Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › szeptember 25.
1989  1990
1989. július
HKSzeCsPSzoV
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
1989. augusztus
HKSzeCsPSzoV
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
1989. szeptember
HKSzeCsPSzoV
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
OS:

Együttműködési megállapodás a Magyar Demokrata Fórum és a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület között

"A résztvevők megállapodtak abban, hogy állandó és szervezett kapcsolatokat alakítanak ki. Együttműködésük minden egymást kölcsönösen érdeklő kérdésre kiterjed."
Deutschlandfunk, Hírek:

A KB-ülés és Pozsgay kijelentése

"A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága ma hirtelen egybehívott, egynapos ülésre jött össze. Az utóbbi hónapokban folytatott tanácskozásokhoz hasonlóan a mai összejövetelt is zárt ajtók mögött tartják. A legfontosabb napirendi pont az október 6-ikára kitűzött és feszülten várt országos pártkongresszus előkészítése. Pozsgay Imre államminiszter az MSZMP reformszárnyának legjelentősebb képviselője az olasz televízióban nyilatkozva kifejtette: ha a megújulást szorgalmazók nem tudják keresztülvinni előirányzott programjukat, kilép a pártból."

A Független Kisgazdapárt Ideiglenes Intéző Bizottságának közleménye (1. rész) (OS)

Budapest, 1989. április 1., szombat - A Független Kisgazdapárt
Nagyválasztmánya által megválasztott Ideiglenes Intéző Bizottsága
értékelte, áttekintette az FKGP 1988. november 18-i
újjászervezésének, a párt eddigi működésének tapasztalatait,
megvitatta az időszerű kül- és belpolitikai fejleményeket. A párt
eddigi tevékenységének értékeléséről Állásfoglalást, a továbbiakra
pedig egy, az egész magyar nemzethez szóló Felhívást fogadott el.

    A pártmunka folyamatossága és az egy hónap múlva összeülő,
második Országos Nagyválasztmány ülésének előkészítése, valamint
ezen ideiglenes időszakban - két intéző bizottsági ülés közötti
időben - az ügyvitelre, a szükséges intézkedések megtétele érdekében
Operatív Bizottságot hoztak létre. Ennek tagjai: dr. Bereczky
Ferenc, dr. Boross Imre, dr. Böröcz István, Faludi Sándor, Hardy
Péter, dr. Nagy Csaba, dr. Pálos György és Prepeliczay István.

    Az Intéző Bizottság úgy határozott, hogy a párt központja
nevében - két IB-ülés között - harmadik személyek, így különösen más
pártok és szervezetek irányában az Operatív Bizottság jogosult a
párt képviseletére. Munkájába esetenként más párttagokat is
bevonhat, szakértőül pártonkívülieket is felkérhet.

    A párt nevében - további intézkedésig - az országos sajtó, a
külföldi hírügynökségek részére nyilatkozatokat kizárólag Vörös
Vince, az Intéző Bizottság elnöke, valamint az Operatív Bizottság
tagjai és az általuk felkért párttagok jogosultak.

    A párt sajtó-propaganda munkájának irányítására, a pártsajtó
megszervezésére, illetve az e tevékenységet végző munkacsoport
létrehozására az Intéző Bizottság Faludi Sándor újságírót, az OB
tagját bízta meg.

    A helyi szinten történő intézkedésre, képviseletre, a helyi
sajtóban történő nyilatkozatokra a helyi szervek által megválasztott
képviselők jogosultak, az adott területen az IB tagjaival együtt.
Határozatot hoztak arról is, hogy megyékben, pártkerületben és a
fővárosban csúcsszervezeteket csak akkor lehet létrehozni, ha az
érintett helyi szervezetek többsége ehhez hozzájárul és a
választásokon képviselteti magát. A csúcsszervezetet megalakító ülés
összehívására az Intéző Bizottságnak az adott kerületben (megyében,
fővárosban) megválasztott tagjai jogosultak. Ugyanakkor
csúcsszervezetet legalább öt, összességében száz taggal működő helyi
szervezet hozhat létre. (folyt.köv.)


1989. április 1., szombat 15:38


Vissza »


A Független Kisgazdapárt Ideiglenes Intéző Bizottságának közleménye (2. rész) (OS)

Döntés született arról is, hogy a második Országos
Nagyválasztámány ülésének megszervezésére, lebonyolítására dr. Nagy
Csabának, az OB tagjának, az Észak-Dunántúli Pártkerület szervező
titkárának vezetésével alakuljon szervező-munkabizottság.

    Az Intéző Bizottság végezetül úgy határozott, hogy a párt
pénzeszközei fölött Vörös Vince, dr. Pálos György és Simó Zoltán
rendelkezik.

     Á L L Á S F O G L A L Á S

    A Független Kisgazdapárt 1988. november 18-i újjászervezésének,
a párt eddigi működésének tapasztalatairól

    Elévülhetetlen történelmi érdemnek tekintjük pártunk azon idős,
az erőszakos diktatúra évtizedeiben oly sokat szenvedett -
eszméinket soha meg nem tagadó - tagjainak, valamint a mai fiatalabb
nemzedékekhez tartozó azon elvbarátainknak azt a tettét, hogy 1988.
november 18-án, a demokratikus politikai szervezetek közül pártként
elsőnek deklarálták: a Kisgazdapárt folytatja működését. Felismerték
az újjászervezés történelmi szükségszerűségét.

    E tett önzetlen, magas fokú erkölcsi, politikai bátorságról,
mélységes hazaszeretetről, haladó, progresszív társadalmi
felvilágosultságról tanúskodik.

    Tisztázó vitákkal megküzdöttek az újrakezdés minden szükségszerű
külső és belső nehézségével, s távlatok felé mutató irányelveket
dolgoztak ki a pártprogram kialakításához. Ez a dokumentum ma is
világos választ ad arra a kérdésre, hogy mit akar a Kisgazdapárt.

    Fáradságos, önzetlen tevékenységükkel dinam ikusan beindult a
párt építése, újjászervezése. Néhány hónap alatt mintegy száz helyi
szervezet alakult vidéken és a főváros kerületeiben.

    Pártunk idős, nagy tapasztalatokkal rendelkező régi tajgai és a
fiatalabb nemzedékekhez tartozó újjáalapítóinak összefogásában
példamutatóan fejeződött ki a nemzedéki ellentéteken, az eltérő
társadalmi-történelmi tapasztalatoak különbözőségén is túlmutató, a
haza, a nemzet sorsáért vállalt közös felelősség. Ez volt az
egymásratalálás szilárd platformja, az a semmivel sem pótolható
erőforrás, amely a dinamikus újjászerveződést elindította.

    Az 1989. március 23-án a helyi szervezetek által demokratikusan
megválasztott 261 küldött részvételével megtartott első Országos
Nagyválasztmány megtartásával az újjászervezés, a pártépítés első
szakasza lezárult. A korábbi, szükségszerűen önkijelöléssel
létrehozott ideiglenes vezetőség felmentése annak kifejezése volt,
hogy az eddigi irányítás formáit, módszereit és lehetőségeit a
felgyorsult belpolitikai folyamatok változásai túlhaladták. (folyt.)


1989. április 1., szombat 15:43


Vissza »


A Független Kisgazdapárt Ideiglenes Intéző Bizottságának közleménye (3. rész) (OS)

Mindez azonban semmit sem von le a korábbi vezetőség munkájának
értékeiből.

    A helyükbe lépő, új, összetételű, megfiatalodott Ideiglenes
Intéző Bizottság ezt úgy értékeli - egyetértésben tagságunk döntő
többségével, s a pártunkkal szimpatizáló hazai és külföldi politikai
erőkkel-, hogy időben sikerült felül emelkedni a személyi
viszályokon, a szerveződés első, elkerülhetetlen gyermekbetegségein.
Ezáltal megakadályoztuk a pártszakadást, vagy felbomlást, tagságunk
az alapvető elvi kérdésekben egységes, és bízik a demokratikusan
megválasztott ideiglenes vezetőségében.

     F E L H Í V Á S
     A magyar nemzethez, pártunk egész tagságához

    Újraindulásunk óta sok nehézséggel, konfliktussal kellett
megküzdenünk. Az eltelt időszak azonban kétségeket kizáróan
megmutatta: a Kisgazdapártnak, demokratikus, nemzeti haladást
szolgáló eszméinknek helye van a magyar politikai közéletben.

    Ezt a felismerést erősítve a következő hónapokban pártunk
legfontosabb feladatának tekintjük a politizáláshoz szükséges
feltételek megteremtését, nemzeti érdekeinket és kultúránkat ötvöző
politikai program és arculat kialakítását, amely szorosan kötődik a
hagyományos keresztény és liberális európai értékekhez.

    Ennek érdekében szakszerű és elmélyült politizálásra törekszünk,
mert a Független Kisgazdapárt a jövő nemzedékeiért felelősen,
távlatokban gondolkodó, emberi méltósággal élő magyarok pártja kíván
lenni. Azt szeretné, ha minden magyar ember felszabadult,
tulajdonnal rendelkező, gazdaszemléletű polgárrá válna.

    Tudjuk, hogy mind társadalmi, erkölcsi és politikai, mind
gazdasági téren - az elmúlt évtizedek diktatórikus rendszerének
súlyos mulasztásai miatt - nemzeti katasztrófa fenyegeti hazánkat,
népünket.

    Pártunk - összefogva a jószándékú erőkkel - aktív résztvevője
kíván lenni annak a nagy történelmi kísérletnek, amely radikálisan,
de békésen igyekszik átvezetni a magyar nemzetet a monolitikus,
diktatórikus társadalmi rendszerből a demokráciába.

    Alkotmányos kiegyezésre, szabad választásokra és önkormányzó,
független, tárgyalásos alapon megvalósuló semleges Magyarország
megteremtésére törekszünk.

(folyt.köv.)


1989. április 1., szombat 15:49


Vissza »


A Független Kisgazdapárt Ideiglenes Intéző Bizottságának közleménye (4. rész) (OS)

Üdvözöljük a hatalmat gyakorlók körén belül szerveződő
reformpárti erőket. Bennünket azonban múltbeli tapasztalataink és a
hatalom birtokosainak módszereiben ma is megmutatkozó, számos
nyugtalanító jelenség óvatosságra intenek.

    Éppen ezért - elfogadva a Független Jogász Fórum 1989. március
21-i felhívását - stratégiánkat a független demokratikus politikai
erőkkel egyeztetve, velük szoros együttműködésben kívánjuk
kialakítani.

    Felhívunk minden, a Szabadság, Egyenlőség, Isten, Haza és Család
értékei szerint élő és gondolkodó magyar polgárt - hívőket és
szabadgondolkodókat egyaránt -, csatlakozzanak hozzánk,
kapcsolódjanak be munkánkba


    Gyorsítsuk meg a politikai reformfolyamat, főként a
vidéki-Magyarországon szinte érintetlen sztalini típusú hatalmi
struktúra lebontását, mert csakis ennek áttételes eredményeként
következhet be a gazdaság, az életkörülmények fokozatos javulása.

     A Független Kisgazda,
     Földmunkás és Polgári
     Párt Ideiglenes Intéző
     Bizottsága

(OS)


1989. április 1., szombat 15:52


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
Lovas Zoltán:

Jöttem, láttam, győztek (09.25-10.05) - Függelék


SZER-hallgató telefonja:

"Jónapot kivánok. Magyarországon és külföldön mindenki a nagy magyar változásokról beszél.De mi van igazán a változások mögött. A kommunisták kaméleonná változnak. Ez az igazi nagy változás. Az a sok nagy vezető elvtárs, aki a tagsági könyve után érvényesült, most hol van. Most is húzza a jó luxusfizetést, vagy a luxusnyugdíjat csak vörös kommunistából nem tudni vörös szocialistává, demokratává, vagy zölddé fog változni, hogy kiváltságait megtartsa."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD