Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › április 04.
1989  1990
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Panoráma

"Magyarországon a független közvéleménykutatók által végzett felmérés azt mutatta ki, hogy az emberek 35 százaléka szavazna továbbra is az MSZMP-re, 51 százalékát a szavazatoknak a függetlenek kapnák. Szenté Péter pontosan azt hangsúlyozta ebben, hogy ez az 51 százalék erősen megoszlana a különböző új szerveződések között, és ha például Magyarországon egy angol típusú választási rendszer lenne érvényben, akkor az MSZMP változatlanul kormányt alakíthatna."

Közös közlemény a magyar-szovjet tárgyalásokról (1.rész)

Moszkva, 1989. március 3. (MTI-tud.) - Németh Miklós, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsának meghívására március 2-án és 3-án munkalátogatást tett a Szovjetunióban.

Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb
Tanácsa Elnökségének elnöke fogadta Németh Miklóst és baráti
beszélgetést folytatott vele.

    Tárgyalásokra került sor Nyikolaj Rizskov, a Szovjetunió
Minisztertanácsa elnöke, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagja és
Németh Miklós között. Tárgyalásaik középpontjában a Magyarországon
és a Szovjetunióban folyó szocialista építőmunka időszerű kérdései,
a kétoldalú együttműködés helyzete és fejlődésének távlatai,
valamint a legfontosabb nemzetközi kérdések álltak.

    Nyikolaj Rizskov tájékoztatta Németh Miklóst az SZKP XIX.
országos pártkonferenciája és az azt követő központi bizottsági
ülések határozatai megvalósításának gyakorlati lépéseiről, az
országban kibontakozott átalakítási folyamatokról, a politikai
intézményrendszer reformjának előrehaladásáról, a népképviselői
választások menetéről, amelyek együtt a szovjet társadalom
forradalmi megujulásának kiemelkedően fontos mérföldkövét jelentik.
Kiemelte, hogy a peresztrojka elvileg új gazdaság és
szociálpolitika, amelynek lényege a gazdaság átállítása
mindenekelőtt a szovjet emberek életkörülményeinek megjavítására,
életszínvonalának emelésére. A radikális gazdasági reform
megvalósításának folyamatában megkülönböztetett figyelmet fordítanak
a népgazdaság fejlesztése kiemelt irányainak, mindenekelőtt a
műszaki-tudományos haladás kérdéseinek.

    Németh Miklós részletesen szólt a magyarországi
demokratizálódási és megújulási folyamatokról, az MSZMP KB és a MNK
kormányának a gazdasági élet és a politikai intézményrendszer
gyökeres átalakítására irányuló erőfeszítéseiről, a Központi
Bizottság februári üléseinek határozatairól. Megállapította, hogy
központi feladat az ország társadalmi-gazdasági stabilizációja,
erkölcsi megújulása alapfelvételeinek megteremtése. (folyt.)


1989. március 3., péntek 17:58


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Közös közlemény a magyar-szovjet tárgyalásokról (2.rész)

Az MSZMP a társadalom vezető erejeként kezdeményezője a széles
körben kibontakozó demokratizálódási folyamatoknak. A társadalom
előtt álló feladatok megoldásához elengedhetetlen, hogy az ország
sorsáért való felelősségvállalás és a szocialista alkotmányosság
talaján új nemzeti közmegegyezés jöjjön létre.

    Szovjet részről mély elismerésüket fejezték ki azért az őszinte
részvétért és elvtársi, önzetlen segítségért, amelyet a magyar
szervezetek és állampolgárok a Szovjet-Örményországot ért tragédia
kapcsán nyújtottak.

    A felek megelégedéssel szóltak országaik megújulási
politikájának összhangjáról, a Magyar Népköztársaság és a
Szovjetunió vezetése között fennálló szoros, intenzív
kapcsolatokról, amelyeket a kölcsönös megértés és bizalom, az egymás
eredményeiben való érdekeltség, a nemzeti feltételek által
meghatározott, a szocialista építőmunka kereteiben folyó átalakítás
és reformok gyakorlata iránti tisztelet jellemez.

    A kormányfők áttekintették a Mihail Gorbacsov és Grósz Károly
találkozóin kimunkált megállapodások végrehajtásának menetét és
megállapították, hogy azok lényegében megvalósulnak. A felek
kölcsönösen kifejezték készségüket, hogy további erőfeszítéseket
tesznek a két ország közötti sokrétű, kölcsönösen előnyös gazdasági
együttműködés további elmélyítésére és tökéletesítésére.

    Fontosnak tartják az MNK és a Szovjetunió népgazdasági terveinek
egyeztetésére irányuló munkát. Az MNK és a Szovjetunió illetékes
szerveit megbízták azzal, hogy a munka során fordítsanak
megkülönböztetett figyelmet a tervkoordináció mechanizmusának és
módszerének a KGST 43. és 44. ülésszakának határozataival és a két
országban végbemenő gazdasági reformokkal összhangban álló érdemi
korszerűsítésére, a vállalati érdekeltség, az áru- és pénzviszonyok
szerepének lényeges növelésére, a magyar-szovjet gazdasági
kapcsolatok szerkezetének tökéletesítésére, a kölcsönösen
szállításra előirányzott áruk műszaki színvonalának és minőségének
javítására, a termelésszakosodás és kooperáció fejlesztésére.
(folyt.)


1989. március 3., péntek 18:04


Vissza »


Közös közlemény a magyar-szovjet tárgyalásokról (3.rész)

A felek egyetértettek abban, hogy további erőfeszítéseket
tesznek az MNK és a Szovjetunió 1989-1990 évi fizetési mérlegének
kiegyensúlyozására, beleértve a Szovjetunió áruszállításainak
növelését.

    Jóváhagyták a Magyar-Szovjet Kormányközi Bizottságnak a
kétoldalú együttműködés gazdasági mechanizmusának tökéletesítésére
tett intézkedéseit. Ennek során megállapodtak: megteszik a szükséges
erőfeszítéseket arra, hogy az új ötéves tervidőszakban a két ország
gazdasági kapcsolatai a minden szinten hatékony új együttműködési
mechanizmus alapján fejlődhessenek.

    Megállapították, hogy mindkét ország minisztériumai,
intézményei, egyesülései, vállalatai és szervezetei jelentős munkát
végeztek a termelési és műszaki-tudományos együttműködés új
formáinak fejlesztésében. Létrehoztak 20 közös vállalatot a
népgazdaság különböző ágazataiban, két nemzetközi egyesülést és
felállítottak 19 közös tudományos kollektívát. 240 magyar és szovjet
vállalat között léteznek közvetlen kapcsolatok. A felek felhívták a
figyelmet arra, hogy a vállalatok és szervezetek közvetlen
érdekeltsége alapján növelni kell az együttműködés említett
formáinak hatékonyságát.

    A felek áttekintették a gazdasági együttműködés egyes konkrét
kérdéseit. Ezek közül kiemelték, hogy meg kell gyorsítani a munkákat
a budapesti metró új vonala kiépítésében való együttműködés
megszervezésében, valamint a Paksi Atomerőmű ezer megawattos
blokkokkal történő bővítésében előirányzott szovjet közreműködéssel
összefüggő kérdésekben.

    Németh Miklós és Nyikolaj Rizskov véleménycserét folytatott a
KGST 44. ülésszaka határozatai megvalósításának menetéről, a
sokoldalú együttműködés mechanizmusának, tartalmának és formáinak, a
szocialista gazdasági integráció, valamint a KGST tevékenysége
átalakításának menetéről.

    Megállapították, hogy a KGST keretein belül megvalósuló
nemzetközi szocialista munkamegosztásból fakadó előnyök fontos
tényezői az MNK és a Szovjetunió népgazdasága fejlesztésének.
(folyt.)


1989. március 3., péntek 18:10


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Közös közlemény a magyar-szovjet tárgyalásokról (4.rész)

Üdvözölték a KGST és az EGK kapcsolatfelvételét, kiemelték annak
fontos politikai jelentőségét. Ez új távlatokat nyit e szervezetek
még szélesebb gazdasági és műszaki-tudományos együttműködéséhez,
valamint a közös ,,Európai Ház,, gazdasági alapjának
megteremtéséhez.

    Fontosnak tartják a magyar-szovjet kapcsolatok fejlesztését, az
ideológia, a tudomány és a kultúra területén. Kiemelték az MSZMP és
az SZKP ideológiai együttműködésének tökéletesítésére irányuló,
1988. novemberében aláírt Komplex Program jelentőségét.

    Kifejezték elégedettségüket azon lépésekkel kapcsolatban,
amelyek az idegenforgalom fejlesztésére, az MNK és az SZSZKSZ
határterületein élő személyek határátlépése rendjének
egyszerűsítéséről szóló államközi egyezmény végrehajtására
irányulnak, s amelyek elősegítik a két ország állampolgárai
érintkezésének további bővítését.

    Magyar részről nagyra értékelték, hogy a Szovjetunió területén
élő magyar nemzeti kisebbség a lenini nemzetiségi politika elveivel
összhangban egyre jobb lehetőségekkel rendelkezik nyelvi, kulturális
hagyományainak ápolásához, közösségi tevékenységének gyakorlásához.

    A nemzetközi problémák megvitatása során Németh Miklós és
Nyikolaj Rizskov megerősítette a felek elvi nézetazonosságát az
Európában és a világban kialakult helyzet értékelésében.
Hangsúlyozták, hogy az utóbbi időben a nemzetközi kapcsolatokban
fontos minőségi változások mennek végbe, határozottan
körvonalazódott a Kelet és a Nyugat közötti konstruktív, tartalmas
párbeszéd, a kölcsönös bizalom szükségessége és lehetősége, teret
nyer a bonyolult nemzetközi problémák politikai eszközökkel való
megoldásának irányzata. Ezek a kedvező változások meggyőzően
tanúsítják, hogy az új politikai gondolkodás egyre kézzelfoghatóbb
eredményekkel jár a politikai légkör javításában, a béke és a
nemzetközi biztonság erősítésében, a tényleges leszerelés útján
történő előrehaladásban.

    Magyar részről nagyra értékelték Mihail Gorbacsov 1988.
decemberében az ENSZ-ben elhangzott beszédét, az abban
előterjesztett nagy horderejű kezdeményezéseket. Bejelentve a
fegyveres erők és fegyverzetek egyoldalú csökkentését, többek között
Magyarország területén is, a Szovjetunió ismételten megerősítette
elkötelezettségét a béke és a bizalomerősítés ügye iránt. (folyt.)


1989. március 3., péntek 18:16


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Közös közlemény a magyar-szovjet tárgyalásokról (5.rész)

A magyar kormány, határozottan állást foglalva a szovjet
javaslatok megvalósításában való aktív részvétel mellett, teljes
mértékben előmozdítva a hagyományos fegyverzetek csökkentését
Európában, döntést hozott a katonai kiadások, valamint a Magyar
Néphadsereg személyi állománya és fegyverzetének csökkentéséről.

    A két fél kifejezésre juttatta meggyőződését, hogy a
Szovjetunió, az MNK és más szövetséges szocialista országok
egyoldalú lépései a fegyverzetek és a fegyveres erők csökkentéséről
Európában, kedvező feltételeket teremtenek kontinensünkön a
gyakorlati leszerelés problémáinak megoldásához, a kölcsönösen
elfogadható megállapodások eléréséhez - az Atlanti-óceántól az
Uralig terjedő térségben - a katonai szembenállás szintjének
lényeges csökkentéséhez.

    A kormányfők nagyra értékelték az európai biztonsági és
együttműködési értekezleten résztvett államok képviselőinek bécsi
találkozóján elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy a találkozó az
európai folyamat lendületes fejlődésének kiemelkedőá eseményeként
kerül be a nemzetközi kapcsolatok történetébe. Üdvözölték az európai
hagyományos fegyveres erők csökkentésére irányuló tárgyalások
mielőbbi megkezdését, a bizalom és a biztonságerősítő
intézkedésekről folyó tárgyalások felújítását.

    Magyarország és a Szovjetunió síkraszáll az Egyesült Nemzetek
Szervezete szerepének és hatékonyságának további növeléséért. Az
ENSZ-t olyan egyedülálló nemzetközi fórumnak, központnak tartják,
amely az államok tevékenységének egyeztetését, a nemzetközi béke és
biztonság erősítésének átfogó megközelítéséről folyó párbeszéd
kibontakozását szolgálja.

    Magyarország és a Szovjetunió kifejezték készségüket, hogy az
általános béke és a nemzetközi együttműködés jegyében elmélyítik,
bővítik és tökéletesítik külpolitikai együttműködésüket a helsinki
folyamat dinamikus továbbvitele, az ,,összeurópai ház,, építése
céljából.

    Közös véleményük, hogy a meleg, elvtársi légkörben folytatott
tárgyalások elősegítették az MNK és a Szovjetunió, a magyar és a
szovjet nép közötti barátság és átfogó együttműködés erősítését. +++


1989. március 3., péntek 18:19


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
MTV2 nézői telefonok

" - Erdélyiné, Gyula, 62-514: Szeretném, amennyiben más néző kérésével ís egyezne kérésem, a Ki fizeti a révészt c. TV-sorozatot szíveskedjenek megismételni. - 848-441: Nem birom már ki az adás végéig, köszönteni szeretném a Törőcsik művésznőt, akinek hódolója vagyok. Én egy idősebb nagymama vagyok de csodálom őt, még ebben a régi filmjében is. hogy szólnia sem kell, csak a nézésével. Csodálatos. Szeretném Őt köszönteni. - A folyton folyvást c. műsort ne részletekben adják le, hanem egész filmeket adják le. Pl. úgy mint a Gregory Peck sorozatot. Miért éjjelre kerülnek a jó filmek. Aki reggel kel, az nem tudja megnézni."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD