőségekhez képest. Viszonthallásara. - FÉRFIHANG/ Jónapot kivánok, szeretném megkérdez ni, hogy a FIDESZ-nek jelenleg hány tagja van és azt, hogy a Szabad Európa Rádió magyarnyelvű adásainak hol vannak az adó-antennái. Köszönöm."
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

1989. április 3. Ezen napon Vörös Vince engem azzal hatalmazott meg engem, hogy lássam el az Operatív Bizottság ügyvezetésével járó teendőket. Ezzel egy időben levelet intézett a politikai pártok és szervezetek vezetőségéhez, amelyben tájékoztatta őket a március 23-án megtartott nagyválasztmány személyi döntéseiről és kérte, hogy megkereséseikkel hozzám, vagy Pálos Györgyhöz forduljanak. (D/ 8)
D8, Vörös Vince levele az FKgP tagjaihoz és szervezeteihez

890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD