Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › április 16.
1989  1990
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
OS:

Az SZDSZ közgyűlésének három nyilatkozata

"1. Az SZDSZ közgyűlésének nyilatkozata egy szakértői kormány létrehozásáról. Az SZDSZ szerint nincsenek meg az előrehozott választások és a választók bizalmát élvező bármilyen összetételű koalíciós kormány létrehozásának feltételei. Ugyanakkor ha további egy-másfél évig az MSZMP által megbízott kormány viszi tovább az ország ügyeit, akkor aligha kerülhető el a gazdasági összeomlás."
BBC, Késő esti panoráma:

Az MSZMP vergődése

"Kérdés, mitől rémült meg a párt, mi idézte elő ezt a traumatikus válságot? Talán minden más előtt a nemzetgazdaság siralmas tespedése, melyért legeslegelsősorban a párt ideológiai kötődése, mondhatnám babonás gazdaságpolitikája okolható."

Az SZDSZ közgyűlésének három nyilatkozata (1. rész) (OS)

Budapest, 1989. április 16., vasárnap - A Szabad Demokraták
Szövetsége szombaton Budapesten megtartott közgyűlésén az alábbi
három nyilatkozatot fogadta el:

    1. Az SZDSZ közgyűlésének nyilatkozata egy szakértői kormány
létrehozásáról.

    Minden modern állam normális működésének feltétele a kormányzás.
Demokratikus berendezkedés mellet a választók többségének bizlama,
diktatúrákban az erőszak biztosítja a kormány számára azt a
társadalmi tudomásulvételt, amely a kormányzás eredményességéhez
szükséges.

    Hazánkban az elmúlt négy évtizedben az állampárt kormányzott. Az
MSZMP-vel összefonódott kormány az erőszak és a lakosságnak tett
engedmények, valamint a kormányzási hozzáértés monopóliuma révén a
hatvanas-hetvenes években élvezte azt a korlátozott tekintélyt,
amely a kormányzáshoz elengedhetetlen volt. Független politikai és
érdekképviseleti szervek hiányában e korlátozott tekintély is
biztosította a kormányzat működőképességét, az ország
kormányozhatóságát.

    A nyolcvanas évek folyamán ez a tekintély fokozatosan elolvadt.
A kormányzó párt és az államaparátus önbecsülésének gyors eróziója
most már magát a kormányt tette alkalmatlanná ésszerű intézkedések
kidolgozására és végrehajtására. Ennek kiáltó példái a
gyógyszeráremelés, a vámszabályok módosítása vagy az autópályadíj.

    Az elmúlt másfél évben ugyanakkor független érdekképviseleti és
politikai szervezetek egész sora jött létre. E szervezetek a
nyilvánosság kibővült kereteit kihasználva fellépnek a társadalom
szűkebb vagy tágabb csoportjait sértő kormányzati intézkedések
ellen. Számítani kell arra, hogy a következő hónapokban az
érdekképviseleti szervezetek új meg új követeléseket támasztanak,
nem mérlegelve, hogy a kormány törekvései önmagukban ésszerűek-e,
mivel nem bíznak abban, hogy ez a kormány képes volna a növekvő
áldozatok árán kivezetni az országot a gazdasági válságból. Így
azután a gazdaság szétzilálódásának más okokból már előrehaladott
folyamata eljuthat a végkifejlethez.

    A gazdasági összeomlás elkerüléséhez haladéktalanul olyan
kormányra van szüksége az országnak, amely munkaképes és amelyet az
új politikai és érdekképviseleti szervezetek tárgyalási partnernek
tekinthetnek.

    Az SZDSZ szerint nincsenek meg az előrehozott választások és a
választók bizalmát élvező bármilyen összetételű koalíciós kormány
létrehozásának feltételei. Ugyanakkor ha további egy-másfél évig az
MSZMP által megbízott kormány viszi tovább az ország ügyeit, akkor
aligha kerülhető el a gazdasági összeomlás. (folyt.köv.)


1989. április 16., vasárnap 20:57


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Az SZDSZ közgyűlésének három nyilatkozata (2. rész) (OS)

Áthidaló megoldásnak ebben a helyzetben szakértői kormány
létrehozása tűnik, amely a választásokig hátralévő egy évre, az
ország folyó ügyeinek vitelére alakulna. E kormány nem foglalkozna
alkotmányozással, és a választásokat megelőzően szükséges sarkalatos
törvények előterjesztésének is legfeljebb technikai feladatait
végezné, míg a tartalmi kérdéseket az MSZMP és az Ellenzéki
Kerekasztal tárgyalásain kellene tisztázni. A kormány feladata a
gazdasági és szociális válságkezelés lenne. E program kiindulópontja
a nagymarosi beruházás azonnali leállítása a nemzetközi szerződések
újratárgyalásával, és a lemondás bármiféle milliárdos terhet jelentő
kötelezettségvállalásról. A kormány sikeres működéséhez arra lenne
szükség, hogy az MSZMP
fogadja el, de ne irányítsa, s tevékenységét
a független politikai és érdekképviseleti szervezetek ne
utasítsítsák eleve el.

    Ilyen kormány akkor lehet működőképes, ha a jelenlegi
államminiszterek egyike vezeti és elismert szakemberekből áll, akik
- esetleg a honvédelmi és a külügyminiszter kivételével - nem tagjai
sem az MSZMP, sem az új szervezetek vezető testületeinek, és nem
kompromittálódtak az elmúlt években, évitezedekben.

    A szakértői kormány iránti bizalomhoz természetesen arra is
szükség volna, hogy működése idején megkezdődjék a közigazgatás és a
fegyveres testületek politikai semlegesítése.

    Javaslatunkat az Ellenzéki Kerekasztal elé terjesztjük.    2. Az SZDSZ közgyűlésének nyilatkozata Magyarország helyéről a
szövetségi rendszerben.

    A Szabad Demokraták Szövetsége a magyar nemzetet európai népnek
tekinti. Magyarországnak nincsenek olyan nemzeti érdekei, amelyek
szembeállítanák a nyugati világgal. Ezért a magyar külpolitika fő
feladatának azt tartjuk, hogy az országot minél közelebb vigye a
fejlett nyugati országokhoz. Történelmi tapasztalataink azt
diktálják, hogy ezenközben mindent meg kell tennünk: törekvéseink ne
legyenek kijátszhatók a közép-kelet-európai régió többi országának
hasonló céljai ellen.

    Célunk az ország függetlensége. Elvi nyilatkozatunk
hagyományként vállalja az 1956-os semlegességi nyilatkozatot.

    Európához való felzárkózásunk legnagyobb akadálya, hogy
Magyarország ma a Nyugattal szembenálló katonai és gazdasági
szövetséghez tartozik. Hazánk nem a magyar nép akaratából, hanem
kényszerítő külső körülmények következtében lett a Varsói Szerződés
tagja. (folyt.köv.)


1989. április 16., vasárnap 21:01


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Az SZDSZ közgyűlésének három nyilatkozata (3. rész) (OS)

Szembe kell néznünk azonban azzal a ténnyel, hogy a Varsói Szerződés
politikai realitás, teljes felszámolása csak átfogó nemzetközi
rendezés keretében képzelhető el. Magyarország függetlenségi
igényeinek érvényesítésével azonban nem várhatunk a katonai tömbök
kétoldalú felszámolásáig. Célunk Magyarországnak a Varsói
Szrződésből való kiválása. A kiválást azonban nem egyoldalúan
bejelentett kilépéssel kívánjuk megvalósítani, hanem meg akarjuk
szerezni az érintett felek beleegyezését.

    Ameddig ez nem valósítható meg, Magyarország kezdeményezze, hogy
a Varsói Szerződés vezető testületei mondják ki: a Szövetségnek
nincs joga a tagországok belügyeibe beavatkozni, azokat érintő
politikai állásfoglalást közzétenni. Hozzanak határozatot a
,,Brezsnyev-doktrina,, elvetéséről, ítéljék el a Varsói Szerződés
tagállamainak eddigi összes külföldi katonai beavatkozását. A vezető
testületek jelentsék ki: a Szerződés a tagállamokra csak védelmi
katonai kötelezettségeket ró; ezek a kötelezettségek csak akkor
lépnek érvénybe, ha a Szövetség egészét külső katonai támadás éri.
Nyilvánítsák ki, hogy a Varsói Szerződésnek nincsenek Európán kívüli
feladatai.

    Szükségesnek tartjuk a Varsói Szerződés szerkezetének
átalakítását. Szűnjön meg a katonai integráció, a tagállamok
kormányai és parlamentjei szuverén módon rendelkezzenek haderejük
egészével. A Varsói Szerződés Főparancsnoka csak a független
hadseregek együttműködését koordinálja; a főparancsnoki tisztséget
évente más állam katonai vezetője töltse be. Szűjön meg a
tagállamokat kötelező politikai döntéshozatal, a Szövetség politikai
testületeinek feladata szorítkozzék a kölcsönös információcserére;
az esetleges politikai érdekegyeztetés az adott kérdésben érintett
államok kormányainak tárgyalásain történjen.

    A Varsói Szerződés kötelékében való megmaradás mellett, a
Szovjetunióval való kétoldalú megállapodás és a Szerződés katonai
vezetésével való egyeztetés alapján már most hagyják el
Magyarországot a szovjet katonai alakulatoknak a rendfenntartásra
bevethető szárazföldi egységei, amelyek nem szükségesek a nemzetközi
katonai egyensúly fenntartásához. (folyt.köv.)


1989. április 16., vasárnap 21:03


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Az SZDSZ közgyűlésének három nyilatkozata (4. rész) (OS)

3. Az SZDSZ közgyűlésének nyilatkozata az MSZMP és társadalmi
szervezetei vagyonáról.

    Az állampárt negyven éven át korlátozás nélkül használta a
magyar nemzet vagyonát. A reformok jegyében hozott földtörvény a
korábban csak kezelt javak átruházásával az MSZMP-t és társadalmi
szervezeteit egyszerre ingatlanmilliárdossá tette. Az egyetelen
tollvonással szerzett vagyon ma egyszerre biztosít behozhatatlan
előnyöket a párt számára a megindult politikai versengésben és
teremt a pártbürokráciának lehetőséget arra, hogy veresége esetén
,,vállalkozóként,, vagy járadékosként mentse át magát.

    Az MSZMP és társult szervezetei több milliárd forint
költségvetési támogatáést kapnak évente. Ingatlanaikból ne
gazdagodjanak tovább
A döntés e vagyon sorsáról a demokratikusan
választott parlament feladata lesz.

    A mai gazdasági helyzet és a jövő érdeke egyaránt indokolja,
hogy haladéktalanul zárolják és helyezzék egy nyilvános számadásra
kötelezett vagyonkezelő szervezet felügyelete alá az MSZMP, a KISZ
és a többi hasonló szervezet ingatlanvagyonát. E szervezetek a
jelenleg használt ingatlanaikért fizessenek a folyó költségvetési
támogatásból és egyéb bevételeikből a piaci áraknak megfelelő
bérleti díjat. Az így előreláthatólag felszabaduló oktatási
intézményeket, üdülőket, vadászházakat stb. bocsássák a köz
hasznára: használják őket oktatási, kulturális és szociális célokra
illetve adják bérbe.

    A Hazafias Népfront az egypártrendszer álkoalíciós szervezete
volt, a többpártrendszer létrejöttével elvesztette funkcióját.
Minthogy tagsága sincs, költségvetési támogatását semmi sem
indokolja. Felszabaduló helyiségeit a vagyonkezelő szervezet adja
bérbe a független demokratikus szervezeteknek


(OS)


1989. április 16., vasárnap 21:07


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
MTV2 nézői telefonok

"- Balogh Tibor Szolnok 56, 4o-163: Felvette tegnap az Európa-Európa közvetítést. Amennyiben Ipacs Laura szülei nem tudták rögzíteni, szívesen áll rendelkezésükre. Más: Sokszor néhány perccel előbb vagy később kezdik a filmeket. Ez előre beprogramozott videók esetén nagyon bosszantó, mert vagy az eleje vagy a vége lemarad. Ügyeljenek a pontos kezdésre! Sok a politika, kevés a jó film. Legyen több krimi, akkor többen fogják nézni a műsort. - Meggyes Lászlóné 6o4-522: Tegnap bemondták, hogy Gazdagréten kedvezményesen lehet muskátlit és virágládát venni. Kimentek, de nem találták. Kéri hívják vissza, hogy lehet-e még kapni és hol."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD