Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › április 03.
1989  1990
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Magyar híradó, Kasza László:

Április 4.

"A nap - legyen az április 4-e vagy 13-a - egy olyan rendszer kezdetét jelentette, amely három év alatt felszámolta a lassan szárba szökkenő magyar demokráciát, egy olyan párt uralomra juttatásának kezdetét, amelyhez több vér, szenvedés tapad, mint újkori történelmünk során bármelyik elődjéhez. És ez a párt nem átallotta éveken át meggyalázni történelmünket azzal, hogy közös nevezőre hozta, összekötötte április 4-ikét és párját március 21-ét igazi nemzeti ünnepünkkel, március 15-ével."

Rizskov pohárköszöntője

1989. március 3. péntek (MTI) - Szívből köszöntöm Önt, Németh elvtárs és szeretném kifejezni őszinte elédegettségemet, hogy a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnökeként Moszkvába látogatott. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a mai politikai kontaktusoknak, a Mihail Gorbacsovval lezajlott találkozónak és a most befejeződött szovjet-magyar tárgyalásoknak.

A szovjet-magyar együttműködés, testvérpártjaink és kormányaink
egész tevékenysége egy célt szolgál: a társadalom egész életének
megújítását, a szocializmus emberi jellegének kibontakoztatását,
népeink jólétének növelését. A Szovjetunió, Magyarország és a többi
testvérország a szocializmus eredeti eszméihez és elveihez fordul,
melyek lényegét a dolgozó ember problémái és érdekei alkotják.

    Természetesen minden népnek megvan a maga sajátossága, mindegyik
nép maga határozza meg a szocialista építés általa követett útját,
annak formáit és módszereit. Ez így természetes és ebben a
sokszínűségben van az erőnk. ,,Nem állítjuk azt - mondotta Vlagyimir
Iljics Lenin -, hogy Marx, vagy a marxisták teljes konkrétságában
ismerik a szocializmus vezető utat. Ez képtelenség. Ismerjük az
irányt, tudjuk milyen osztályerők vezetnek felé, de konkrétan a
gyakorlatot a milliók tapasztalata mutatja meg, ha munkához
látnak,,. Mindez teljes mértékben vonatkozik a testvérországok
együttműködésére is, amely az önállóság, a teljes egyenjogúság és a
belügyekbe való be nem avatkozás elvei alapján az új társadalom
építésének egyik legfontosabb összetevőjévé vált.

    Ma nem egyszerűen bizonyos konkrét feladatok megoldása érdekében
egyesítjük erőinket, hanem azért is, hogy megteremtsük a szocialista
társadalom új modelljét, amely megfelel a kor követelményeinek,
népeink elvárásának és méltó a szocializmus magasztos eszméihez.

    Az országainkban zajló átalakulások nem ellentétesek a világ
fejlődési tendenciáival, hanem azokkal együtt haladnak. A világűr
századában, a globális ökológiai és más világproblémák, az államok
növekvő kölcsönös függősége idején a jövőt csak az általános emberi
értékek elsőbbségére, az erőfeszítéseknek az emberiség és az egyes
népek azonos mértékben szükséges egyesítésére alapozva lehet
sikeresen építeni. (folyt.)


1989. március 3., péntek 13:53


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Rizskov pohárköszöntő 2.

Az SZKP és az MSZMP aktívan munkálkodik a szocializmus
megújításán, a szocialista rend potenciális lehetőségeinek
feltárásán. Hátrahagyva a múltat, helyreállítjuk az élet
szocializmusra jellemző demokratikus alapjait, tisztességes, nyílt
párbeszédben keressük a politikai és társadalmi-gazdasági
szerveződés új formáit.

    A szovjet-magyar együttműködésben a megújulás kifejeződésre jut
a vállalatok, egyesülések, szervezetek és szövetkezetek közötti új,
szélesebb körű kontaktusok termelő kapcsolatok kialakításában. Ezek
ma már nem egyszerűen végrehajtói a politikai célkitűzéseknek, hanem
az együttműködés tényleges, alkotó résztvevői, a szovjet-magyar
barátság építői.

    Azt szeretnénk, és erre minden áron törekedni is fogunk, hogy a
már ma létező első szovjet-magyar közös vállalatok, nemzetközi
egyesülések, közös tudós kollektívák ne csak a műszaki haladás
sejtjei és gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődésének gyorsítói
legyenek, hanem egyben váljanak a szocialista kapcsolatrendszer új
iskolájává, a népeink közötti barátság és kölcsönös tisztelet
központjaivá.

    Az államközi kapcsolatok, a párt- és társadalmi szintű
kapcsolatok, az állami tervhivatalok és minisztériumok közötti
hagyományos kapcsolatok megoldásához és egyidejűleg a termelő
kollektívák közötti szabad, széles körű munkakapcsolatok mind
kedvezőbb feltételeinek megteremtésére irányulnak.

    A mai tárgyalások megerősítették a megújulásnak ezeket az új
elemeit.

    Országaink a fejlődés nehéz szakaszában vannak. Az átmenet az
egyik minőségi állapotból egy újba, lényegét tekintve forradalmi
folyamat. Gyakran nem könnyű átlépni a jövőt a múlttól elválasztó
határt. Nem kevés nehézség akad, és ma még nem minden kérdésre van
kész válaszunk.

    A választás azonban megtörtént, a megújulás megkezdődött,
megnyílik az előre vezető út. Közös elhatározásunk, hogy új alapokon
átalakítsuk és megújítsuk életünket, az emberek sokoldalú anyagi és
szellemi szükségletei felé fordítva a társadalmi fejlődést. (folyt.)


1989. március 3., péntek 13:57


Vissza »


Rizskov pohárköszöntő 3.

Természetesen a történelem nem mentes ellentmondásoktól, bár
ennek általában objektív okai vannak. Egy bizonyos időszakban a
szocializmus fejlődése deformálódott. Az ilyen jelenségek nyomot
hagynak a szocialista országok életének sok területén. Érintik a mi
együttműködésünket is.

    Éppen ezért jutottak a KGST tagországai arra a közös
következtetésre, hogy tökéletesíteni kell a szervezetet, meg kell
újítani a szocialista integráció mechanizmusát. Nem tagadjuk meg
azonban a múltunkat. A múlt tartalmaz pozitív tapasztalatokat,
tartalmazza a szocialista közösség nagy eredményeit. Nemrég
ünnepeltük a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsána megalakításának
40. évfordulóját. Szövetségünk egy konkrét történelmi időszakban nem
kevés feladat megoldásában segítette a szocialista fejlődés útját
választott testvéri országokat. A KGST az egyik legjelentősebb
gazdasági közösség lett. Most azonban az élet új követelményeket, új
kritériumokat állított, amelyekre válaszolva keressük
együtttműködésünk új útjait, módszereit és formáit.

    A szovjet-magyar kapcsolatok szerves részes országaink szoros
együttműködése a nemzetközi porondon. A Varsói Szerződés
tagállamainak egyeztetett lépései mindegyikük kezdeményező
hozzájárulása a béke ügyéhez kedvezően befolyásolja a nemzetközi
kapcsolatok alakulását.

    A Szovjetunió és Magyarország a többi testvéri országgal együtt
napjainkban is fontos lépéseket tesz az európai földrészen a katonai
szembenállás szintjének csökkentése, a biztonság és a bizalom
erősítése érdekében. Ilyen elképzelések diktálták a fegyveres
erőink, fegyverzetünk és katonai költségvetésünk egyoldalú
csökkentésére, és a szovjet csapatok egy részének a szövetséges
államok - köztük a Magyar Népköztársaság - területéről való
kivonására irányuló legutóbbi, egyoldalú döntésünket. A gyakorlatban
tanúbizonyságát adva jószándékunknak, jogunk van hasonlóan
konstruktív hozzáállást elvárni partnereinktől a közelgő bécsi
tárgyalásokon. (folyt.)


1989. március 3., péntek 14:04


Vissza »


Rizskov pohárköszöntő 4.

Amikor síkraszállunk a ,,közös európai ház,, megteremtéséért,
azt akarjuk, hogy az magába foglalja az emberi civilizácció minden
eredményét. Ez azt feltételezi, hogy ne szembeállítsuk és egymásra
kényszerítsük saját értékeinket, hanem tisztelettel kezeljük azoknak
a történelmi fejlődés folyamán kialakult sokrétűségét. A leendő ház
alapjának szilárdsága döntő mértékben attól függ, hogy mennyire
sikerül összeegyeztetni az európai országok és népek állami és
társadalmi rendszere, kultúrája, hagyományai és szokásai egészének
sajátosságait a helsinki és a bécsi záródokumentumokban foglalt,
mindenki számára azonos kötelezettségek figyelembevételével.

    A nemzetközi kapcsolatok humanizálásával összefüggésben fontos
jelentőséget tulajdonítunk az államok közötti együttműködésnek az
emberi jogok terén. Ez teljes mértékben megvalósítható, ha minden
kormány felelősen és konstruktívan viszonyul a világközösség más
résztvevőinek történelmi és nemzeti sajátosságaihoz. Mi a lenini
nemzetiségi politikából kiindulva a jövőben is jóindulattal
vizsgáljuk a Kárpátalján élő magyar nemzetiségű szovjet
állampolgárok humanitárius ügyeit, figyelembe véve nemzeti arculatuk
megőrzését, kultúrájuk és nyelvük fejlesztését, kedvező feltételek
teremtését a rokonok kölcsönös látogatásához, a Magyarországra
irányuló csoportos és egyéni utazásokhoz. Magától értetődik, hogy ez
azonos mértékben vonatkozik a mi, Magyarországon letelepedett
állampolgárainkra is.

    Befejezésül engedje meg tisztelt Németh Elvtárs, hogy sok sikert
kívánjunk Önnek, a jelenlévő minden magyar elvtársnak és a testvéri
magyar népnek a szocialista építéshez. Kívánok Önöknek békét és
jólétet.+++


1989. március 3., péntek 14:20


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
SZER hallgatói telefonok:

"FÉRFIHANG/ Jónapot kivánok, Miklós Attila vagyok Budapestről. Nagyon sokat hallgatom az önök rádióját és örülök neki mindig ha uj hirekkel és megnyugtató dolgokkal szolgálnak részünkre. Azt szeretném kérdezni, hogy azelőtft nagyon szerettem a Vajda Albert műsorát, mi történt vele, mert már nagyon régen nem hallottam róla. Mégegyszer szivjé lyes üdvözlettel és minél többet hallgatom a rádiójukat a lehetőségekhez képest. Viszonthallásara. - FÉRFIHANG/ Jónapot kivánok, szeretném megkérdez ni, hogy a FIDESZ-nek jelenleg hány tagja van és azt, hogy a Szabad Európa Rádió magyarnyelvű adásainak hol vannak az adó-antennái. Köszönöm."
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

1989. április 3. Ezen napon Vörös Vince engem azzal hatalmazott meg engem, hogy lássam el az Operatív Bizottság ügyvezetésével járó teendőket. Ezzel egy időben levelet intézett a politikai pártok és szervezetek vezetőségéhez, amelyben tájékoztatta őket a március 23-án megtartott nagyválasztmány személyi döntéseiről és kérte, hogy megkereséseikkel hozzám, vagy Pálos Györgyhöz forduljanak. (D/ 8)
D8, Vörös Vince levele az FKgP tagjaihoz és szervezeteihez

890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD