Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › április 03.
1989  1990
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Magyar híradó, Kasza László:

Április 4.

"A nap - legyen az április 4-e vagy 13-a - egy olyan rendszer kezdetét jelentette, amely három év alatt felszámolta a lassan szárba szökkenő magyar demokráciát, egy olyan párt uralomra juttatásának kezdetét, amelyhez több vér, szenvedés tapad, mint újkori történelmünk során bármelyik elődjéhez. És ez a párt nem átallotta éveken át meggyalázni történelmünket azzal, hogy közös nevezőre hozta, összekötötte április 4-ikét és párját március 21-ét igazi nemzeti ünnepünkkel, március 15-ével."

,,A Dunáért,, alapítvány Ideiglenes Titkárságának május 25-i nyilatkozata (1. rész) (OS)

1989. május 25., csütörtök - A Duna-mozgalmak alapítvány
létrehozását kezdeményezték, amely a céljaival egyetértő valamennyi
- parlamenti és parlamenten kívüli - magyarországi politikai erő
egyetértésével jön majd létre. Az alapítvány nemzetközi
kuratóriummal, de magyarországi székhellyel működik. ,,A Dunáért,,
alapítvány legfőbb célja lehetőséget teremteni arra, hogy a
bős-nagymarosi vízlépcső rendszer építési munkálatainak leállítása
esetén az országra háruló kártérítési terhek csökkentésére megtett -
hazai és külföldi - pénz- és munkafelajánlások összegyűjtessenek és
a nemzet rendelkezésére álljanak. Tekintettel a Minisztertanács
május 13-i bejelentésére az építkezés nagymarosi szakaszának
kéthónapos felfüggesztéséről, és tekintettel arra, hogy a
miniszterelnök csehszlovákiai és ausztriai tárgyalásai után a
nemzetközi és a hazai közvéleményben egyaránt az a benyomás alakult
ki, hogy a két hónap elteltével a felfüggesztést leállítás váltja
majd fel, az alapítvány Ideiglenes Titkársága szükségesnek látja a
közvélemény tájékoztatása végett kivonatosan ismertetni azokat az
elveket, amelyek a bős(gabcikovo)-nagymarosi vízlépcsőrendszer - az
úgynevezett GNV - körül kialakult helyzet méltányos rendezésére a
szakértkl ajánlásaiból leszűrődnek. (Az összefoglaló részletes
ismertetésére a titkárság az Országgyűlési Tudósításokat kérte fel.
A közleményt a lap az Országgyűlés május 30-i ülése alkalmából
megjelenő számában fogja közreadni.)

    1. Az egész bős-nagymarosi beruházás koncepcionálisan
elhibázott, és egyaránt veszélyes a magyar és a csehszlovák
érdekekre. (,,Őrült ötlet, már a tervezés szakaszában látszott, hogy
nem szabad megépíteni,, - Klaus Töpfer osztrák környezetvédelmi
miniszter, 1989. május 16.)

    2. Az eredeti koncepciónak és az államközi szerződésben előírt
vízminőség védelmi követelménynek megfelelő teljes megépítés mindkét
ország részéről az eddig megvalósult beruházások többszörését
igényelné, és a két ország ismert gazdasági nehézségei miatt esetleg
évtizedekig is elhúzódna.

    3. Újabban megismert geofizikai és ökológiai körülmények,
valamint a korábban - évtizedekkel ezelőtt - feltárt tények korszerű
értelmezése alapján nem zárható ki, hogy a már elkészült
létesítményeket, illetve átadásuk és tervezett üzemmódjuk esetén a
környezetet katasztrófa fenyegeti, ezért az építkezéseket minden
munkaterületen haladéktalanul le kell állítani.

    4. A veszélyek megnyugtató tisztázása érdekében vizsgálatokra
van szükség, amelyek 2-3 évet is igénybe vehetnek. (folyt.köv.)


1989. május 25., csütörtök 17:23


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


,,A Dunáért,, alapítvány Ideiglenes Titkárságának május 25-i nyilatkozata (2. rész) (OS)

5. ,,Magyarországra ezt a szerződést rákényszerítették,,
(Pozsgay Imre, 1989. május 16., Esti Krónika). A Párttörténeti
Intézet, a Külügyminisztérium stb. vonatkozó levéltári anyagának -
kellő felhatalmazással rendelkező - szakértői bizottság által
megejtet vizsgálata ezt az állítást vélhetően nemcsak az 1977-es
magyar-csehszlovák szerződésre (és annak 1983-as folytatására), de
az 1986-ban aláírt magyar-osztrák szerződésekre nézve is igazolni
fogja. A szerződések ugyanis egyoldalú politikai és hajózási
előnyöket biztosítanak Csehszlovákiának, valamint egyoldalú
kockázati, energetikai, ár- és tulajdoni előnyöket Ausztriának. E
tényeket hosszú ideig elfedték azok a ,,gazdaságossági,, számítások,
amelyeket - a megállapodások eredeti szövege helyett - a
szerződéseket előkészítő magyar szakértői apparátus prezentált...
Habár ma is készülnek még félrevezető számítások - menteni, ami
menthető.

    6. Azonban politikai nyomás, gazdasági zsarolás, a közvélemény
és a döntéshozók megtévesztése, valamint a mindennek leplezésére
éveken át gyakorolt hatalmi arrogancia együtt is eltörpülnek annak
gazdasági káraihoz és veszélyeihez képest, ami létrejött. Ezért
Csehszlovákia vonatkozásában Magyarországnak ez előállt helyzetet
mindkét fél tévedésének kell betudnia: mintkét fél maga ,,felelős,,
a területén létrejött természeti kárért, vagy a végül fölöslegesnek
bizonyuló beruházások miatti pénzügyi veszteségért. Magyarország
Ausztriával is - melynek kormányát az Európa Parlament 1986. március
13-án még a szerződések aláírása előtt szólította fel a
visszalépésre - presztizsveszteség nélküli és a közös kárviselés
alapján álló megegyezést kell keressen.

    7. Magyarország és Csehszlovákia közös érdeke, hogy a kárt
minimalizálva a már elkészült létesítményeket hasznosítsa -
amennyiben és amilyen formában ezt a geofizikai és ökológiai
vizsgálatok eredményei lehetővé teszik. Kedvező esetben az üzemmód
megváltoztatásával és átépítésekkel a dunakiliti-bősi
létesítményeknek szerepük lehet - a GNV-hez fűzött célok eredeti,
természetes sorrendjét helyreállítva - az árvízvédelemben, esetleg
(ideiglenesen) a hajózásban is. (A harmadik cél, az energiatermelés
műszaki és gazdasági feltételeinek megteremtődéséhez azonban az
alaplétesítmények komolyabb átépítése szükséges, valamint az, hogy
pusztán vízminőségvédelmi célokkal létrejött szennyvíztisztítási
programok melléktermékeként a Duna vize tisztaságban felülmúlja az
ezredforduló Balatonjáét, és ennek, hosszú évekig, még a kilátásai
sem ítélhetők meg.) (folyt.köv.)


1989. május 25., csütörtök 17:25


Vissza »


,,A Dunáért,, alapítvány Ideiglenes Titkárságának május 25-i nyilatkozata (3. rész) (OS)

8. A károk csökkentése érdekében tehát a két félnek nem a
szerződésbontás, hanem a szerződés módosítása az érdeke. A
módosításban azonban az egyenlő haszonélvezet elve alapján meg kell
egyezni a csehszlovák hajózási előnyöket ellentételező
kompenzációban is.

    9. A módosított szerződésben abból kell kiindulni, hogy az
érintett Duna-szakasz elsődleges gazdasági funkciója mindkét ország
szempontjából az ivóvízszükséglet kielégítésében és a mezőgazdasági
termőképesség biztosításában van. Ennek megfelelően az árvízvédelmi,
hajózási és az esetleges energetikai célú beavatkozást csak a
természeteshez közeli vízmozgás megőrzése és a vízminőség-védelmi
létesítmények előzetes megvalósítása esetén szabad elhatározni.

    10. Mivel a nagymarosi vízlépcső csak Bős egyébként is kétséges
energetikai célú hasznosításához szükséges egyértelműen, az összes
többi funkció és cél szempontjából pedig hátrányos vagy más
megoldással helyettesíthető, azért az államközi szerződés
módosításában a vízlépcsőépítésről meghatározatlan időre le kell
mondani, és a Dunakanyart helyre kell állítani.

    11. Ennek során meg kell vizsgálni a körgát egy részének és a
felvonulási épületeknek a felhasználásával nemzetközi jachtkikötő és
szabadidőközpont létrehozásának technikai és gazdasági feltételeit.
Az osztrák cégek - újabb, az eddigieket felváltó méltányos
szerződések keretében - ennek megvalósításában, és esetleg a
szennyvíztisztítók és gázturbinás erőművek megépítésében vehetnének
részt.

    12. Magyarország nem képes egyedül az építkezések okozta
pusztítások helyreállítása, az esetleg még (részben más funkcióra)
használható létesítmények átépítése és az Ausztria számára a
méltányos közös körviselés alapján járó kártérítések terheinek
fedezésére. E terhek csökkentésére az ország állampolgárai, a
nyugati magyarság szervezetei és a nemzetközi környezetvédelmi
szervezetek pénz- és munka segítséget ajánlottak fel. E kibontakozó
nemzeti és nemzetközi összefogásnak arra kell késztetnie
Magyarország kormányát, hogy a nemzetközi pénzügyi intézményekkel,
az erre vállalkozó nyugati kormányokkal és regionális szervezetekkel
megállapodásokat kössön ,,adósságcsökkentést környezetvédelemért
cserébe,, - programokban való bekapcsolódásra, amelyek keretében
Magyarország az elengedett tartozásoknak megfelelő nagyságú forint
és schillingösszegeket fordíthatna a helyreállítás-átépítés, illetve
a kártalanítás finanszírozására. Magyarországnak bátorítania kell,
hogy - ha a gazdasági helyzete megkívánja - Csehszlovákiában is
hasonló kezdeményezés szülessen. (folyt.köv.)


1989. május 25., csütörtök 17:29


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


,,A Dunáért,, alapítvány Ideiglenes Titkárságának május 25-i nyilatkozata (4. rész) (OS)

x x x


,,A Dunáért,, alapítvány Ideiglenes Titkársága sajnálattal
közli, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos május 12-i bejelentés
szövegébe hiba csúszott, és elnézést kér mindazoktól a
magánszemélyektől és intézményektől, akiknek pénzfelajánlásait az
OTP esetleg emiatt visszaküldte. A pénzfelajánlásokat ideiglenesen
fogadó Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társasághoz a küldeményeket a
következő címzéssel lehet eljuttatni: OTP VI. ker. körzeti fiók,
218-98299-510-2922 számú számla. A rózsaszínű blanketta középső
szelvényének hátoldalára fel kell írni a jeligét: ,,A Dunáért,, ,
valamint a következő szöveget: ,,A BZSBT szervező irodája címén,
1068 Budapest, VI., Gorkij fasor 8/b I.17.,, A hiba miatt másodszor
is utalványozásra kényszerülőknek a titkárság az utalványozási djat
megtéríti.

    ,,A Dunáért,, alapítvány Ideiglenes Titkárságával és az
alapítvány megszületését támogató szervezetekkel telefonon a
295-907-es telefonszámon (Jánossy András), levélben pedig a
következő címen lehet felvenni a kapcsolatot: Páska Csaba, 1525
Budapest, Pf. 309. Erre a postacímre lehet bejelenteni a
helyreállítási munkálatokban való részvétel szándékát is.

    A Bős-Nagymaros ügyében népszavazást követelő postai
aláírásgyűjtés a fenti címen a parlament július 31-i döntéséig
folytatódik. Az aláírásgyűjtési akcióról a közeljövőben
állásfoglalás jelenik meg.

    Az alapítvány kuratóriumába személyeket javasolni (nem
delegálásról van szó
) kívánó politikai szervezetek értekezletének
időpontja és helye a parlament május 30-i ülését követően kerül
bejelentésre. A Duna ügye Magyarorszgon nemzeti ügy, és az
alapítvány szándéka az, hogy a kuratórium tagjait minden, az
országért felelősséget érző politikai erő bizalmából kérjék fel.
(OS)


1989. május 25., csütörtök 17:31


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
SZER hallgatói telefonok:

"FÉRFIHANG/ Jónapot kivánok, Miklós Attila vagyok Budapestről. Nagyon sokat hallgatom az önök rádióját és örülök neki mindig ha uj hirekkel és megnyugtató dolgokkal szolgálnak részünkre. Azt szeretném kérdezni, hogy azelőtft nagyon szerettem a Vajda Albert műsorát, mi történt vele, mert már nagyon régen nem hallottam róla. Mégegyszer szivjé lyes üdvözlettel és minél többet hallgatom a rádiójukat a lehetőségekhez képest. Viszonthallásara. - FÉRFIHANG/ Jónapot kivánok, szeretném megkérdez ni, hogy a FIDESZ-nek jelenleg hány tagja van és azt, hogy a Szabad Európa Rádió magyarnyelvű adásainak hol vannak az adó-antennái. Köszönöm."
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

1989. április 3. Ezen napon Vörös Vince engem azzal hatalmazott meg engem, hogy lássam el az Operatív Bizottság ügyvezetésével járó teendőket. Ezzel egy időben levelet intézett a politikai pártok és szervezetek vezetőségéhez, amelyben tájékoztatta őket a március 23-án megtartott nagyválasztmány személyi döntéseiről és kérte, hogy megkereséseikkel hozzám, vagy Pálos Györgyhöz forduljanak. (D/ 8)
D8, Vörös Vince levele az FKgP tagjaihoz és szervezeteihez

890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD