Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › április 21.
1989  1990
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Hírek:

Sugár András nyilatkozata

"Sugár András hangsúlyozza, hogy egy ma nyugdíjas csehszlovák magánszeméllyel folytatott interjút. Majd felteszi a kérdést, miért nevezik ezt beavatkozásnak, amikor a csehszlovák kormány a Varsói Szerződés tagországai haderejének 1968-as bevonulását nem hajlandó ugyanezzel a kifejezéssel megjelölni."

A KISZ XII. kongresszusa (1. rész)

1989. április 21., péntek - Pénteken több mint 800 küldött részvételével megkezdte munkáját a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség XII. kongresszusa a Budapest Sportcsarnokban.

A KISZ 32 éves történetében korszakos jelentőségűnek tekinthető
tanácskozáson megjelent Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, valamint
az MSZMP Politikai Bizottságának és a kormánynak több tagja. A
kongresszusra elküldték képviselőiket a bolgár, a csehszlovák, a
jugoszláv, a kínai, a kubai, a laoszi, a lengyel, a mongol, az
NDK-beli, a román és a vietnami testvérszervezetek. Mellettük jelen
voltak a belga, a dán, a finn, a francia, a görög, az olasz, az
osztrák, a spanyol, a norvég és a svéd ifjúsági szövetségek
képviselői. Ugyancsak részt vesz a kongresszus munkájában a DIVSZ, a
Nemzetközi Diákszövetség, a Szocialista Ifjúság Nemzetközi
Szövetsége, az Európa Nemzeti Ifjúsági Tanácsok Bizottsága és a
Liberális és Radikális Ifjúság Nemzetközi Szövetsége delegációja.

    A kongresszuson - a Himnusz közös eléneklését követően - Nagy
Imre, a KISZ KB első titkára köszöntötte a küldötteket és a
meghívott vendégeket, majd javaslatot tett a tanácskozás levezető
elnökeire.

    Ezután a küldöttek meghallgatták Domonkos Lászlót, a KISZ KB
titkárát, a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, aki elmondta, hogy a
mintegy 380 ezres tagság nevében a 854 küldött közül 813-an vannak
jelen, így a kongresszus határozatképes. Majd a küldöttek döntő
többséggel elfogadták a napirendet és a munkarendet. (folyt.köv.)


1989. április 21., péntek 00:00


Vissza »


A KISZ XII. kongresszusa (3. rész) - Nagy Imre beszéde

A kongresszus napirendjének és munkarendjének elfogadását
követően Nagy Imre, a KISZ Központi Bizottságának első titkára
mondott - többször is nagy tapssal kísért - beszédet.

    Elöljáróban hangsúlyozta: a kongresszus célja az, hogy
résztvevői egy ifjúságpárti szocializmus megvalósításáért
szövetkezzenek. Ehhez azonban a KISZ-nek szembe kell néznie
múltjával, számot kell vetnie a szervezet mai állapotával, meg kell
kísérelnie értékelni a végbe menő folyamatokat, s ezekre építve kell
megterveznie jövőjét, megfogalmazni tennivalóit.

    A továbbiakban az ifjúsági szövetség elmúlt 32 esztendejének
főbb állomásait elemezte. A KISZ zászlóbontásától, 1957-től kísérte
nyomon az ifjúsági szervezet történetét, elsősorban azokra a
vádaskodásokra, támadásokra reagálva, amelyek az utóbbi időben érték
a KISZ-t. Fejtegetéséből kitűnt, hogy a KISZ története nemcsak
kudarcok sorozata, hanem ma is vállalható értékek - a társadalmi
reformok támogatása, érdekvédelem, közösségi munkavállalás,
lakásépítés és számos élményt adó akció - megteremtésének időszaka
is. Leszögezte: a KISZ-nek nincs oka megtagadni a múltat, s ha
lenne, sem tehetné, hiszen az ifjúság életének szerves része.
(folyt.köv.)


1989. április 21., péntek 18:10


Vissza »


A KISZ XII. kongresszusa (4. rész) - Nagy Imre beszéde

Történeti áttekintésének végén azt a következtetést vonta le,
hogy az ifjúsági szövetségnek szakítania kell egyebek között az
eddigi monopolhelyzetével, az ifjúság mindenesének szerepével, azzal
a viszonnyal, amely az MSZMP-hez alárendeltként fűzte, a
bürokratikus centralizmussal, az apparátusok hatalmával. A KISZ mai
állapotáról szólva megállapította, hogy a XI. kongresszuson
megfogalmazott program ma is vállalható célokat, törekvéseket jelölt
ki. Nagy hibát követett el azonban abban, hogy nem jutott el a döntő
felismerésig, és nem hallatta erőteljesen a hangját: a XIII.
pártkongresszus téves elemzésre épített, s változtatás nélkül
iszonyatos katasztrófa felé rohan az ország. Ám a KISZ még így is az
elsők között volt, amely a fordulat érdekében emelt szót, és
elsőként tette meg az ehhez vezető lépéseket. Felhívta a figyelmet
arra, hogy ezekre a sikerekre akkor lehetne büszke a KISZ, ha közben
nem hullott volna szét. Ezzel az állapottal kellett szembenéznie már
az országos KISZ-értekezleten is, s az azóta tartó folyamat
egyszerre jelent bontást és építést a szervezet életében. Jelenleg a
KISZ politikai szövetséggé szerveződésnek korai szakaszában van, nem
dőlt még el, hogy amit elkezdett, az csupán egy tisztes kísérlet
vagy a holnap sokszínű és ezért erős baloldali ifjúsági
tömegmozgalmának az elindítása.

    Belpolitikai kérdésekre áttérve annak a meggyőződésének adott
hangot, hogy a kialakult helyzetben az MSZMP egyszerre a reformok
motorja és fékezője. Vitathatatlan, hogy ma is az MSZMP a reform
erők legnagyobb gyülekezőhelye, akkor is, ha közben
,,pillanat-emberek,, keverednek közéjük, akkor is, ha sok reformer
párttag még elszigetelten, egymásról nem tudva vívja a harcát. A
pártszakadás lehetőségét úgy ítélte meg, hogy az csábító, de
csalókán könnyűnek tűnő, veszélyes út, mert százezreket hagyna a
régi struktúrában, felerősítené a régi reflexeket. Mint mondotta, az
MSZMP reformkörök tagjainak átlagéletkora 35 év, s ez azt jelenti,
hogy a párt reformerői nem győzhetnek a fiatalok nélkül, de az ő
győzelmük nélkül az ifjúság is bukásra van ítélve. Úgy ítélte meg,
hogy nehéz, de bíztató feladat az ifjúság számára elfoglalni a
pártot. (folyt.köv.)


1989. április 21., péntek 18:14


Vissza »


A KISZ XII. kongresszusa (5. rész) - Nagy Imre beszéde

A KISZ KB első titkára a belpolitikai helyzet taglalását a
kormány tevékenységének minősítésével folytatta. Ezzel
összefüggésben arra figyelmeztetett, hogy a válság, a csőd szélére
jutás nem ennek a kormánynak köszönhető, senki ne rajta kérje
számon. Ha az ifjúság jövőcentrikus politikát vár, ehhez támogatnia
kell a talponmaradás érdekében tett erőfeszítéseket akkor is, ha az
a mainál sokkal nehezebb, fájdalmasabb következményekkel jár. A
legutóbbi kormányintézkedéseket felsorolva azonban kijelentette: a
kényszereket meg lehet érteni, de ahogy mindez történt, már
fájdalmasan kiábrándító. ,,Néha már-már arra gondolok, hogy ez nem
lehet más, mint a kormányzati apparátusok szabotázsa vagy
provokációja,, - mondotta, majd kemény kritikával illetett olyan
vezetőket, akik az ifjúság, a társadalom jövője szempontjából is
fontos területeket irányítottak, vagy irányítanak ma is. Például a
lakáspolitikával kapcsolatban elmondta, hogy a KISZ már egy évvel
ezelőtt letette konkrét, szakmailag is megalapozott
lakásgazdálkodási koncepcióját, ám erre mindmáig érdemi választ nem
kapott. Azaz csak a KISZ kongresszust megelőző napon, az utolsó
pillanatban a kormány átemelte a javaslatok döntő többségét a saját
koncepciójába. Ugyan ez esetben is három évtized rossz
lakáspolitikája a fő gond, és nem az elmúlt időszak, de az egy évnyi
halogatás is több tízmilliárd forintjába került az országnak -
mutatott rá, majd feltette a kérdést: ki a felelős ezért?
Kijelentette: Somogyi László - az egykori építésügyi és
városfejlesztési miniszter - mossa kezeit, ő kormánybiztos lett, de
miből gondolja bárki, hogy egy ilyen nagy ügyet, mint a
világkiállítás egy, az ifjúság előtt hiteltelen emberre lehet bízni.
Nagy Imre szavait a kongresszuson részt vevők nagy tapssal
jutalmazták, többen ,,OKÉ,, feliratú kék szalagot emeltek a magasba.
Beszédét tovább folytatva arra kért választ: ki a felelős azért,
hogy a közoktatás lepusztult állapotban van, s a mindent meghatározó
pénzhiány mellett halogatás, kivárás tapasztalható olyan ügyekben
is, amelyek nem igényelnek anyagi ráfordításokat? Ezért az
alkalmatlannak bizonyult és most távozó miniszter a felelős, akit
egyik helyettese ,,pöffeszkedő dilettantizmussal,, jellemzett, vagy
azok, akik oda tették és máig ott tartották, vagy az elmúlt
évtizedek elhibázott, szubjektív káderpolitikája? (folyt.köv.)


1989. április 21., péntek 18:17


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


A KISZ XII. kongresszusa (6. rész) - Nagy Imre beszéde

A foglalkoztatáspolitikával összefüggésben Halmos Csaba
államtitkárnak, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének nevét
említette, emlékeztetve azokra a pályakezdéssel és
nyugdíjkorhatár-emeléssel kapcsolatos igéretekre és intézkedésekre,
amelyek egymás mellett felsorakoztatva is megkérdőjelezik az
államtitkár szavahihetőségét.

    Ismét megerősítette, hogy a KISZ támogatni akarja a kormányt
abban a törekvésében, hogy kivezesse az országot a válságból, mert
Németh Miklós, Pozsgay Imre és Nyers Rezső jelentik számára is a
reformirányzatot, még akkor is, ha ez tettekben kevéssé érzékelhető.
Az ifjúsági szövetség eddig is vallotta, nyíltan kimondta: a
fiatalok elviselik az életszínvonal-csökkenést, a munkanélküliséget,
az inflációt, ha ennek révén ki lehet lábalni a válságból, de a
bizalom egyre fogy - figyelmeztetett Nagy Imre.

    Külön szólt az ifjúságpolitikáról, egyértelműen kijelentve, hogy
ilyen nincs sem papíron, sem tettekben, pedig szükség lenne rá. Az
ÁISH létrehozása, amelyet a KISZ is támogatott, nagy melléfogás
volt, vezetője, Deák Gábor pedig nem vált az ifjúság ügyeinek igazi
képviselőjévé. Javasolta, hogy a hivatalt gyorsan számolják föl,
szüntessék meg a sportrészlegét, az ifjúsági tevékenységnek pedig ne
hivatala, hanem komoly döntésbefolyásolási képességű kormányszerve
legyen.

    Kitért az ifjúsági törvényre is, amellyel két hét múlva
foglalkozik majd az Országgyűlés. Arra tett javaslatot a
kongresszusnak, hogy levélben írják meg véleményüket,
tapasztalataikat a képviselőknek. Nézete szerint ez a törvény gyors
változtatásra szorul, de ma még csak ehhez ragaszkodhat az ifjúság,
mert ez garantálja, hogy beleszóljon saját sorsának alakításába.
Hozzáfűzte azonban a félreértések elkerüléséért: a KISZ nem
jogosítványaihoz ragaszkodik, hanem az ifjúság jogaihoz.

    Jelzésszerűen említette meg a Hazafias Népfrontban és a
szakszervezetben zajló változásokat, majd az új társadalmi
szervezetekről fogalmazta meg véleményét. Lehet őket szeretni vagy
nem szeretni - mondotta -, egy biztos: a magyar valóság részei, nem
lehet nélkülük megalkotni a demokratikus szocializmust.

    Végezetül a KISZ KB első titkára megjelölte az ifjúsági
szövetség megújulásának főbb irányait. Ezek között fontosnak
tartotta a politikai-képviseleti-hatalmi pozíciókért folytatott
harcot, a lakóterületen végzett politikai munkát és szerveződést, új
politizálási módszerek elsajátítását, a nyilvánosságot, a
gazdálkodás új alapokra helyezését, a tömegbefolyás erősítését
közösségi élményt kínáló tevékenységgel. (folyt.köv.)


1989. április 21., péntek 18:21


Vissza »


A KISZ XII. kongresszusa (7. rész) - Nagy Imre beszéde

Ehhez a demokratikus szocializmusért, az ifjúságért szövetkező új
szövetség adhat keretet, amely vállalja a sokszínűséget, s azzal
foglalkozik, ami valójában a tagságot érdekli - hangoztatta.

    Néhány észrevételt fűzött a kongresszus dokumentumaihoz is, majd
javasolta a KISZ nevének megváltoztatását, hozzátéve: a
megszüntetve-megőrizni elve alapján vállalni kell a szövetség
múltjának értékeit. Az ifjúsági szövetség és az MSZMP viszonyával
kapcsolatban leszögezte: politikai szövetségre törekszenek, de ez
nem jelenti azt, hogy minden párttaggal és minden áramlattal
vállalják ezt a szövetséget. (folyt.köv.)


1989. április 21., péntek 18:24


Vissza »


A KISZ XII. kongresszusa (8. rész) - Vita

Nagy Imre beszámolóját követően, a vita első részében
felszólalók legtöbbször visszatérő gondolata volt: az
ifjúságpolitikáért állami szinten jelenleg felelős ÁISH helyett egy
új, a fiatalok érdekeit érdemben képviselő szervezetre van szükség.
Ugyancsak több küldött hangsúlyozta: a KISZ, illetve utódszervezete
csak egy olyan MSZMP-vel léphet stratégiai szövetségre, amely
tisztázza önmaga politikai szerepét, s egyúttal képes új tartalommal
megtölteni a szocialista elveket.

    Az MSZMP-vel való szövetség - miként arra egy Borsod megyei
küldött felhívta a figyelmet - nem jelentheti a gondolkodási, a
cselekvési önállóság feladását. A KISZ és az MSZMP viszonyáról
elhangzott olyan vélekedés is, miszerint a tagság mindenütt helyben
döntsön az együttműködés formájáról.

    A felszólalók hangot adtak annak a véleményüknek, hogy a
különböző politikai csoportok nem figyelnek kellően az ifjúságra,
pedig napjaink politikai küzdelmeiből csak az a szervezet kerülhet
ki győztesen, amely az ifjúságot képes maga mellé állítani. A
küldöttek úgy vélték, hogy a fiatalok megnyeréséhez, illetve a
válságból kivezető út megtalálásához jelenleg egy újragondolt, a
megvalósítás esélyével reálisan számot vető, rövidtávú programra van
szükség. E rövidtávú program végrehajtásával kapcsolatosan többen
utaltak arra: morálisan hiteles vezetőkre van szükség.

    A vitában terítékre kerültek az ifjúságot érzékenyen érintő
problémák, mint például az elhelyezkedés gondjai, a lakáskérdés, az
oktatáspolitika radikális reformja. A küldöttek úgy fogalmaztak,
hogy ezekben a kérdésekben már elérkezett a követelés ideje.
(folyt.köv.)


1989. április 21., péntek 19:15


Vissza »


A KISZ XII. kongresszusa (9. rész) - Vita

Többen hangsúlyozták: az MSZMP-n belül meg kell különböztetni,
hogy mely erők vannak a változások mellett, s melyek ellene. A
KISZ-nek a reformszárnyhoz kell csatlakoznia. Elhangzott: ideje,
hogy a kormány ne kapkodó, megalapozatlan intézkedéseivel hívja fel
magára a figyelmet, hanem azzal, hogy megindítja a valódi
változásokat. Nem elég néhány minisztert leváltani, hanem meg kell
szabadulni azoktól az erőktől, amelyek nem hajlandók piaci viszonyok
között dolgozni. Volt, aki arról szólt, hogy nemcsak a kormány
tagjait kell bírálni, hanem a KISZ-nek saját soraiban is rá kell
mutatnia az alkalmatlanokra.

    Több felszólalás közben középiskolás küldöttek egy csoportja
tetszését kék színű, ,,OKÉ,, feliratú szalag magasba emelésével
fejezte ki, a hosszadalmas, kevésbé érdekes megnyilvánulásoknál
pedig a ,,SZÓ(L)SZ,, feliratot mutatták fel, néhány alkalommal pedig
,,kitapsolták,, a küldötteket. Sokan éltek az egyperces felszólalás
lehetőségével, amelyben azonnal reagáltak a felszólalásokra. Vita
alakult ki az együttműködési szabályzatnak arról a pontjáról, amely
megfogalmazta, hogy csak az ötezer tagot számláló szervezetek
lehetnek a szövetség tagjai. Egybehangzó volt az a vélemény, hogy a
KISZ-nek a munkahelyeken és a tanintézményekben nem szabad feladnia
pozícióját, egyúttal azonban erősítenie kell a lakóterületi
politizálást. Egy küldött némi iróniával megjegyezte: kár, hogy a
KISZ nem alternatív szervezet, mert akkor az MSZMP minden bizonnyal
leült volna vele tárgyalni. Bírálatot kapott a KISZ-apparátus is,
mert nem segítette eléggé az átalakulást. Mint elhangzott, bár
csökkent 40 százalékkal az apparátus létszáma, de lehet, hogy éppen
azok kerültek ki a szövetségből, akik a reformokat akarták.
(folyt.köv.)


1989. április 21., péntek 19:22


Vissza »


A KISZ XII. kongresszusa (10. rész) - Vita

A kongresszus vitájában felvetődött a kérdés: megosszák-e más
ifjúsági tömörülésekkel a KISZ jelenlegi vagyonát. Volt, aki úgy
vélte: ez a KISZ gyengítését jelentené, az alternatív ifjúsági
szervezetek - mint mondotta - dolgozzanak úgy, hogy megszerezhessék
maguknak a KISZ-hez hasonló jogosítványokat. Többen azonban - az
UDSZ javaslata nyomán - hangsúlyozták, hogy e lényeges kérdésről
szavazással döntsön majd a kongresszus.

    Nem kevésbé éles bírálat érte a kormány éppen előző nap tárgyalt
hosszú távú lakásgazdálkodási koncepcióját. Ezzel kapcsolatosan azt
sérelmezték a küldöttek, hogy a Minisztertanács úgymond ,,titokban
és fű alatt,, dolgozta ki e koncepciót, s elképzeléseit egyetlen más
szervezettel - így a kérdésben talán legérintettebb KISZ-szel sem -
egyeztette elképzeléseit.

    Tizenhét felszólalás és számos egyperces reagálás után pénteken,
a kora esti órákban véget ért a kongresszus első napjának plenáris
ülése. Ezt követően a munka négy szekcióülésen folytatódott, ezeken
az ifjúsági mozgalom jövőjéről, az új szövetség működéséről, a
szövetség kapcsolatrendszeréről, illetve a felszólalásokban is
gyakran érintett oktatáspolitikáról cserélték ki gondolataikat a
küldöttek.

    Szombaton plenáris üléssel folytatódik a KISZ XII. kongresszusa.
(MTI)


1989. április 21., péntek 19:27


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
SZER-hallgató telefonja:

"Jó napot kívánok! Pelyhe László vagyok. A Magyar Demokrata Fórum XIII. kerületi szervezetének a tagja, egyben a Magyar Televízió Magyar Demokrata Fórum budapesti csoportjának is a tagja. Az ügy, ami miatt telefonálok, a következő: Megalakult a XIII. kerületi független kerekasztal. Ennek rész vevőinek első dolga volt szolidaritásáról és teljes támogatásáról biztosítani a Magyar Demokrata Fórum XIII. kerületi-csoportja szervezete által megfogalmazott, a múlt heti Magyar Nemzetben megjelent állásfoglalást, miszerint a rendőrség durva magatartását kritizáltuk. Ezt szerettük volna Kasza Lászlónak elmondani, hogy a XIII. kerületben, a nagy munkásosztály mítosszal rendelkező Angyalföldön, megalakult a független kerekasztal. Fontosnak tartottuk volna, ezért kerestem őt a szállóban, de már elutazott."
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

1989. április 21. Ezen a napon ülést tartott a párt operatív bizottsága, amelynek során előterjesztésem alapján megvitattuk az alkotmány koncepciót és a politikai pártokról szóló törvényjavaslatot. Ezzel kapcsolatban kiadott közleményt a Magyar Nemzet 1989. április 24-én teljes terjedelmében közölte
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD