Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › június 07.
1989  1990
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
1989. május
HKSzeCsPSzoV
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
1989. június
HKSzeCsPSzoV
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
OS:

Állásfoglalás a nyugdíjak igazságosabb megállapításáról

"Vizsgálják felül a kirívóan magas összegű nyugdíjakat és csökkentsék különösen azon személyek nyugdíját, akik úgymond munkásmozgalmi tevékenységük jutalmául kaptak teljes fizetéssel nyugdíjas státust. A jövőre nézve is határozzák meg a nyugdíjak felső határát, és ezzel együtt lényegesen emeljék a létminimum körüli és alatti nyugdíjak összegét. A nyugdíjak reálértékének megőrzése érdekében évente meghatározott konkrét összeggel emeljék valamennyi nyugdíjas járandóságát."
SZER, Magyar híradó:

A Munkásőrség csökkentése

Az Országgyűlés honvédelmi bizottságának ülésén jelentette be Dósa István, a Munkásőrség országos parancsnokának helyettese, hogy szeptember elsejéig 30 százalékkal csökkentik a Munkásőrség állományát.

Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (1. rész)

1989. január 24., kedd - A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága január 24-én, kedden ülést tartott. A testület megtárgyalta a politikai nyilvánosságról és a tájékoztatási törvény politikai irányelveiről szóló előterjesztést. Megállapította, hogy a nyilvánosság kiteljesedése az utóbbi hónapokban egybeesett új társadalmi szervezetek, pártok, alternatív tömörülések jelentkezésével, amelyek természetes igénye, hogy véleményükkel megjelenjenek az országos nyilvánosság és a tömegtájékoztatás fórumain. Az MSZMP-nek is határozott törekvése és érdeke, hogy nyilvánosságot kapjanak az alkotmánnyal és a törvényekkel nem ellentétes nézetek.

A Politikai Bizottság megvitatta az MSZMP sajtópolitikájának
elveiről és a pártsajtó fejlesztéséről szóló
állásfoglalás-tervezetet, s e napirendhez kapcsolódva foglalkozott a
Népszabadság helyzetéről, a lap feladatairól szóló jelentéssel,
valamint a Társadalmi Szemle fejlesztési elképzeléseivel. A
pártsajtó a politikai nyilvánosság kiteljesedésével erősödő
versenyhelyzetbe kerül. Az MSZMP befolyását - az új tájékoztatási
törvény alapján - az állami irányításban, illetve a
szerkesztőségekben dolgozó kommunisták munkája révén kívánja
érvényesíteni.

    A Pollitikai Bizottság vitájában az a vélemény alakult ki, hogy
a Társadalmi Szemlének mint a párt elméleti folyóiratának az
elméleti jelleg megerősítésével kell elősegítenie a társadalmi,
politikai, gazdasági útkeresést. A különböző elképzelések nyílt
ütköztetésével, a fő folyamatok bemutatásával, azok következetes
értékelésével, a múlt tapasztalatainak elmélyült elemzésével a
szocializmus megújítását szolgálja a folyóirat.

(folyt.köv.)


1989. január 24., kedd 21:45


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (2. rész)

A testület a Népszabadság Szerkesztő Bizottságának jelentése
alapján megállapította, hogy a Népszabadság az MSZMP központi
lapjaként az elmúlt évtizedekben alapvetően betöltötte szerepét, a
párt politikáját elkötelezetten, szakszerüen képviselte. Az
országban történt változásokkal szoros összefüggésben azonban az
utóbbi években a lap struktúrája megmerevedett, stílusa elnehezült.
A Népszabadságnak a párt politikáját, céljait, értékrendjét
következetesen képviselő, mindenkor vitakész, és a széles
néprétegeket meggyőzni képes politikai tömeglappá kell válnia.

    A Politikai Bizottság úgy határozott, hogy a nyilvánossággal
összefüggő mindkét előterjesztést a Központi Bizottság vitaanyagául
javasolja.

    A testület szükségesnek tartja a párton belüli tájékoztatási
rendszer megújítását, azt, hogy a párttagok és pártszervek, valamint
a pártszervezetek folyamatosan tájékozottak legyenek az MSZMP
testületeinek döntéseit megelőző elgondolásokról és a
határozatokról. Ezért olyan belső tájékoztatási rendszert kell
kialakítani, amely biztosítja a párt szervezeteinek és testületeinek
hatékony müködését, és minden fontos pártpolitikai információt
eljuttat az MSZMP valamennyi tagjához, vezető szerveihez.

    A Politikai Bizottság megvitatta a társadalmi szervezetek múlt
évi nemzetközi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Megállapította,
hogy munkájukkal hozzájárultak a társadalmi és gazdasági
kibontakozást célzó törekvéseink nemzetközi hátterének kedvező
megteremtéséhez.

    További eredményes tevékenységük számára új feltételeket teremt
az egyesülési törvény. A testületnek az az álláspontja, hogy az
MSZMP, a kormány és a társadalmi szervezetek közötti kapcsolatokat a
nemzetközi területen is új alapokra kell helyezni.

    A Politikai Bizottság az 1989-re tervezett felsőszintű
tárgyalásokkal kapcsolatban megállapította, hogy - az ésszerű
takarékosság jegyében, a kedvező nemzetközi feltételekre is alapozva
- hazánknak továbbra is aktív, kezdeményező magatartást kell
tanúsítania, amely elősegítheti az ország nemzetközi tekintélyének
megőrzését, és hozzájárulhat Európa új arculatának kialakításához.

(fol.yt.köv.)


1989. január 24., kedd 21:47


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (3. rész)

A testület az agrárpolitika megújításának koncepciójáról
beterjesztett javaslatot közbülső jelentésként fogadta el, s
javasolja a soron következő központi bizottsági ülés napirendjére.
Egyetértett azzal, hogy a Központi Bizottság ülése után kerüljön sor
az érdekelt társadalmi, érdekképviseleti és tudományos szervezetek
bevonásával széles körü vitára, s a KB ennek figyelembe vételével
alakítsa ki a párt végleges agrárpolitikai koncepcióját.

    A párt 1989. évi költségvetéséről szóló előterjesztést a
Politikai Bizottság megvitatta és jóváhagyta. A bevételek összegét -
az állami költségvetéssel együtt - 2 milliárd 667 millió forintban,
a kiadásokét pedig 3 milliárd 229 millió forintban állapította meg. A
hiány 562 millió forint. Ezt önerőből kell ellensúlyozni. A
pénzügyi helyzetre való tekintettel a pártszerveknek müködési és
fenntartási kiadásaikat tovább kell mérsékelniük, - bevételeiket
pedig növelniük, mégpedig a helyi lehetőségek jobb és eredményesebb
hasznosításával, új vállalkozásokkal.    A Politikai Bizottság foglalkozott az Uj Márciusi Front
felhívásával kapcsolatos pártálláspont kialakításának
szükségességével, s ugy döntött, hogy erre vonatkozó javaslatát a
Központi Bizottság soron következő ülése elé terjeszti.

    A Politikai Bizottság a Központi Bizottság ülését február
20-21-ére hívta össze.

    A testület végül hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben is
döntött.


     x x x


(folyt.köv.)


1989. január 24., kedd 21:49


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (4. rész)

Még tartott a Politikai Bizottság ülése, amikor Kimmel Emil, a
párt szóvivő-helyettese, Kovács Imre, a KB Gazdaság- és
Szociálpolitikai Osztályának vezetője, valamint Farkas Gyula, a párt
gazdálkodási osztályának alosztályvezetője tájékoztatta az
újságírókat a napirenden szereplő témákról. Kimmel Emil elöjáróban
elmondta: az országos pártértekezlet óta immár negyedik alkalommal
tárgyalt a testület a nyilvánosság témaköréről, amelyről az átfogó
viták, a kiérlelődő, vélemények megfogalmazása után a KB egy soron
következő ülése elé készít előterjesztést. A Politikai Bizottság
megállapította, hogy a politikai nyilvánosság fórumain a párt által
elhatározott változások zajlanak, annak felismeréseként, hogy a
politikai intézményrendszer demokratizálódásának nélkülözhetetlen
feltétele a politikai nyilvánosság és a tájékoztatás reform értékű
megújítása.

    A Politikai Bizottság foglalkozott a párt belső nyilvánosságának
megújításával. Ennek kapcsán szó esett arról is, hogy az anyagi
lehetőségektől függően meg kell szervezni a párt közvéleménykutató
részlegét.

    Ezután Kovács Imre az agrárpolitikai koncepcióval kapcsolatos
PB-vitáról adott tájékoztatót. Utalt arra, hogy a Központi Bizottság
1978 márciusában tárgyalta a mezőgazdaság és az élelmiszeripar
helyzetét. Az agrárpolitikában most megújulásra van szükség, ezért
kerül most ismét a KB elé ez a kérdés. Emlékeztetett arra, hogy az
MSZMP olyan helyzetet teremtett, amelyben a mezőgazdaság, illetve az
élelmiszeripar fejlődése révén önmaga tudta kitermelni a parasztság
boldogulásához szükséges anyagi alapokat. Elemezte az ágazat
fejlődését, kiemelve a hetvenes évek eredményeit, közöttük az
élelmiszer-export rendszeressé válását. Szólt arról, hogy az
előterjesztés foglalkozik az agrárpolitikai gyakorlat hibáival is.
Ezek következményeiként említette a tagok elidegenedését a
szövetkezettől, a mezőgazdaság fejlesztésének aránytalanságait, s
hogy a túlzott mennyiségi fejlesztéssel szemben kevesebb figyelmet
szenteltek a minőségnek. Hozzátette: a hibás lépések nem
kérdőjelezhetik meg az ágazat egészének pozitív fejlődését, de
tanulságul szolgálhatnak abban a tekintetben, hogy a következőkben
hogyan foglalkozzon a párt az agrárpolitikával, a mezőgazdaság, az
élelmiszeripar kérdéseivel. (folyt.köv.)


1989. január 24., kedd 21:57


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (5. rész)

A Politikai Bizottság megerősítette, hogy az agrár-, ezen belül
az élelmiszertermelés továbbra is stratégiai fontosságú lesz a
magyar gazdaságban. Mindenekelőtt a hazai lakosság ellátása miatt
továbbra is jó színvonalú, egyre inkább differenciált, az igényekhez
alkalmazkodó ellátást kell biztosítani, s a versenyhelyzetet
tudomásul véve törekedni kell az élelmiszer-exportőr pozíció
megtartására is. Mindehhez nagyobb önállóságra, mozgástérre,
többszektorúságra, az esélyegyenlőség biztosítására van szükség.
Kovács Imre kifejtette meggyőződését, hogy a nagyüzemek döntő
többsége a versenyhelyzetben is meg tud felelni a követelményeknek.
Hozzátette: ahhoz, hogy az ágazat boldogulhasson, megfelelően kell
alakítani a közgazdasági feltételrendszert.

    Szó volt az ülésen a mezőgazdaság kormányzati irányításáról és
az érdekképviseletről is. Megállapították: a kormányzatnak olyan
helyzetet kell teremtenie, hogy a termelő szervezetek alkalmazkodni
tudjanak a piaci követelményekhez, az ágazatok részére azonos
feltételeket kell biztosítani. Arra van szükség, hogy a TOT, a
területi szövetségek, az ágazati szakszervezetek, a Gazdasági Kamara
bizonyos testületei, amelyek egyaránt ellátnak érdekképviseleti
feladatokat, markánsan képviseljék a tényleges érdekeket. Pártolni
kell azokat a törekvéseket, amelyek új tipusú érdekképviseleti
szervek, például egy mezőgazdasági kamara vagy az egy-egy ágazat
érdekképviseletét ellátó, úgynevezett szakmai szövetségek
létrehozását szorgalmazzák. A Politikai Bizottság úgy foglalt
állást, hogy a koncepció-tervezetet a vitában elhangzottak szerint
pontosítani kell, s első olvasatra a Központi Bizottság februári
ülésén terjesztik elő. A párt vezető testülete nem szakmai
részkérdésekben kíván állást foglalni, hanem egy agrárpolitika
elveit hagyja jóvá, s felkéri a kormányzatot a konkrét agrárpolitika
kidolgozására.

    Farkas Gyula arról tájékoztatta az újságírókat, hogy a Politikai
Bizottság elfogadta az MSZMP 1989. évi költségvetését. Felhívta a
figyelmet arra, hogy ennek ismertetése mutatja: a párt e témáról is
tájékoztatni kívánja a közvéleményt. (folyt.köv.)


1989. január 24., kedd 22:04


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (6. rész)

Elhangzott, hogy nagy gondot okoz a párt kezelésében lévő ingatlanok
fenntartására, felújítására, karbantartására fordítható összeg
kényszerű csökkentése, e célra további 400-450 millió forintra lenne
szükség. A pártlapok, folyóiratok előfizetőinek 20 százalékos
lemorzsolódásával számoltak a költségvetés összeállításakor;
esetleges további elvonások a párt vállalatait jövedelmezőség
szempontjából nehéz helyzetbe hoznák. A különböző megszorítások
váratlanul érték a társadalmi szervezeteket, s ennek oka elsősorban
az előkészítés hiányában keresendő. A pénzügyi zavar elhárítása
érdekében is a pártot egész tevékenységében önfenntartóvá kell
tenni.

    Az újságírók mindhárom napirenddel kapcsolatban számos kérdést
tettek fel. Az Új Márciusi Front nemrégiben nyilvánosságra került
felhívásának sorsára vonatkozó kérdésre Kimmel Emil elmondta, hogy a
Politikai Bizottság ezzel kapcsolatos javaslatát a Központi
Bizottság - mint a felhívás címzettje - elé terjeszti, hiszen a párt
nevében a válasz megfogalmazására csakis ez a testület jogosult. Az
Agerpress román hírügynökség híradása nyomán elterjedt, hogy Grósz
Károly és Nicolae Ceausescu között baráti üzenetváltás zajlott le.
Az erre vonatkozó kérdésre Kimmel Emil elmondta: a magyar sajtó
nagyon pontos információt adott a tényekről. Az európai szocialista
országok szakszervezetei vezetőinek hétvégi budapesti találkozója
keretében az MSZMP főtitkára vacsorán találkozott a nyolc
szakszervezeti vezetővel. Grósz Károly pohárköszöntőjében arra kérte
a jelenlévőket, hogy adják át jókívánságait pártjaik vezetőinek.

    Az agrárpolitikai koncepció kidolgozásának módszere iránt
érdeklődő kérdésre Kovács Imre elmondta, hogy kikérték a Veres Péter
Társaság és a Magyar Demokrata Fórum vezetőségének véleményét is,
amely sok tekintetben megegyezett az MSZMP elképzeléseivel.
(folyt.köv.)


1989. január 24., kedd 22:10


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (7. rész)

Egyetértés volt abban, hogy versenyhelyzetre, többszektorúságra van
szükség, oldani kell a monopolhelyzeteket, s a szövetkezetben a
formagazdagságot kell előtérbe helyezni. A Veres Péter Társaság
szükségesnek tartja, hogy a parasztság politikai érdekvédelmére
létesüljön egy parasztpárt, vagy hogy a vertikális integráció
kiépítésével minden élelmiszeripari és kereskedelmi tevékenységet
felülről kezdeményezve, a mezőgazdasági üzemekbe kell integrálni.
Ezzel szemben a párt úgy foglal állást, hogy szükség van az
integrációra, de ezt elsősorban önszerveződés útján, az érdekeltség
megteremtésével kell létrehozni, mert éppen ez múltunk egyik
tanulsága, hogy amikor akár a politika, akár a kormányzat
beavatkozott a gazdasági folyamatokba, az rendszerint nem sikerült.
Kimaradtak olyan javaslatok is a koncepcióból, miszerint a nagyüzemi
gazdálkodás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, tehát nincs
létjogosultsága, s egy farm-modellre célszerű átállni.

    A párt tisztségviselői, apparátusának, intézményeinek vezető
munkatársai különböző fórumokon párbeszédet folytatnak az alternatív
szervezetek képviselőivel - hangzott a válasz arra a kérdésre, hogy
folytat-e az MSZMP hivatalos tárgyalásokat a különböző szerveződések
képviselőivel. A szóvivő helyettese arról is tájékoztatta az
újságírókat - a Reform című lap sajtóbotrányához kapcsolódóan -,
hogy a testület megfogalmazta: a jogi garanciák, jogi feltételek
megteremtésénél mindenképpen ki kell térni az állampolgárok
védelmére is akkor, amikor egyes állampolgárok hitelének rontásáról,
a sajtóban történő lejáratásáról van szó. Több hozzászólásban
fölmerült egy etikusabb újságszerkesztési és újságírói magatartás
iránti igény is.

    A párt gazdálkodására vonatkozó kérdésekre Farkas Gyula
válaszában a takarékossági, költségcsökkentő intézkedések között
említette a különböző szervek létszámcsökkentéséből adódó
összegeket, s a párt tulajdonában lévő különböző ingatlanok más célú
hasznosítását. Ez utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy az
ingatlanok értéke 7.4 milliárd forint, ezek fenntartására,
felújítására évi 450 millió forintot kell fordítani. A vállalkozások
közé tartozhat az üdülők bérbeadása. Elhangzott az is, hogy az
állami költségvetés 260-270 millió forintot von el a
pártvállalatoktól, amelyek közül a Kossuth Könyvkiadó viszont
változatlanul támogatást kap a párttól. (MTI)


1989. január 24., kedd 22:17


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

"1989. június 7. Az EKA újból tárgyalja a KDNP felvételi kérelmét és a jelenlevők négy igen szavazattal, négy tartózkodás mellett a pártot teljes jogú tagnak felvették. Ellenszavazat nem volt."
SZER-hallgató telefonja:

"Jó napot kívánok. Itt Tóth Kálmán Budapestről a Magyar Postától. Közvetve értesültem róla,hogy a SZER megrendelt volna 16.-ára 2 darab rádióösszeköttetést budapesti Hősök tere, ill. 301-es parcellától Münchenbe. De tudomást szereztem róla,hogy nem teljesen biztos,hogy tisztázott a megrendelés. Úgy tudom, hogy Cseke úr intézkedett benne, vagy intézkedett volna. Segítségképpen ajánlom föl, hogy ha tudnak akkor hívjanak vissza, hogy tisztázzuk, hogy meg legyen minden ami kell, a nemzetközi szakasz is és minden, mert próbáltam utánajárni, s nem találtam nyomát megrendelésnek, tehát, hogy időben minden meglegyen, összejöjjön ami kell. Mondanám, akit hívni kell: Tóth Kálmán Bpesti kapcsolási szám 565o93 Köszönöm és várom a hívásukat."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD