Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › június 04.
1989  1990
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
1989. május
HKSzeCsPSzoV
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
1989. június
HKSzeCsPSzoV
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
OS:

Balassagyarmat csatlakozik

"A kialakult helyzetért a pártállam vezetése a felelős. A balassagyarmati reformkör ezért struktúra- és modellváltást akar radikális és összehangolt politikai és gazdasági reformok útján, az európai ,,közös ház,, és a Duna menti népek összefogása keretében."
SZER, Földközelben:

A megyei lapok helyzete

"Idén változni látszik a helyzet. Különösen örvendetes, hogy indul a tájékoztatási verseny, szűnőben a megyei pártújságok egyeduralma. Vidéken is alakulnak a magukat függetlennek nevező lapok, mint például májusban a Fejér, Komárom és Veszprém megyében megjelenő Aréna vagy a viharsarki Dél-Kelet, illetve a Bácskapocs. Ezek tovább színesítik a hazai sajtó palettáját, és helyt adnak az ellenzéki szervezeteknek is, amelyek többsége még mindig nem rendelkezik önálló szócsővel."

Felhívás az MSZMP marxista egységplatformjának létrehozására (1. rész) (OS)

Budapest, 1989. június 4., vasárnap -

     F e l h í v á s
a Magyar Szocialista Munkáspárt marxista egységplatformjának

létrehozására, a pártnak marxista eszmei alapon való megújítására;
működőképességének és akcióegységének megteremtésére; a munkásság, a
parasztság, az értelmiség, a bérből és fizetésből élők, az
állampolgárok, az ifjúság érdekének képviselésére és
érvényesítésére; a szocialista építés megújuló folytatására.

    Mi - a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete székházában rendezett
kommunista munkásgyűlés több száz résztvevője, párttagok és
pártonkívüliek - felhívással fordulunk a pártvezetés tevékenységét
dermedten és értetlenül figyelő tagsághoz, a szocializmus ügye iránt
elkötelezett minden magyar állampolgárhoz. Azokhoz is szólunk, akik
elkeseredésükben a pártból való kilépéssel tiltakoztak, és
tiltakoznak az ellen a politika ellen, amely - a múlt hibáit
súlyosbítva - a májusi pártértekezlet óta folyik.

    Hozzátok fordulunk, akik saját bőrötökön tapasztaljátok a
fokozódó társadalmi igazságtalanságokat, létfeltételeink romlását, a
növekvő munkanélküliséget, a holnaptól való félelmet, az inflációt,
a lakáskérdés megoldatlanságát, a tömeges elszegényedést.

    Ide vezettek az MSZMP eredeti céljait és feladatait fokozatosan
és gyökeresen megváltoztató - a tagság és a dolgozók háta mögött,
feje fölött hozott - döntések és következményeik. Olyan alapvető,
mindannyiunkat érintő kérdések ezek, mint a társadalmi-politikai
rendszer megváltoztatására irányuló jobboldali törekvések, a
szocialista tulajdonviszonyok teljes megsemmisítése, a szocialista
országoktól való elfordulás, az 1956-os ellenforradalom
népfelkeléssé minősítése, a többpártrendszer deklarálása. A megoldás
nem az, hogy az állami tulajdont - ami törvényesen mindannyiunké -
magánkézbe adják, reprivatizálás címén, visszaállítják a tőkés
kizsákmányolást, a tulajdonosokká kikiáltott dolgozókat pedig
proletársorba süllyesztik, és a munkás-paraszt hatalmat felszámoló
alkotmányt dolgoznak ki.

    Csak a szocialista építés demokratikus megreformálása lehet a
cél, nem pedig annak feladása, amit oly buzgón üdvözöl a nyugati
tőke, amely soha nem mondott le a szocializmus erőinek
szétbomlasztásáról és végső soron megsemmisítéséről. Az ország ezzel
katasztrófa felé sodródik. A jobboldal úgynevezett reformjának
minden terhét a dolgozó tömegek, az állampolgárok viselik. Állítsuk
meg tehát a reformeszme eltorzítását, jobbratolódását
(folyt.köv.)


1989. június 4., vasárnap 16:09


Vissza »


Felhívás az MSZMP marxista egységplatformjának létrehozására (2. rész) (OS)

A termelés szocialista tartalmú újjászervezése helyett - az
állami és a szövetkezeti tulajdon valóban nem kellő hatékonyságát
felhasználva - súlyos támadás bontakozik ki a szocialista ipar és a
mezőgazdaság ellen. Valóban a dolgozó közösségek kezébe kell adni a
termelőeszközöket, hogy jogos tulajdonukat ésszerűen és eredményesen
működtessék, hogy kikerüljünk a válságból, és megszűnjön a fenyegető
létbizonytalanság, meggyorsuljon a fejlődés.

    A jobboldal - a bürokratikus tervutasításos rendszerrel szemben
- a profitérdekű piac korlátlan uralmát szorgalmazza, amely még
nagyobb igazságtalanságokhoz vezet. Ne hagyjuk ránk telepedni a
tőke, a profit uralmát
A társadalmi szükségletekre épülő gazdasági
szabályozást kell bevezetni, amelynek eszközeként működnek az
árutermelési és a piaci viszonyok, biztosítva mindenki megélhetését,
a teljesítményarányos bért. A modernizációt úgy kell megoldani, hogy
az elkerülhetetlen szerkezetváltásban felszabaduló dolgozókat
szakmai alapismeretekhez juttatják, folyamatosan át- és továbbképzik
őket, hogy minél előbb munkához jussanak, s ezzel megelőzzük a
munkanélküliség nyomában járó társadalmi károkat, egyéni
konfliktusokat, az erkölcsi és anyagi rombolást. Nem szabad a
dolgozókra áthárítani a szerkezetváltást kísérő következményeket.

    Hatékonyságát javítva, valós munkamegosztás alapján
korszerűsíteni kell a KGST-ét. Életbevágóan fontos a demokratikus és
korszerűsített gazdasági közösséget biztonsági hátvédként magunk
mögött tudni. Elhatároljuk magunkat a szocialista országokhoz fűződő
kapcsolatainkat beárnyékoló nacionalizmus feléledésétől. Ugyanakkor
rendkívül fontosnak tartjuk a nemzetközi munkamegosztás sokoldalú,
többirányú fejlesztését, fel kell ismerni azonban a helyes mértékek
és arányok megőrzésének módját, hogy ne kerüljünk a gazdasági és
politikai alárendeltség megalázó helyzetébe. Nemcsak a korábbi, a
mai vezetés következetlen és hibás gazdasági döntései is okozzák a
tőkés pénzügyi függőségünket, politikai befolyásolhatóságunkat.
Növelni kell a belső szükségletekre való termelést - természetesen a
külpiacokra való termeléssel együtt. Az adós országokkal összefogva
megegyezést kell elérni a hitelezőkkel. A kormány azonnal kezdjen
tárgyalásokat az adósságállomány átütemezéséről, természetesen az
ország érdekeit szem előtt tartó feltételek elérésével.

    Létre kell hozni a szocialista jogállamot, a szocialista
demokráciát, az önigazgatáson alapuló közhatalmat, ahol minden
hatalom az állampolgárok által választott és ellenőrzött szervek
kezében van
Szocialista alkotmányban kell deklarálni a társadalmi
tulajdon meghatározó szerepét, s egyúttal a magánvállalkozások
lehetőségét és szükségességét. (folyt. köv.)


1989. június 4., vasárnap 16:12


Vissza »


Felhívás az MSZMP marxista egységplatformjának létrehozására (3. rész) (OS)

Az eszmék szabad áramlása nem vezethet egyoldalúsághoz, a
szocializmussal szembenálló, azt megsemmisíteni akaró nézetek
hangoztatásához. Egy hangos kisebbség kisajátítja a tudományt és a
tömegkommunikációt. Követeljük a dolgozó többség érdekeinek
megfelelő hiteles és reális tájékoztatást, amelyet ez a többség
ellenőriz


    Meg kell állítani a jobbra sodródást
El kell hárítani az
ellenforradalmi veszélyt


    Ebben a helyzetben sorsdöntő tennivaló a negatív folyamatok
megállítása, és a válságból kivezető szocialista út megtalálása, az
MSZMP sorainak rendezése, és cselekvési egységének helyreállítása -
egy elvileg megalapozott, a valósággal józanul számoló marxista
platform alapján. Ezt nem szabad, nem lehet csak felülről, a vezetők
szűk csoportjától várni. A párt egész tagságának aktívan részt kell
vennie ebben a munkában. Legyen döntő szava a párt politikájában az
üzemekben, szövetkezetekben, az alkotó szellemi munka műhelyeiben
dolgozó munkás, paraszt és értelmiségi párttagoknak, a mindennapok
sűrűsödő gondjaiban élő és dolgozó kommunistáknak. Azoknak, akik
nehéz helyzetben is kitartanak a párt ügye, a szocializmus mellett,
és készek odaadóan dolgozni és harcolni annak győzelméért. Győzzük
le a kishitűséget és bénultságot, kezdeményezően és cselekvően
lépjünk fel a párt újjászületéséért.

    Állítsuk meg a belső bomlás és frakciózás, a széthúzás
folyamatát, hárítsuk el a pártszakadás veszélyét
Állítsuk helyre a
párt marxista egységét és cselekvőképességét.

    Állítsuk talpra a pártot


    Dolgozzunk ki - a párttagság részvételével és támogatásával -
alulról kiinduló és szerveződő marxista platformot, amely a
szocializmus ügyének feladása és a tőkés visszarendeződés helyett
valódi szocialista reformot kíván megteremteni. Erre szólítunk fel
minden kommunistát, minden párttagot és minden pártonkívülit,
mindenkit, aki felelősséget érez a magyar szocializmus sorsáért.

    Kezdeményezzünk demokratikus vitát a párton belül a marxista
egységprogram kidolgozásáért, elfogadásáért és megvalósításáért.
Ennek érdekében lépjünk fel - a párttagok jogaival élve, a párton
belüli demokrácia és platformszabadság lehetőségeit felhasználva -
minden pártfórumon. Olyan kommunistákat válasszunk a párt vezető
testületeibe, akik képesek és készek szolgálni a marxista
egységplatform kialakítását és megvalósítását. (folyt. köv.)


1989. június 4., vasárnap 16:15


Vissza »


Felhívás az MSZMP marxista egységplatformjának létrehozására (4. rész) (OS)

Csak a munkásokra, a dolgozó tömegekre támaszkodó, azok érdekeit
nyíltan vállaló, az egész társadalomért felelősséget érző,
demokratikusan megújult, egységes, marxista MSZMP vezetheti ki az
országot a válságból.

    Olyan MSZMP, amely elhatárolja magát a baloldali dogmatizmustól,
a torzulásoktól, elítélve azok minden bizonyított hibáját és bűnét,
de amely a jobboldali revizionizmussal, a szocialista építés egész
eddigi történetét tévútnak minősítő nézetekkel is szembefordul.

    Olyan pártot akarunk, amely demokratikusan, alulról választott
küldöttek részvételével összeülő értekezletein és kongresszusain
hozza meg fontos döntéseit, amely garantálja vezetői eszmei
elkötelezettségét és tiszta erkölcsét.

    Kommunisták, ne lépjetek ki az MSZMP-ből
Kilépettek, gyertek
vissza, erősítsétek a pártot
Dolgozók, akik szocialista,
demokratikus, fejlődő Magyarországot akartok, jöjjetek közénk,
támogassátok a pártot


    Marxista pártegység-platform létrehozásával, elfogadásával
csatlakozzatok a felhíváshoz, észrevételeiteket, javaslataitokat
továbbítsátok az illetékes pártszervekhez


    Cselekedjünk együtt az újjáalakult párttal a népért, a hazáért
     A gyűlésen résztvevő MSZMP-tagok
     és pártonkívüliek(OS)


1989. június 4., vasárnap 16:18


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

1989. június 4. Ekkor jelentkezett az EKA ülésén a Keresztény Demokrata Néppárt nevében (KDNP) Szakolczay György kérte az EKÁ-ba való felvételüket. Hosszas vita után döntés nem született.
MTV2 nézői telefon:

"Békés, Munkácsy M. u. 35. 1/51: Kedves TV2! Miért hasonlitják össze a zsidókat a cigányokkal?!A zsidóság müveit, intelligens és becsültesen dolgozik. Csak a vallásuk más. Nincs antiszemitizmus. Ezzel akarják most a figyelmünket a gazdasági helyzetről és egyéb másról a fugyelmünket elterelni. Cigánykérdés van, volt és lesz. Bizonyos uricigányokkal nincs baj. A többi rétegnek esetleg 2o h-a dolgozik. De a többi sefttel, és lop, 8o%-a a nyakunkon él. Akik kitalálták, hogy velünk lakjanak, azok valószinüleg nagyjövedelmű vezető emberek Kivánok nekik egy-két cigány családot.Mi a létminimum alatt élünk, ők szines tv-t néznek, videóznak, szórakoznak, a tanácsra mennek segélyért és kapnak is. A 3 szobás lakást elcseréli egy két szobásra, majd ha elfogyott a pénz, egy mégkisebbre költöznek. Ezekben a lakásokban a lakók félnek tőlük, a ház nyugalmát zavar¬ják, teljesen kihasználják a rendszertől kapott segitséget. Nem a cigányok ellen van kifogásom, hanem a viselkedésük ellen. Azt szeretném ha a vezető emberek is olyan házakban élnének, ahol lakik egy-két cigány család, akkor megismernék a magyarok istenét."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD