Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1990 › július 27.
1989  1990
1990. május
HKSzeCsPSzoV
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
1990. június
HKSzeCsPSzoV
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
1990. július
HKSzeCsPSzoV
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
OS:

A Balkantourist közleménye

"Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy jelenleg az idegenforgalmi főszezon normális mederben zajlik, a Bulgáriába történő utazást kizáró vagy azt gátló komoly tényezőről nincs tudomásunk, beleértve a közbiztonsági helyzetet is."
SZER, Magyar híradó:

A SZER és a Kossuth Rádió nézeteltérése

"a Szabad Európa Rádió kilenc nyelven sugároz műsort. Ezeket kilenc, egymástól független szerkesztőség készíti. Szerkesztőségek, amelyek erkölcsi, világnézeti, politikai alapkérdésekben egyetértenek, de a napi politikai, vagy nemzeti érdeket érintő ügyekben gyakran eltérő, vagy olykor egymással ellentétes véleményen vannak. Természetes, hogy ez a véleménykülönség is megmutatkozik a műsorokban. Kétnyelvű, erdélyi vagy felvidéki hallgatóink a megmondhatói annak, hogy mennyire így van ez. "

K Ö Z L E M É N Y A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. február 20-21- ei üléséről (1. rész)

1989. február 22., szerda - A Magyar Szocialista Munkáspárt
Központi Bizottsága 1989. február 20-21-én Kádár János elnökletével
ülést tartott.

    Az ülésen a Központi Bizottság tagjain kívül részt vettek: a
Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a megyei, a megyei
jogú pártbizottságok első titkárai, a Budapesti Pártbizottság
titkárai, a Központi Bizottság osztályvezetői, valamint a központi
sajtó vezetői.

    A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta:

    - Fejti György előterjesztésében az új alkotmány koncepcióját;

    - Iványi Pál előterjesztésében az agrárpolitika megújítására
tett javaslatot;

    - Lukács János előterjesztésében a városi és a megyei
pártértekezletek, illetve pártbizottsági ülések főbb politikai
tapasztalatairól szóló jelentést; a pártmozgalom néhány szervezeti
eljárásának módosítását; valamint

    - Grósz Károly előterjesztésében a személyi javaslatokat.


     I.    1. A Központi Bizottság jelentést hallgatott meg a jelenlegi
alkotmány felülvizsgálatáról, és kialakította állásfoglalását az új
alkotmány koncepciójáról.

    Megállapította, hogy az 1949-ben megalkotott és 1972-ben
módosított alkotmány felülvizsgálata az országos pártértekezlet
határozatának megfelelően - politikai és tudományos vitákkal, s
gondos szakmai munkával - befejeződött. Egyetértett azzal, hogy a
magyar társadalom előtt álló feladatokhoz új alkotmányra van
szükség. Támogatta, hogy a koncepció alapján kezdődjön meg az új
alaptörvény, Magyarország alkotmányának előkészítése.

(folyt.köv.)


1989. február 22., szerda 17:04


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


K Ö Z L E M É N Y A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. február 20-21-ei üléséről (2. rész)

2. Az új alkotmány olyan törvény legyen, amely alapvető
kérdésekben - más jogszabályok közbeiktatása nélkül - önmagában is
alkalmazható jogként érvényesül. Építsen a több mint ezer éves
magyar államiság és jogfolytonosság, valamint a magyar és az
egyetemes alkotmányfejlődés maradandó értékeire, szocialista
társadalmunk több mint négy évtizedes eredményeire. Fejezze ki, hogy
Magyarország szabad, demokratikus és szocialista állam, államformája
továbbra is népköztársaság. A társadalmi-gazdasági-politikai rendre
vonatkozó fejezet ezeken az értékeken alapuló elveket rögzítse.

    A Magyar Szocialista Munkáspárt nem tart igényt vezető
szerepének alkotmányos deklarálására. A társadalom irányításában
azonban politikai munkára alapozott meghatározó szerepet kíván
betölteni.

    3. Az emberi és az állampolgári jogok, illetve kötelességek -
nemzeti érdekeinkkel, a nemzetközi egyezségokmányokban vállalt
magyar kötelezettségekkel összhangban - jelentőségüknek megfelelően
szerepeljenek az új alaptörvényben. Az állam és az állampolgárok
kapcsolatában is teljes körűen érvényesüljön a jogállam eszméje.

    4. Az alkotmány teremtse meg a modern állam intézményi
feltételeit. Fejezze ki: az Országgyűlés - a népfelség elve alapján
- alapvetően fontos jogok hordozója, de nem ezek összességének
letéteményese. Rögzítse, hogy egyetlen szerv vagy szervezet sem
lehet a hatalom kizárólagos birtokosa. Biztosítsa, hogy a
törvényhozó hatalom mellett a végrehajtó és a bírói hatalom is
teljes szuverenitással működjön.

    Mindezek érdekében a Központi Bizottság támogatja az új
intézményekre vonatkozó javaslatokat, nevezetesen: a köztársasági
elnöki tisztség bevezetését, az alkotmánybíróság felállítását, a
közigazgatási bíráskodás megszervezését és az állami számvevőszék
létrehozását.

(folyt.köv.)


1989. február 22., szerda 17:07


Vissza »


K Ö Z L E M É N Y A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. február 20-21- ei üléséről (3. rész)

A Központi Bizottság indokoltnak tartja, hogy az alkotmány tegye
lehetővé a bevált alapelveken nyugvó, független igazságszolgáltatás
megteremtését.

    Az alkotmány garantálja az önkormányzatok széles körű működését.
A tanácsok önálló gazdálkodását alkotmányosan is szükséges
biztosítani.

    5. A Központi Bizottság támogatja, hogy az alkotmány a maguk
teljességében rögzítse a nemzeti jelképeket. Ajánlja, hogy az állam
címere Magyarország tradicionális nemzeti jelképein alapuljon.


     II.    A Központi Bizottság megvitatta az agrárpolitika megújításának
koncepciójáról benyújtott javaslatot és megállapította:

    1. Az MSZMP eddig folytatott agrárpolitikája - amelynek alapjait
az 1957. évi agrártézisek rakták le - sikeres volt.

    Ez az agrárpolitika folyamatosan és rugalmasan igazodott a
változó körülményekhez. Megteremtette a mezőgazdasági termelés
fellendítéséhez nélkülözhetetlen nagyüzemi kereteket, elősegítette a
korszerű termelési módszerek alkalmazását, valamint a mezőgazdasági
kistermelés kibontakozását. Az eltelt három évtizedben a
mezőgazdaság termelése megkétszereződött, az élelmiszeriparé pedig a
háromszorosára emelkedett. Az országban egyenletesen javult és évek
óta zavartalan az élelmiszerellátás. Az élelmiszerek egyharmadát
exportáljuk.

    Ez az agrárpolitika korszakos változást hozott a parasztság és a
magyar vidék életében, de eredményeinek egész lakosságunk is
haszonélvezője.

(folyt.köv.)


1989. február 22., szerda 17:18


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


K Ö Z L E M É N Y A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. február 20-21-ei üléséről (4. rész)

2. A nemzetközi gazdasági helyzet változásai, gazdaságpolitikánk
tévedései, gazdaságunk súlyos gondjai és az ezekből is adódó
társadalmi feszültségek törvényszerűen éreztetik kedvezőtlen
hatásukat az élelmiszergazdaságban. Ezek elkerülése, a gazdasági
reformfolyamat következetes továbbvitele elodázhatatlanná teszi
agrárpolitikánk megújítását.

    A Központi Bizottság fontosnak ítéli, hogy az élelmiszergazdaság
továbbra is tartsa meg stabilizáló szerepét. Ezért:

    - illeszkedjen szervesen szocialista gazdaságunk új modelljébe,
amelyben a piac válik átfogá koordináló erővé;

    - elengedhetetlen a hazai élelmiszerellátás színvonalának
további javítása és az exportpozíció erősítése;

    - a termelés minden területén érvényesüljön a minőségi
szemlélet, javuljon a hatékonyság és a jövedelemtermelő képesség;

    - az agrárágazat továbbra is vegyen részt a vidéki települések
fejlesztésében, járuljon hozzá a falvak népességének megtartásához;

    - fordítson nagy gondot a természeti és emberi környezet
megóvására, ápolására.

    3. A párt megújuló agrárpolitikája a szektorsemlegesség
következetes érvényesítéséből, az élelmiszertermelésben részt vevők
esélyegyenlőségének biztosításából indul ki. Ezért szükségesnek
tartja a vegyes tulajdonú formák gazdagítását és ehhez a
közgazdasági és jogi feltételek megteremtését.

    Az agrárágazat illeszkedjen be az egész gazdasági szabályozás
általános rendszerébe, ugyanakkor érvényesüljenek az ágazat
sajátosságai is.

(folyt.köv.)


1989. február 22., szerda 17:21


Vissza »


K Ö Z L E M É N Y A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. február 20-21-ei üléséről (5. rész)

4. A Központi Bizottság úgy döntött, hogy a vita alapján
elkészült állásfoglalás-tervezetét nyilvánosságra hozza, és
pártvitára bocsájtja. Ugyanakkor igényli a szakmai, tudományos,
érdekképviseleti szervek és más fórumok véleményét is. A testület a
társadalmi vita tapasztalatait figyelembe véve még ebben a félévben
kialakítja és meghirdeti a párt agrárpolitikáját.


     III.    1. A Központi Bizottság megvitatta a városi és a megyei
pártértekezletek, valamint az országos pártértekezletet követő
megyei pártbizottsági ülések politikai tapasztalatairól készített
jelentést.

    Kedvezőnek tartja azt a kibontakozó új munkastílust, amelynek
jellemzője a teljes nyíltság, az új, demokratikus formák, megoldások
keresése. Az elfogadott dokumentumok összhangban vannak az országos
pártértekezlet állásfoglalásával, és megfelelő alapul szolgálnak a
további munkához.

    A tapasztalatok azt mutatják, hogy az eddigi pártértekezletek
segítették az új tennivalók megfogalmazását, a helyi programok
kimunkálását.

    A Központi Bizottság megállapította, hogy a pártértekezletek
nyomán lényegesen megváltozott a vezető testületek összetétele,
kialakulóban vannak a szükségessé vált politikai változások személyi
feltételei. A személyi változások, a nyilvánosság és a demokrácia
növelte a párttagság bizalmát a testületek iránt, és jobb
feltételeket teremtett a mozgalmi munkához.

(folyt.köv.)


1989. február 22., szerda 17:23


Vissza »


K Ö Z L E M É N Y A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. február 20-21-ei üléséről (6. rész)

2. A pártfórumok tapasztalatai is megerősítik a Központi
Bizottságnak azt az elhatározását, hogy meg kell gyorsítani a
társadalmi, gazdasági és politikai életünk alapvető kérdéseivel
kapcsolatos vitákat, a helyes álláspontok kialakítását.

    A Központi Bizottság következő ülésein folyamatosan napirendre
tűzi az MSZMP demokratikus és hatékony működésével összefüggő
teendőket, így többek között: a párton belüli kezdeményezés, a
kritika, a nézet-, a vélemény- és a vitaszabadság érvényesítésének
elvi és gyakorlati kérdéseit; a párton belüli választások új
rendjét; a munkahelyi és a lakóterületi alapszervezetek feladatait
és a párt szervezeti felépítésének korszerűsítésére vonatkozó
javaslatokat.

    3. A Központi Bizottság megállapította, hogy a pártértekezletek
szükségességének mérlegelése és előkészítése élénk politizálást
váltott ki a párttagok között. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy
az elhúzódó viták könnyen előidézhetik a pártmozgalom
befeléfordulását egy olyan időszakban, amikor a párt egyik fő
feladata a társadalmi folyamatokban való aktív és mindennapos
jelenlét.

    A Központi Bizottság úgy határozott, hogy azokat a
pártértekezleteket, amelyek az országos pártértekezlet
állásfoglalásából adódó feladatokkal kívánnak foglalkozni, április
30-áig tartsák meg.


     IV.    A Központi Bizottság szervezeti kérdésekkel is foglalkozott.

    1. Az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a Központi Bizottsághoz,
mint testülethez írott levelek száma. Ezek fontos észrevételeket,
javaslatokat tartalmaznak a párt egészének működésével, a vezető
testületek munkájával, valamint a pártvezetők és tisztségviselők
közszereplésével kapcsolatban. A Központi Bizottság ezért
intézkedett arról, hogy a levelek tartalmát a testület tagjai
megismerhessék és a döntéshozatal során figyelembe vehessék.

(folyt.köv.)


1989. február 22., szerda 17:26


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


K Ö Z L E M É N Y A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. február 20-21-ei üléséről (7. rész)

2. A Központi Bizottság módosította a szervezeti szabályzatnak a
tagfelvétellel foglalkozó pontját. A tagfelvétel eldöntésében
megerősítette az alapszervezetek szuverenitását, és eltörölte az
irányító pártbizottságok tagfelvételt jóváhagyó jogkörét. A
párttagság kelte a felvételről határozó taggyűlés időpontjától és
nem a tagkönyv átvételétől számít. Ettől kezdve gyakorolhatja jogait
az újonnan felvett párttag, és a tagsági díjat is eszerint fizeti.


     V.    A Központi Bizottság az alábbi személyi kérdésekben döntött,
illetve foglalt állást:

    - Klenovics Imrét, az MSZMP Somogy Megyei Bizottságának
nyugdíjba vonuló első titkárát, valamint Losonczi Pált, az Elnöki
Tanács nyugalmazott elnökét - érdemeik elismerése mellett, saját
kérésükre felmentette központi bizottsági tagságuk alól.

    - A testület tudomásul vette Stadinger István bejelentését
arról, hogy kérni fogja az Országgyűléstől elnöki tisztségéből való
felmentését. (MTI)


1989. február 22., szerda 17:28


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD