Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › június 11.
1989  1990
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
1989. május
HKSzeCsPSzoV
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
1989. június
HKSzeCsPSzoV
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
OS:

Nyílt levél az MSZMP Központi Bizottságához

"Az MSZMP Tolna megyei bizottsága 1989. június 10-i ülésén különös gondot fordított a párt belső helyzetével kapcsolatos kérdések elemzésére. Tette ezt azért, mert párttagságunkat aggodalommal tölti el a Központi Bizottság, a Politikai Bizottság tagjai, a párt vezetői közötti egyre nyilvánvalóbbá váló ellentét."
SZER:

A legfiatalabb 1956-os kivégzett

"Őt 1959. március 21-ikén kivégezték államellenes összeesküvés miatt. Összesen 14 pontban találták bűnösnek őt, és sajnos az ítéletet végre is hajtották annak ellenére, hogy az elkövetett dolgok 16-17 éves korban kerültek sorra. 1956-ban a forradalmi események hatására lekerült valahogyan a Széna-térre és ott összebarátkozott olyan emberekkel, mint Szabó bácsi és sokan mások, akiket én ugyan nem ismertem. Forradalmárt csínáltak belőle, hogy ezt egy életre úgy elhatározta, eltökélte, hogy ezekkel az emberekkel végig fogja csinálni. Ők úgy vallották, hogy a szabadságért és Nagy Imréért harcolnak. - Péter ekkor 15 éves."

Az MSZMP Központi Bizottságának... (1. rész)

Az MSZMP Központi Bizottságának
j a v a s l a t a
politikai egyeztető fórum létrehozására (1. rész)1. A Magyar Szocialista Munkáspárt - együttműködve valamennyi
felelős politikai tényezővel - folytatni kívánja azt a mélyreható
társadalmi átalakítást, amely a többpártrendszeren alapuló
képviseleti demokrácia megteremtésére, a társadalmi, gazdasági
válság leküzdésére irányul. Tudatában van, hogy a válság
elmélyülésének megakadályozása a konstruktív erők közötti politikai
párbeszédet, az együttműködés lehetőségeinek felkutatását igényli,
kölcsönös felelősséget és önmérsékletet feltételez. Meggyőződése,
hogy az egypártrendszerből a képviseleti demokráciába való átmenet
csak szabad választások révén valósítható meg.

    A Központi Bizottság felhívja az ország minden
társadalmi-politikai szervezetét, hogy tárgyalóasztalnál közösen
keressék a társadalmi feszültségek, konfliktusok megegyezésen
alapuló feloldását. Javasolja olyan politikai egyeztető fórum
létrehozását, amely alkalmas a résztvevő szervezetek által
meghatározott legfontosabb kérdések megvitatására. Az így kialakuló
álláspontok szolgálhatják a nemzet felemelkedését.

    2. Az MSZMP javasolja: a tanácskozások megkezdése előtt a
résztvevők nyilvánítsák ki, hogy tiszteletben tartják az
alkotmányosság elveit, elismerik egymást egyenrangú tárgyalófélnek,
a tanácskozás ideje alatt tartózkodnak minden olyan egyoldalú
lépéstől, amely meghiúsítaná a tárgyalások eredményességét.
Kívánatos, hogy a politikai megállapodások előzzék meg a
törvényalkotást.

    3. Az MSZMP ajánlja, hogy a tanácskozáson olyan politikai
megállapodások szülessenek, amelyekhez csatolhatók a szükséges
állami intézkedések és jogszabályok tervezetei. Javasolja a
megállapodások nyilvánosságra hozatalát és eljuttatását az illetékes
állami szervekhez. A résztvevők jelentsék ki, hogy a
megállapodásokban foglaltakat a nyilvánosság előtt képviselik és
minden rendelkezésükre álló politikai eszközzel érvényre juttatják.

(folyt.köv.)


1989. május 9., kedd 18:52


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Az MSZMP Központi Bizottságának... (2. rész)

4. A Központi Bizottság kívánatosnak tartja, hogy az egyeztető
fórum minél teljesebben reprezentálja a társadalom valóságos
politikai és érdektagoltságát. Az MSZMP önálló tárgyalópartnernek
fogad el minden olyan szervezetet - köztük az ellenzéki
kerekasztalhoz tartozókat is -, amelyek az alkotmányosság talaján
állnak, és kötelezettséget vállalnak az egyesülési törvényen alapuló
működésre. A politikai egyeztető fórum résztvevőinek végleges köre
az előkészítő megbeszéléseken alakítható ki. A tárgyaló szervezetek
kizárólag önmagukat képviseljék, rendelkezzenek írásos mandátummal,
amely felhatalmazza őket megállapodások kötésére is.

    5. A Magyar Szocialista Munkáspárt az egyeztető fórum
napirendjére a következő témákat javasolja:


(1) A politikai rendszer reformjával, a demokratikus átmenet
    megvalósításával kapcsolatos elvek és szabályok meghatározása,
    az ezzel összefüggő sarkalatos törvények (az alkotmánybíróság-
    ról, a köztársasági elnöki intézményről, a pártokról, a
    választójogról, a tájékoztatásról és az információról stb.)
    tartalmának és a soron következő választások időpontjának
    megvitatása.

    Az MSZMP szükségesnek tartja, hogy a megbeszélések részeként
    - az illetékes kormányzati szervek bevonásával - sor kerüljön a
    pártok működési feltételeinek rendezésére.

(2) A gazdasági válság leküzdésére, a szociális feszültségek
    enyhítésére irányuló intézkedések kidolgozása, valamint a
    társadalmi-gazdasági konfliktusok erőszakot kizáró, önmérsék-
    leten alapuló megoldása.

    6. A Központi Bizottság az előzetes megállapodásokra is építve a
kölcsönös bizalom és a konstruktív munka érdekében a következő
ügyrendet ajánlja:

a/ Az érdemi tanácskozás plenáris üléseken és bizottságokban
    folyjék. A teljes üléseken minden résztvevő azonos időtartamú
    felszólalási lehetőséget kapjon. A plenáris ülések helyszíne az
    Országgyűlés épülete legyen.

(folyt.köv.)


1989. május 9., kedd 18:53


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Az MSZMP Központi Bizottságának... (3. rész)

b/ A bizottságok - szakértők bevonásával - készítsék elő a
megállapodásokat, a dokumentumokat a plenáris ülés fogadja el.
A jóváhagyott okmányt a delegációk vezetői aláírásukkal
hitelesítsék. A döntéshozatal a kölcsönös érdekeltség és a
konszenzus elvére épüljön. Ha valamely részletkérdésben
véleményeltérés mutatkozik, a különvélemény meghatározott
terjedelemben rögzíthető.

c/ A plenáris ülések a sajtó számára nyilvánosak, a bizottságok
    azonban zárt ajtók mögött dolgozzanak. Minden ülésről készüljön
    jegyzőkönyv. A tárgyalófelek rendszeresen adjanak ki közös
    közleményt.

     x x x

    A Magyar Szocialista Munkáspárt annak reményében adja közre
javaslatát, hogy az számíthat a magyar társadalom felelős politikai
erőinek és a közvélemény többségének támogatására. Továbbra is
készen áll az eredményes tárgyalásokat előrevivő kezdeményezések
megvitatására és elfogadására.

Budapest, 1989. május 8.

     Az MSZMP Központi Bizottsága(MTI)


1989. május 9., kedd 18:54


Vissza »


Közlemény... (1. rész)

K Ö Z L E M É N Y

a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának
     1989. május 8-ai üléséről (1. rész)


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1989. május
8-án ülést tartott, amelyen a Központi Bizottság tagjain kívül részt
vettek: a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke és titkára, a megyei
és a megyei jogú pártbizottságok első titkárai, a Budapesti
Pártbizottság titkárai, a KB osztályvezetői, valamint a pártsajtó
vezetői.

    A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta:

    - Fejti Györgynek, a Központi Bizottság titkárának
előterjesztésében a párttörvény tervezetéről folytatott viták
tapasztalatait összegező tájékoztatót; valamint az MSZMP KB
javaslatait politikai egyeztető fórum létrehozására;

    - Grósz Károly főtitkár előterjesztésében az MSZMP
káderhatáskörének megszüntetésére tett javaslatot;

    - a reformkörök működésének kezdeti tapasztalatairól készült
tájékoztatót, valamint a párton belüli véleménynyilvánítás és
kezdeményezés szabadságára vonatkozó állásfoglalás-tervezetet;

    - a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség megalakulásával
kapcsolatos állásfoglalás-tervezetet;

    - Borbély Sándornak, a Munkásőrség parancsnokának
előterjesztésében a Munkásőrség működéséről és további feladatairól
szóló állásfoglalás tervezetét;

    - Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének javaslatait a
kormány átalakítására.

    A Központi Bizottság Grósz Károly főtitkár előterjesztése
alapján döntött egyes párttisztségviselők felmentéséről és
kinevezéséről.


     I.    1. A Központi Bizottság megvitatta és a további munka alapjául
elfogadta a politikai pártokról szóló törvény elveit. Állást foglalt
abban, hogy az állampolgárok egyesülési szabadságának és politikai
jogainak biztosítása, a társadalomban meglévő különböző érdekek és
értékek demokratikus megjelenítése és érvényesítése indokolttá teszi
a törvény megalkotását. Helyesli, hogy a politikai pártok
bejegyzését és működésük alkotmányossági felügyeletét az
Alkotmánybíróság lássa el. Egyetért azzal, hogy a pártok
költségvetési támogatásáról és gazdálkodásáról a törvény
rendelkezzék. (folyt.köv.)


1989. május 9., kedd 18:55


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Közlemény... (2. rész)

A Központi Bizottság ajánlja a Minisztertanácsnak, hogy -
figyelembe véve az MSZMP és más politikai erők, mozgalmak
tárgyalócsoportjai közötti megállapodásokat is - mielőbb
véglegesítse a törvénytervezetet, és terjessze az Országgyűlés elé.

    2. A testület tájékoztatót hallgatott meg az MSZMP KB
tárgyalócsoportjának eddigi munkájáról. Szükségesnek tartja, hogy
mielőbb tárgyalások kezdődjenek a különböző társadalmi, politikai
szervezetek között. Ennek érdekében politikai egyeztető fórum
létrehozását kezdeményezi. Javaslatát a közleménnyel egyidejűleg
közzéteszi.


     II.    1. A Központi Bizottság felülvizsgálta az MSZMP személyi
kérdésekben gyakorolt hatáskörét. Kezdeményezi, hogy a
Minisztertanács helyezze hatályon kívül az erre vonatkozó
jogszabályokat. Az MSZMP a jövőben csak politikai eszközökkel
kívánja érdekeit és befolyását érvényre juttatni a legfontosabb
állami, gazdasági, társadalmi és egyéb vezetői funkciók
betöltésekor, a képviselők és tanácstagok megválasztásakor.
Jelöltjeinek elfogadtatására a legszélesebb nyilvánosság előtt
politikai meggyőző tevékenységet folytat.

    A Központi Bizottság és a pártbizottságok a jövőben csak a saját
hatáskörükbe tartozó párttisztségek betöltéséről döntenek. Nem
foglalnak előzetesen állást az általuk irányított pártszervek
tisztségviselőinek megválasztásáról.

    A Központi Bizottság ajánlja a Minisztertanácsnak az állami
személyzeti munka áttekintését és a szükségse módosítások
elvégzését.
    2. A Központi Bizottság üdvözli, hogy a párt alapszervezetei és
választott testületei aktívabbak, egyre többet kezdeményeznek annak
érdekében, hogy az MSZMP korszerű, marxista szellemű reformpárttá
alakuljon át. Ennek a folyamatnak a részeként értékeli a reformkörök
létrejöttét és kibontakozó tevékenységét.

    A Központi Bizottságnak meggyőződése, hogy a párt demokratikus
működéséhez elengedhetetlen tagjainak lelkiismereti és
véleménynyilvánítási szabadsága. Az azonos értékeket és véleményt
képviselők - az áramlatok és platformok - szabadon fejthetik ki
nézeteiket a párt fórumain. A testület ugyanakkor a párt
cselekvőképességének védelmében ellenzi a platformok szervezeti
elkülönülési törekvéseit. A megújuláshoz a párt progresszív erőinek
összefogására van szükség. (folyt.köv.)


1989. május 9., kedd 18:56


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Közlemény... (3. rész)

A Központi Bizottság leszögezi: demokratikus pártban nem
lehetnek dogmák és megváltoztathatatlan többségi vélemények. A
választott testületek döntési jogának elismerése és a határozatok
végrehajtásának kötelezettsége mellett minden párttagnak joga van
fenntartania álláspontját.

    3. A Központi Bizottság üdvözli a Magyar Demokratikus Ifjúsági
Szövetség létrejöttét és elfogadott programját. Egyetért azzal, hogy
a DEMISZ közvetlen pártirányítás nélkül, önállóan kíván dolgozni.
Fontosnak tartja, hogy az ifjúsági szervezetek tagjai minél nagyobb
számban pártunk tagjaiként is vegyenek részt az MSZMP munkájában. Az
MSZMP arra törekszik, hogy a közös értékek és politikai érdekek
alapján együttműködjön a DEMISZ szervezeteivel. A szövetség
tagszervezeteivel egymástól eltérő módon, programjuk és
tevékenységük ismeretében alakítja ki kapcsolatait.

    Az MSZMP tudatában van annak, hogy a politikai és gazdasági
reformok nem vihetők sikerre a fiatalok bekapcsolódása nélkül. A
testület javasolja: az MSZMP Központi Bizottságának és a DEMISZ
Szövetségi Tanácsának képviselőiből jöjjön létre tárgyalócsoport,
amely kialakítja közös álláspontját napjaink főbb
társadalompolitikai feladatairól, meghatározza az együttműködés új
tartalmát és gyakorlati tennivalóit.

    A Központi Bizottság felkéri a párttagságot, a
pártszervezeteket, a pártbizottságokat: a DEMISZ tagszervezeteinek
helyi csoportjaival szervezzenek konzultációkat a közös munka
lehetőségeiről, a párttestületekben megvalósítandó ifjúsági
képviseletről.

    A Központi Bizottság tudomásul veszi, hogy több helyütt a fiatal
párttagok pártszervezetükben ifjúsági tagozat létrehozását
kezdeményezik.


     III.    A Központi Bizottság állást foglalt a Munkásőrség működéséről,
további feladatairól. Megállapította, hogy a Munkásőrség az elmúlt
évtizedekben széles társadalmi alapon, önkéntesen, demokratikus
szellemben, törvényes keretek között működött. Tagjai elismerésre
méltó munkát végeztek a gazdaságban, a szolgálatban és a közéletben.

    A Munkásőrség vállalja a társadalom reformtörekvéseit,
alkalmazkodni kíván a politikai, közéleti változásokhoz. Önkéntes
fegyveres testületként a Magyar Népköztársaság védelmi rendszerébe
integrálva, a Minisztertanács felügyelete alatt tevékenykedik.
(folyt.köv.)


1989. május 9., kedd 18:57


Vissza »


Közlemény... (4. rész)

A Központi Bizottság hatályon kívül helyezi a Munkásőrség
pártirányításáról szóló korábbi határozatait, és felkéri a
Minisztertanács elnökét, hogy készítse elő és adja ki a testületre
vonatkozó új jogszabályt. Ebben szükséges meghatározni a Munkásőrség
feladatait az alkotmányos rend védelmében, az ország biztonságának
erősítésében, a hátország- és területvédelemben, a katasztrófák
elhárításában, az élet- és vagyonvédelemben, a közrend és
közbiztonság megóvásában.


     IV.


    A Központi Bizottság támogatja Németh Miklós miniszterelnök
kormányátalakítási javaslatát. Állást foglalt, hogy nem él az
Országgyűlésen a miniszterek jelölésére vonatkozó jogával, erről
szóló korábbi határozatát hatályon kívül helyezi.


     V.


    A Központi Bizottság döntött egyes párttisztségviselők
felmentéséről és kinevezéséről:

    - a testület tájékoztatást kapott Kádár János egészségi
állapotáról, és úgy határozott, hogy érdemeinek elismerése mellett
felmenti a párt elnöki tisztségéből és a központi bizottsági
tagságából. A testület levelet intézett Kádár Jánoshoz, amelyet
nyilvánosságra hoz;

    - Lukács Jánost a KEB elnökévé történt megválasztása miatt
felmentette KB-titkári tisztségéből és központi bizottsági
tagságából;

    - Petrovszki Istvánt, a Központi Bizottság tagját nyugállományba
vonulása miatt - érdemeinek elismerése mellett - felmentette
osztályvezetői beosztásából;

    - Kovács Jenőt, a KB osztályvezető-helyettesét kinevezte
osztályvezetőnek;

    - Borbély Gábort, a Központi Bizottság tagját felmentette a
Népszabadság főszerkesztői funkciójából, és kinevezte a KB
osztályvezetőjévé;

    - Eötvös Pált, a Népszabadság főszerkesztő-helyettesét
megválasztotta a Központi Bizottság tagjának és kinevezte a lap
főszerkesztőjének.

    A megüresedett párttisztségek betöltésére a Központi Bizottság
jelölő bizottságot választott.


     x x x


(folyt.köv.)


1989. május 9., kedd 19:04


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Közlemény... (5. rész)

A Központi Bizottság a párttagság kezdeményezéseit is mérlegelve
1989 őszére összehívja az MSZMP országos értekezletét, amelynek
pontos idejét, napirendjét, a küldöttválasztás módját a közeljövőben
határozza meg. (MTI)


1989. május 9., kedd 19:05


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
MTV2 nézői telefonok:

"- Szeretném megkérni a Telesport műsorvezetőjét, hogy mondja be, mikor kezdődik a tenisz folytatása? Köszönöm. - 295-871-ről beszélek Alex Tamás vagyok, és a Napzártában a Hanglemez igazgatójához. Gondolom, ha lehallgatják, Napzárta előtt még felhívhatnának, és akkor elmondhatnám kérdésemet. - ,Telesportra panasz a foci és a teniszre vonatkozóan /kb. lo jelzés/ (MEGJEGYZÉSEM: - és azt hiszem mindannyiunk nevében, érdekében teszem, A.leírtakért felelősséget, sem telefonszám, sem szövegben nem vállalok, "talán"-ra irtam őket. Ha nem javul a hangminőség nincs értelme annak, hogy az a fontos, hogy nyoma legyen jelszónak.) Köszönöm. Farkas Magdi."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD