Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › július 29.
1989  1990
1989. május
HKSzeCsPSzoV
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
1989. június
HKSzeCsPSzoV
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
1989. július
HKSzeCsPSzoV
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Világhíradó:

Menekültek Ausztriában

"Július végén befejeződik az ausztriai magyar menekültek kilakoltatási akciója, amelynek során mintegy 2000 személyt bocsátottak el az állami gondozásból. A Belügyminisztérium intézkedése azokra vonatkozott, akik 1988. május 9-ike előtt érkeztek Ausztriába, és nem ismerték el menekült voltukat. A múlt év május 9-ike után menedéket kért személyek ügyének kivizsgálása gyorsított eljárással történik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az osztrák hatóságok a jelentkezők nagy részét nem ismerik el menekültnek, szinte kivételesnek számít, ha valaki ma menekültként itt maradhat."

K Ö Z L E M É N Y a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. július 28-ai üléséről (1. rész)

1989. július 29., szombat -

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1989. július
28-án ülést tartott, amelyen a Központi Bizottság tagjain kívül
részt vettek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a
megyei és a megyei jogú pártbizottságok első titkárai, a Budapesti
Pártbizottság titkárai, a Központi Bizottság osztályvezetői,
valamint a központi pártsajtó vezetői.

     I.

    A Központi Bizottság megemlékezett Kádár Jánosról, az MSZMP
alapító tagjáról, nyugalmazott elnökéről, aki három évtizeden át
volt a párt vezetője. A testület méltatta Kádár János kiemelkedő
személyiségét, nemzetközileg is jelentős politikai munkásságát.
Kádár János egész életében a szocializmus győzelméért, hazánk
felemelkedéséért küzdött. Soha nem tévesztette szem elől nemzetünk,
a dolgozó nép érdekeit. Napjainkban is megszívlelendők hosszú
politikai pályafutása során leszűrt tapasztalatai; elsősorban azok,
amelyek a politika kiszámíthatóságának szükségességére, a
szélsőségektől mentes, higgadt és józan mérlegelés szükségességére
figyelmeztetnek. Példát adó, hogy a közös bajainkból való kilábalás
egyedüli járható útjának a kölcsönös engedményeken alapuló
megegyezést és az együttes cselekvést tartotta.

    Kádár János politikai örökségéből őrizzük és folytatjuk mindazt,
ami előremutató. Kádár János cselekedeteivel mindvégig
következetesen kiállt a szocialista Magyarország ügye mellett. Az
MSZMP tagjai, a felnőtt nemzedékek emlékeznek arra, hogy
pártvezetőként és államférfiként a megvalósítható cselekvési program
megalkotását és az emberek megnyerését tartotta a fejlődés
alapjának. Hazafiként és internacionalistaként vallotta, hogy
Magyarország jövője elválaszthatatlanul összefügg a haladó
emberiség, a szocialista közösség, Európa sorsával. (folyt. köv.)


1989. július 29., szombat 15:43


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


KB-közlemény (2. rész)

A Központi Bizottság köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
szerte az országban megemlékeztek Kádár Jánosról, és lerótták
kegyeletüket budapesti ravatalánál és sírjánál. A részvétet és az
együttérzést, a tiszteletet és a megbecsülést több száz koszorú,
sok ezer szál virág, gyásztáviratok és levelek sokasága is kifejezte.
A temetés politikai demonstráció is volt. Arról tanúskodott, hogy
honfitársaink jelentős része a kádári örökség maradandó értékeinek
megőrzését nélkülözhetetlennek tartja a gyökeres reformokhoz, az
átfogó megújuláshoz.

    A testület köszönetet mond Kádár János külföldi tisztelőinek, a
testvérpártoknak és más politikai szervezeteknek, az állam- és
kormányfőknek, politikusoknak és magánszemélyeknek; mindazoknak,
akik küldöttségeik, személyes üzeneteik és távirataik révén
osztoztak a gyászban a Magyar Szocialista Munkáspárttal, a magyar
néppel.

     II.

    A Központi Bizottság Nyers Rezső pártelnök előterjesztésében
tájékoztatót hallgatott meg nemzetközi kapcsolataink néhány fontos
eseményéről. Jóváhagyólag tudomásul vette a Varsói Szerződés
tagállamai Politikai Tanácskozó Testületének bukaresti üléséről
készült beszámolót. Üdvözli, hogy a szövetséges szocialista országok
állást foglaltak az új gondolkodásra épülő, aktív külpolitika
folytatása mellett. A Központi Bizottság meggyőződése, hogy a béke
és a biztonság megőrzése, országaink nemzetközi befolyása jelentős
mértékben a szocializmus megújulásától függ. Az MSZMP szolidáris a
szocialista országokban végbemenő útkereséssel, merít
tapasztalataikból, ugyanakkor számít megértésükre, a magyarországi
reformok iránti bizalmukra.

    Pártunk a kölcsönös tiszteleten és bizalmon nyugvó együttműködés
bővítésére törekszik a szocialista országokkal. A Központi Bizottság
helyesli a Varsói Szerződés politikai jellegének erősítésére,
tevékenységének korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseket. A
szövetség léte és hatékony működése az európai béke és biztonság
fontos tényezője.

    A Központi Bizottság fontosnak tartja, hogy a Politikai
Tanácskozó Testület ülésének idején az együttműködés erősítése
jegyében magyar-szovjet és magyar-csehszlovák felső szintű
találkozókra került sor. (folyt. köv.)


1989. július 29., szombat 15:44


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


KB-közlemény (3. rész)

Román kezdeményezésre nem hivatalos magyar-román pártvezetői
találkozót is tartottak. A Központi Bizottság helyesli, hogy az
MSZMP képviselői kifejtették álláspontunkat a két ország
kapcsolatait tartósan terhelő problémákról. A testület meggyőződése,
hogy a magyar-román viszony rendezése érdekében álláspontunk
határozott és nyílt képviseletére éppúgy szükség van, mint a
különbségek és a közös érdekek világos elhatárolására, a türelemre
és az együttműködési készségre.

    A Központi Bizottság jóváhagyta a párt elnökének és főtitkárának
moszkvai munkalátogatásáról adott tájékoztatót. Megállapította, hogy
a Magyar Szocialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja
azonosan ítéli meg a szocializmus megújulásának fő kérdéseit. A
peresztrojka eredményes folytatása, a szovjet társadalom
problémáinak megoldása hazánk érdeke is. Nagy jelentősége van annak,
hogy az SZKP érti és támogatja az MSZMP törekvéseit. A Központi
Bizottság fontosnak tartja, hogy a szoros együttműködés keretében a
tapasztalatcsere hatékony és intenzív legyen az MSZMP és az SZKP
szervezetei között.

    A Központi Bizottság egyetért azzal az elvi megállapodással,
hogy további lépésekre van szükség a hazánkban állomásozó szovjet
csapatok kivonásának folytatására. Meggyőződése, hogy az európai
leszerelési folyamatok, a nemzetközi helyzet további kedvező
alakulásával lehetővé válik a szovjet csapatok teljes kivonása.

    A Központi Bizottság tájékoztatást kapott George Bushnak, az
Amerikai Egyesült Államok elnökének magyarországi látogatásáról.
Megállapította, hogy a látogatás eredményei jól szolgálták
külpolitikai törekvéseinket, a magyar nép érdekeit. A tárgyalások
hozzájárultak ahhoz, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormányzati
körei megismerjék a magyarországi reformfolyamatot, a modellváltás
politikai és gazdasági összefüggéseit. Az aláírt megállapodások, a
kölcsönösen kinyilvánított szándékok kedvezőbbé teszik és bővítik a
magyar-amerikai együttműködést.

     III.

    A Központi Bizottság Kovács Jenő KB-titkár előterjesztésében
megvitatta az MSZMP 1989. október elejére összehívott
kongresszusának napirendjére, előkészítésére és megszervezésére
vonatkozó elgondolásokat. (folyt. köv.)


1989. július 29., szombat 15:46


Vissza »


KB-közlemény (4. rész)

A testület - számolva a kongresszus iránti érdeklődéssel, a
munka jelentős időigényével - a kongresszus megnyitásának időpontját
október 6-ára módosította. Ajánlja, hogy a kongresszus vitassa meg a
politikai helyzetet, a teendőket, a párt programnyilatkozatát,
szervezeti szabályzatát, és válassza meg a vezető testületeket.
Szükségesnek tartja, hogy a kongresszus lebonyolításának rendje,
ügyrendi szabályai, költségvetése és külsőségei egyaránt
érzékeltessék: az MSZMP a demokratikus, a célravezető és a takarékos
megoldások híve. Állást foglalt a tanácskozás széles körű
nyilvánossága mellett.

    A Központi Bizottság javasolja, hogy a küldöttek területenként
és véleményközösségek szerint alkothassanak csoportokat, és minden
küldöttcsoport kapjon jogot határozatok kezdeményezésére, jelöltek
állítására.

    A testület megfontolásra ajánlja, hogy a küldöttek a Központi
Bizottság helyett Országos Elnökséget válasszanak az országos
pártválasztmány mellé. Javasolja, hogy az Országos Elnökség a párt
elnökéből, alelnökeiből, ügyvezető titkárából, országos titkáraiból,
az MSZMP parlamenti csoportjának vezetőjéből, s további 7-10 tagból
álljon. Az Országos Választmányt - amelynek tagjai a pártszervezetek
által közvetlenül választott személyek lennének - célszerű a
kongresszus után, az új Szervezeti Szabályzat előírásainak
megfelelően létrehozni. A Központi Bizottság javasolja, hogy a
kongresszus válassza meg az Országos Egyeztető Bizottság elnökét,
valamint a Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait.

    A Központi Bizottság a kongresszussal kapcsolatos javaslatait az
Alapszervezeti Tájékoztatóban közzéteszi.

     IV.

    A Központi Bizottság Berecz János előterjesztését megvitatva
állást foglalt a pártnak az egyházakhoz és a valláshoz való
viszonyáról. Egyben javaslatot tett a lelkiismereti és a
vallásszabadságról szóló törvény elveire. (folyt. köv.)


1989. július 29., szombat 15:48


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


KB-közlemény (5. rész)

Az MSZMP kiemelkedő fontosságot tulajdonít a lelkiismereti és a
vallásszabadság érvényesülésének. Ez feltétele annak, hogy erősödjék
a különböző világnézetű emberek közötti együttműködés, ami
elengedhetetlen nemzeti céljaink eléréséhez és társadalmi
eszményeink megvalósításához.

    A magyar társadalom demokratikus megújulása s a politikai
pluralizmus kibontakozása alapján az MSZMP vallás- és
egyházpolitikáját is át kell alakítani. A világnézeti különbségek
nem akadályozhatják a haladó erők összefogását. Az MSZMP közvetlen
kapcsolatok kiépítésére törekszik az egyházakkal és azokkal a
vallásos emberekkel, akik készek együttműködni a haza, a nemzet
közös szolgálatában. Az MSZMP nem mond le a marxista világnézet
képviseletéről és terjesztéséről, de a más világnézethez való jogot
tagjai körében is tiszteletben tartja.

    A Központi Bizottság állásfoglalását nyilvánosságra hozza.

     V.

    A Központi Bizottság áttekintette az 1989. július 22-ei időközi
országgyűlési képviselőválasztások első fordulójának tapasztalatait.
Ezek arra utalnak, hogy az MSZMP-nek jobban fel kell készülnie a
választási küzdelmekre, alkalmazkodnia kell a politikai verseny új
követelményeihez. Fontos, hogy az augusztus 5-ei pótválasztásokig az
érintett választókerületekben a párt aktivistái népszerűsítsék az
MSZMP jelöltjeit és programjukat.

     VI.

    A Központi Bizottság kezdeményezi, hogy 1989. október 23-ára a
nemzeti megbékélés ügyét szolgálva készüljünk. A megemlékezésben
jusson kifejezésre, hogy vállaljuk a demokratikus elvekért, a
szocialista megújulásért és a nemzeti szuverenitásért, a
függetlenségért folytatott küzdelem örökségét. A testület részletes
javaslatát a közeljövőben a párton belül vitára bocsátja. Ennek
tapasztalatai alapján kívánja állásfoglalását megfogalmazni és
hazánk polgárai, felelős politikai és állami tényezői elé
terjeszteni. (folyt. köv.)


1989. július 29., szombat 15:50


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


KB-közlemény (6. rész)

VII.

A Központi Bizottság

- felmentette Berecz Jánost a KB társadalompolitikai
bizottságának elnöki tisztéből;

    - kinevezte Barabás Jánost a KB társadalompolitikai
bizottságának elnökévé;

    - kinevezte Tóth Andrást a KB pártpolitikai osztályának
vezetőjévé. (MTI)


1989. július 29., szombat 15:51


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
SZER-hallgató telefonja:

"Ismét Homor Péter. Kedves szerkesztő úr nyomatékosan hívom fel a figyelmét, hogy szeretnék nyilatkozni, valóban nem közöltem, most mondom, otthon nagyvállalkozó voltam, egyben egy baromfifeldolgozónak voltam az igazgatója, politikai funkcionárius, egy éve itt vagyok Németországban, most van lehetőségem és talán lelki akaraterőm arra, hogy nyilatkozzam, ha kíváncsi a véleményemre, vagy kíváncsivá teszi önt amit szeretnék mondani, akkor legyen olyan kedves felhívni, nem mindig tartózkodom itthon. Ha egy mód van rá nem azért mintha félnék az otthoni államhatalomtól, mivel közel 10 évig birkóztam velük, hanem az otthonmaradottaim és az itteni szerencsétlen családtagjaim érdekében nem szívesen szeretném, ha névvel és címmel közölnék."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD