Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1990 › március 15.
1989  1990
1990. január
HKSzeCsPSzoV
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
1990. február
HKSzeCsPSzoV
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
1990. március
HKSzeCsPSzoV
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Magyar híradó:

Március 15. ünneplése Romániában

"Az agyagfalvi ünnepséget megelőzte néhány helyi jellegű megemlékezés. Kiderült, hogy udvarhelyen éppúgy mint Székelyszentmihályon olyan honvéd síremlékek maradtak fent titokban, rejtetten, amelyek ritkaságszámba mennek és rejtettségük révén túlélték mind az egykori, mind pedig a mai abszolutizmusokat. A megyében zajló megemlékezéseket a Magyar Demokrata Szövevtség és az udvarhelyi független és igen olvasott kiadvány: a Szabadság hirdette meg és koordinálta. Zöld színű, három: magyar- román- és német nyelvű röpcédulát jelentett meg a lap, mely tartalmazza e nap székelyföldi krónikáját éppúgy, mint egy megbékélést sürgető felhívást. Jellemző, bár sokak által pusztába kiáltó vágynak tűnik ez a szándék, és a megbékélés reménye. Különösen ha figyelembe vesszük, hogy a szélsőséges Vatra Romanaesca provokációkat hírdetett meg erre a napra - például Szatmáron, de egyebütt is. Igaz: bizonyosan sokakat meglepett errefelé a magyarság gyors magára találása. A mai ünnep is beszédes példája volt ennek a gyors átalakulásnak. A Talpra magyar, a piros-fehér-zöld és a 12 pont, a magyar Himnusz - tehát a nemzeti szímbólumok jelenléte mindenütt különös hangsúlyt kapott, és újra bebizonyosodott az, hogy természetes tartozékai ezek a közösségi létnek. "

A Fidesz-kongresszus zárónapja (1. rész)

1989. október 15., vasárnap - A programtervezet vitájával folytatta munkáját vasárnap a Fidesz második kongresszusa a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Az ülés kezdetén az elnöklő Hegedűs István bejelentette, hogy a
Fidesz-kongresszus első két napja alatt 100 fővel gyarapodott a
Fiatal Demokraták Szövetségének taglétszáma. A kongresszus harmadik
napjának reggeléig pedig már több mint 80 ezren adták kézjegyüket az
SZDSZ és a Fidesz közös, népszavazást követelő aláírásgyűjtő
akciójához. Mint ismeretes, a köztársasági elnök megválasztását
kívánják elhalasztani, s azt az új Parlamentre bízni. Ehhez
kapcsolódva kért szót Gaskó István, a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt vezetőségi tagja: bejelentette, hogy pártja is csatlakozik az
aláírásgyűjtó akcióhoz.

    Az érdemi vita megkezdése előtt Christophe Chailloux, a Francia
Szocialista Párt Ifjúsági Szervezetének képviselője a francia
fiatalok üdvözletét tolmácsolta az egybegyűlteknek.

    A délelőtti - immár a meghirdetett napirend szerint zajló -
plenáris ülés folyamán a szekcióvezetők összefoglalták a szombat
esti viták eredményeit. Elsőként Urbán László a Fidesz gazdasági és
szociálpolitikai programtervezetének főbb vonásait, s vitatott
pontjait vázolta fel. Kiemelte, hogy a készítők - akik nem külön
ifjúsági rétegprogramot dolgoztak ki - piackonform
társadalompolitikát vélnek helyesnek. A viták során két álláspont
alakult ki: egy inkább szociáldemokrata vonásokat tartalmazó, és egy
szociálliberális koncepció. Ez utóbbira voksolt végül a vitázók
többsége. (folyt.köv.)


1989. október 15., vasárnap 18:16


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


A Fidesz-kongressszus zárónapja (2.rész)

A helyi társadalom-önkormányzat témájáról Horváth Tamás adott
összefoglalót. A tervezet - hangsúlyozta - elveti a jelenlegi
tanácsrendszert, s az önkormányzatok hálózatának kiépítését
szorgalmazza. Mivel a polgármester-választás formájáról nem tett
említést a szöveg, a szekcióviták során javasolták, hogy az e
funkciót betöltőket helyi népszavazással, közvetlenül válasszák meg.
A kongresszus elfogadta a szekció által javasolt részprogramot.

    Az oktatáspolitikai szekción elhangzottakat Mátai Melinda és
Sasvári Szilárd összegezte. A kialakult álláspont szerint olyan
feltételeket kell teremteni, hogy az állampolgárok maguk
választhassák meg, mikor, hol, mit kívánnak tanulni. Ehhez sajátos
utalvány-rendszert dolgoztak ki: az utalvány alanyi jogon
mindenkinek járna, s annak alapját a parlament és az érdekeltek
által megszavazott összeg képezné. Javaslataik között szerepel a
nappali tagozatos hallgatók számának növelése, a diplomák
konvertálhatósága, s hogy a hallgatók hitelt vehessenek fel
tanulmányaik fedezésére. Indítványozták, hogy az
oktatásfinanszírozás jelenlegi rendszerét alakítsák át alapítványi
formába.

    A környezetvédelmi szekció vezetője, Gera Pál azt emelte ki a
programtervezetből, hogy oszlassák fel a Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Minisztériumot, továbbá mihamarabb vezessék be a
nemzetközi környezetvédelmi szabályokat.

    A Fidesz legfontosabb állásfoglalásait tartalmazó preambulum
került ezután terítékre, amelyet a kongresszus résztvevői
elfogadtak. A szöveg egyebek mellett azt tartalmazza, hogy a Fiatal
Demokraták Szövetsége megalakulásától kezdve megalkuvás nélkül vett
részt a pártállam elleni, a szabad választásokért való küzdelemben.
Egyetlen lehetőséget látnak a válság leküzdésére: nyugati típusú
polgári demokrácia és piacgazdaság megteremtését. (folyt.köv.)


1989. október 15., vasárnap 18:20


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


A Fidesz-kongresszus zárónapja (3.rész)

A vallás-és lelkiismereti szabadsággal foglalkozó szekció
amellett foglalt állást, hogy az állam és egyház elválasztása
alapvető. Az egyházaknak jogi személyiségeknek kell lenniük, s
szükséges, hogy az egyházi fizetésekhez nyújtott állami hozzájárulás
megszűnjön. A Fidesz katonapolitikájának lényege, hogy a néphadsereg
ismét honvédséggé válva, annak fő feladata a haza védelme legyen.
Ehhez első lépésként csökkenteni kell a katonai kiadásokat,
depolitizálni a hadsereget, a lehetőség szerint humanizálni a
katonai szolgálatot. A végső cél azonban a katonailag semleges
Magyarország megteremtése, s akkor megfelelő lenne a hivatásosokból
álló ,,zsoldoshadsereg,,. Addig is a Fidesz kongresszus döntése
szerint hat hónapos legyen a katonai szolgálati idő. Újabb, igen
,,szoros,, szavazás után abban is megállapodtak, hogy ugyanennyi
ideig tartson a polgári szolgálat ideje is. A munkásőrséget
szerintük jogutód nélkül fel kell oszlatni.

    Vastapssal fogadták a kongresszus résztvevői Király Bélának, az
1956-os nemzetőrség parancsnokának megjelenését és felszólalását. A
szónok a történelmi folyamatosságot hangoztatva felidézte 1848
márciusi, majd 1956 októberi ifjainak és a mai fiatalságnak a
tevékenységét. Király Bélát a kongresszus a Fidesz tiszteletbeli
tagjává választotta.

    A napirendhez visszatérve a kongresszus a nemzeti-nemzetiségi
témakörrel foglalkozott. Miként Németh Zsolt ismertette, a
programtervezet idevágó része elutasítja az ,,akik egy államban
élnek, egy nemzethez tartoznak,, elvet, vagyis különválasztja az
államot a nemzettől. Nyilatkozatot fogadtak el a Tőkés László
temesvári református lelkésszel és gyülekezetével való
szolidaritásról.

    A Fidesz külpolitikájának - mint Kövér László ismertette -
szigorúan az emberi jogok feltétlen tiszteletéből kell kiindulnia.
Elutasítják a Jaltai paktumot - hangsúlyozta. Szólt arról, hogy
garantálni kell a küllönböző államok fennhatósága alatt élő nemzeti,
etnikai és valllási kisebbségek jogvédelmét. Ezzel összhangban
javasolta, hogy a Fidesz kezdeményezze egy közép-európai
kisebbségvédelmi konferencia összehívását, amelyben a
kelet-közép-európai hivatalos, illetőleg ellenzéki szervezetekbe
tömörült fiatalok vennének részt. (folyt.köv.)


1989. október 15., vasárnap 18:26


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


A Fidesz-kongresszus zárónapja (4. rész)

A programtervezetek megvitatása és elfogadása után a
Fidesz-kongresszus vasárnap délután megtárgyalta a Fiatal Demokraták
Szövetsége szervezeti és működési szabályzatának módosítására
benyújtott javaslatot. Erről a szombati szakcióülésen az éjszakai
órákba nyúló vita folyt, s a javasolt három tervezet közül többségi
szavazással az Ökrös Tamás által kidolgozottat indítványozta
elfogadásra a szekció, de a plenáris ülésen a kisebbségben maradt
két tervezet készítője is kifejthette véleményét. Körülbelűl egyórás
vita után a kongresszus a szekció által javasolt változatot fogadta
el, amelynek lényege, hogy növekszik a szervezet vezetésében a
Fidesz-tanács szerepe. Politizáló tevékenységének elősegítésére
politikai tanácsadó testületet hoznak létre, s a tanácson belül
titkárságot is választanak. A módosított szervezeti és működési
szabályzat értelmében a Fidesz tagja lehet minden 14 életévét
betöltött magyar állampolgár vagy Magyarországon érvényes
letelepedési engedéllyel rendelkező személy. A 35. életévüket
betöltött Fidesz-tagok részt vehetnek a szervezet munkájában, ám nem
választhatnak és nem választhatók.

    A szervezeti és működési szabályzat módosítását követően a
kongresszus megválasztotta a Fidesz új, 13 tagú Választmányát. Ennek
tagjai: Fodor Gábor, Rockenbauer Zoltán, Kövér László, Deutsch
Tamás, Németh Zsolt, Tirts Tamás, Szájer József, Molnár Péter,
Hegedűs István, Wachsler Tamás, Szelényi Zsuzsa, Baráth Gergely és
Kristóf Csaba.

    A kongresszus öt tartózkodással és hat ellenszavazattal
határozatot hozott arról, hogy a Fidesz indul az 1990. évi
parlamenti képviselői választásokon. A résztvevők úgy döntöttek,
hogy az előkészületek keretében november 4-én és 5-én kétnapos
választási konferenciát rendeznek Budapesten.

    A kongresszus nagy tapssal köszöntötte a tanácskozáson megjelent
Tamás Gáspár Miklóst, az SZDSZ Tanácsának tagját, aki az V. kerületi
Ellenzéki Kerekasztal - ennek tagja a Fidesz is - jelöltjeként indul
a főváros V. kerületében decemberre kiírt időközi országgyűlési
képviselői választáson. Tamás Gáspár Miklós rövid beszédében
kiemelte: a jövő Magyarországának olyan törvényekre van szüksége,
amely nem az állampolgárt, hanem az államot tartja kordában, és
szavatolja az egyének és a csoportok szabadságát. Olyan államra van
szükség - hangsúlyozta -, ahol nem a személyek uralma, hanem a
törvény dominál. (MTI)


1989. október 15., vasárnap 19:40


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
Lovas Zoltán:

Jöttem láttam győztek - A diadalkudarc (1990.03.01-04.08)

"Mintegy 3-4000 ember gyűlt össze a téren. Az emberek többségének nem volt magyar kokárdája, ilyesmit csak néhányan viseltek, kis fehér vászondarabokat festettek be hozzá, két szélén piros és zöld festékkel. Az ünnepség igen visszafogott és megható volt. Elmondtam a Fidesz szövegét. Amíg beszéltem egyfolytában remegett kezem-lábam. Holott nem volt mitől félni, s mégis! Éreztem, hogy valami nagyon rossz dolog készülődik. Az elmúlt hónapok során kifejlődött bennem valami különös veszélyérzet. Az ünnepség még tartott, amikor már újra autóba ültünk, s indultunk vissza Budapestre... Pest határában jártunk, amikor a Kossuth bemondta, hogy Romániában több helyen is atrocitások érték a március 15-ét ünneplő magyarokat..."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD