Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › április 03.
1989  1990
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
1989. április
HKSzeCsPSzoV
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
SZER, Magyar híradó, Kasza László:

Április 4.

"A nap - legyen az április 4-e vagy 13-a - egy olyan rendszer kezdetét jelentette, amely három év alatt felszámolta a lassan szárba szökkenő magyar demokráciát, egy olyan párt uralomra juttatásának kezdetét, amelyhez több vér, szenvedés tapad, mint újkori történelmünk során bármelyik elődjéhez. És ez a párt nem átallotta éveken át meggyalázni történelmünket azzal, hogy közös nevezőre hozta, összekötötte április 4-ikét és párját március 21-ét igazi nemzeti ünnepünkkel, március 15-ével."

Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (1. rész)

1989. március 14., kedd - Március 14-én, kedden ülést tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága.

A testület áttekintette a politikai pártok alapításáról, az
alkotmánybíróság felállításáról, valamint a közigazgatási bíráskodás
bevezetéséről készített előterjesztéseket. A javaslatok zömét
elfogadta a további munka alapjául. Felkérte az előterjesztőket,
hogy a vitában elhangzottak figyelembevételével rövid időn belül
készítsék el az állásfoglalás tervezetét.

    A Politikai Bizottság megvitatta Magyarország világgazdasági
nyitásáról és KGST-kapcsolataink gyökeres megújításáról szóló
előterjesztést. Egyetért azzal, hogy a magyar gazdaságpolitika
középpontjába a világgazdasági nyitást kell helyezni. Ez csak a
gazdaság liberalizálása és a külgazdasági fordulat révén érhető el.
A nyitás feltétele továbbá a kemény, igényes belföldi versenypiac
kiépítése. Elengedhetetlen KGST-kapcsolataink újrafogalmazása is,
mindenekelőtt a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok gyökeres
megújítása. Szovjet partnereinkkel - az érdekek kölcsönös
figyelembevételével - erről haladéktalanul meg kell kezdeni a
tárgyalásokat.

    A Politikai Bizottság megtárgyalta a pártoktatás 1989-1990. évi
feladatait. A testület alapvetőnek tartja, hogy - igazodva az
átmeneti helyzethez - a pártoktatás tartalma és szervezeti keretei
megváltozzanak. A pártoktatás középpontjában a következő időszakban
a ,,Mire törekszik az MSZMP?,, cselekvési program áll. A
pártmozgalom vezetői képzésének a korábbinál jóval nagyobb mértékben
szükséges kielégítenie a társadalmi igényeket.

    A Politikai Bizottság megvitatta a KISZ XII. kongresszusa
előkészítésének legfontosabb politikai feladatait. Az
előkészületekről szóló tájékoztatót a Központi Bizottság soros ülése
elé terjeszti. A testület ajánlja a Központi Bizottságnak, hogy
álláspontja kialakításakor az alábbiakat erősítse meg:

    A párt egyetért az ifjúsági szövetség politikai platformjával és
egyértelműen, határozottan támogatja azt. Az MSZMP meggyőződéssel
vallja, hogy a társadalmi megújuláshoz nélkülözhetetlen az egész
ifjúság cselekvő részvétele, alkotó közreműködése. A fiatalok élet-
és munkakörülményeinek javításában érdemi változást azonban csak a
következetesen végigvitt gazdasági és politikai reformok hozhatnak.
(folyt.köv.)


1989. március 14., kedd 20:15


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (2. rész)

Az MSZMP olyan ifjúsági szervezetek létrehozásában érdekelt, amelyek
a szocializmust elfogadó fiatalokat tömörítik és - a párttal
politikai-stratégiai szövetségben - önállóan dolgoznak. Az MSZMP
egyik lesürgetőbb feladatának tartja új, radikális ifjúságpolitika
megfogalmazását és végrehajtásának mielőbbi megkezdését.

    A Politikai Bizottság úgy döntött, hogy március 29-ére
összehívja a Központi Bizottságot.


     X X X

(folyt.köv.)


1989. március 14., kedd 20:17


Vissza »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (3. rész) - Szóvivői

A Politikai Bizottság ülését követő hagyományos szóvivői
tájékoztatón elsőként a tanácskozáson is jelen lévő Budzsáklia
Mátyás, a párt szakértője ismertette az újságírók előtt a politikai
pártokról, az alkotmánybíróságról, valamint a közigazgatási
bíráskodásról szóló törvénnyel kapcsolatos állásfoglalás lényegét.
Mint hangsúlyozta: a PB előtt szereplő csomagterv szerves része az
új alkotmánykoncepciónak. Emlékeztetett arra, hogy a májusi
pártértekezlet állásfoglalásban mondta ki, hogy az
alkotmánybíróságra és a közigazgatási bíráskodás bevezetésére minden
további helyzetfeltárás nélkül szükség van, összefüggésben a
politikai pártokról szóló törvényjavaslattal is. Az alkotmánybíróság
dolga lesz ugyanis a politikai pártok bejegyzése, a pártok feletti
törvényességi felügyelet gyakorlása, alapszabályuk, szervezési,
működési szabályzatuk, céljaik, programjaik összevetése az
alkotmánnyal. A PB hangsúlyozta, hogy mivel a legmagasabb szintű
jogalkalmazói munka folyik majd e testületben, tagjainak a
legmagasabb szakmai felkészültséggel kell rendelkezniük. Vitatták az
ülésen, hogy mennyi időre szóljon az alkotmánybírák megbízása. A
közigazgatási bíráskodás lényegét elemezve a szakértő kiemelte: az
államigazgatásban elkövetett mindenféle jogsérelem orvoslása a bírói
szervezetben történik. E fő szabályt most majd törvény mondja ki.

    Az e napirendhez kapcsolódó kérdésekre válaszolva Budzsáklia
Mátyás hangsúlyozta: egyetértés alakult ki a Politikai Bizottságban
arról, hogy az újonnan létrejövő pártoknak meg kell kapniuk a
működéshez szükséges feltételeket; megilleti őket a társadalmi
jövedelemből a megfelelő részarány. Hozzátette: azt az összeget kell
elosztani több párt, társadalmi szervezet között, amely jelenleg is
az állami költségvetésből erre a célra rendelkezésre áll. Nyitott
még az a kérdés, hogy fordulhatnak-e az állampolgárok az
alkotmánybírósághoz. Többen úgy vélekedtek, hogy biztosítani kell
azt az állampolgári jogot, miszerint ügyeikkel foglalkozzon e
testület. Ennek kidolgozására felkérték az igazságügyminisztert.
(folyt.köv.)


1989. március 14., kedd 21:19


Vissza »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (4. rész) - Szóvivői

A pártok munkahelyi működésének jövője iránt érdeklődő kérdésre
elhangzott: a PB álláspontja szerint minden konzekvenciát
átgondolva, nagyon alaposan meg kell vizsgálni e témát, amelyre a
testület visszatér. Az már most is bizonyossá vált, hogy nem volna
célszerű megtiltani a munkahelyeken a politizálást, azonban az
intézményi struktúrából ki kell válni.

    Ezt követően Emőd Péter, a KISZ KB titkára ismertette a KISZ
XII. kongresszusának előkészítéséről adott tájékoztatót. Többek
között elmondta: az ifjúsági szövetség nevének megváltoztatását
illetően több változatról folyik a vita, de a KISZ véleménye szerint
a Szocialista Ifjúsági Szervezetek Szövetsége elnevezés fejezi ki
leginkább a szervezet tevékenységét. Áprilisban tartják a
kongresszust, amelyen mintegy 9OO küldött vitatja meg az ifjúsági
mozgalom jövőjét. A PB-ülés vitájában felszólalók hangsúlyozták: a
pártnak adóssága van az ifjúsággal szemben, nem megfelelő módon
ápolta kapcsolatait saját ifjúsági szövetségével. Megerősítették:
fontos, hogy a mostani tájékoztató a Központi Bizottság elé
kerüljön, mivel a pártközvéleményen belül is nagyon sok vita van,
kétség is tetten érhető az ifjúsági szövetségben zajló folyamatok
megítélését illetően. Ezek tisztázása nagy segítséget adhat ahhoz,
hogy a KISZ kongresszusa kedvezőbb légkörben kezdhesse meg munkáját.

    Ezt követően Major László vette át a szót. A párt szóvivője
elemezte azokat a körülményeket, amelyek nyomán napirendre került a
világgazdasági nyitás stratégiája, a KGST kapcsolatok átértékelése.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a külső feltételek még kedvezőek
Magyarország számára a váltáshoz.

    A pártoktatási év feladataival kapcsolatban a szóvivő
hangsúlyozta: a joggal történelminek minősíthető pártkonferenciát
követően a pártoktatásban használt eddigi propagandaanyagok,
tananyagok nem alkalmazhatóak. Változott a politikai
intézményrendszer, változtak bizonyos tabuk. (folyt.köv.)


1989. március 14., kedd 21:29


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (5. rész) - Szóvivői

A Politikai Bizottság úgy döntött, hogy az új tanévben nem lesz
központi tananyag, a tanulmányi programokban meg kell jelenni
mindazoknak a változásoknak, amelyek az elmúlt egy évben
bekövetkeztek, s tükröződniük kell a magyar társadalomban végbemenő
folyamatoknak. Ajánlja a testület, hogy használják fel az oktatásban
a párt rövid távú programját.

    A továbbiakban Major László elmondta: Fejti György, a KB titkára
beszámolt a Politikai Bizottságnak az MSZMP és a különböző
politikai, társadalmi szervezetek között folytatott tárgyalásainak
első menetéről. E szervezetek döntő többsége helyeselte az MSZMP
kezdeményezését a megbeszélésekre, az ismerkedésre. Fenntartás - nem
is kevés - egyedül a Szabad Demokraták Szövetsége részéről
fogalmazódott meg: nem hívei a szövetségnek, a koalíciónak. Úgy
fogalmaztak: konstruktív ellenzékként kívánnak működni a jövőben.
Némi tartózkodás tapasztalható a Magyar Demokrata Fórum részéről is,
ami azzal magyarázható, hogy a tárgyalásokra az MDF első országos
gyűlése előtt került sor, s az ideiglenes vezetőség úgy érezte,
nincs felhatalmazása, hogy tartalmi, lényegi kérdésekben
tárgyalásokat folytasson. A MISZOT pedig abban az értelemben fejezte
ki kétségeit, hogy nincs egyértelmű mandátuma 31 tagszervezetétől.
Fejti György megállapította: bizonyossá vált, hogy van készség
érdemi politikai egyeztető fórum létrehozására. Az SZDSZ ezt ugyan
nem fogadta el, határozottan eltérő álláspontot képviselt. Az
előkészítő megbeszélések tapasztalatai alapján kimondható, hogy a
résztvevő pártok és politikai szervezetek szerveződésük korai
időszakában vannak, s ennek is köszönhető, hogy ma még nem készek
igazán egy kormányzati koalícióra. Azzal az alaptörekvéssel
egyetértettek, hogy a többpártrendszerű politikai struktúra felé
való átmenetet rendezett körülmények között, anarchiától mentesen, a
társadalmi stabilitás biztosításával kell megteremteni. A szóvivő
bejelentette: várhatóan folytatódik az egészséges párbeszéd a most
szerveződő pártokkal, politikai erőkkel.

    Major László - Andics Jenővel, a KB osztályvezetőjével együtt -
Grósz Károly főtitkár megbízásából részt vett az MDF országos
ülésén. A tapasztalatokat összegezve elmondta: úgy érezték, hogy míg
az ideiglenes elnökség kiegyensúlyozott, a küldöttek hangulata ennél
radikálisabb volt. A 21 pontos programtervezetet úgy ítélte meg:
kevés különbséget mutat az MSZMP akcióprogramjához képest.
Hozzátette: ha mindketten komolyan veszik saját programjukat,
bizonyára meg lehet találni a párbeszéd szálait. (folyt.köv.)


1989. március 14., kedd 21:34


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága (6. rész) - Szóvivői

A szóvivő tájékoztatásként elmondta: a PB javasolja a Központi
Bizottságnak, hogy alapítványt hozzon létre, amelyet Lukács
Györgyről kívánnak elnevezni. Célja, hogy hozzájáruljon a
marxista-szocialista eszmeiségű társdalomtudományi kutatás, nevelés,
politikai ismeretterjesztés feltételeinek javításához. Az MSZMP 4O
millió forintot fordítana erre a célra, amely összeg bizonyos
ingatlanok eladásából származik. Az alapítványt hitelintézet
kezelné, s kuratórium működtetné. Felügyeletét a Művelődési
Minisztérium látná el.

    Major László végül szólt arról, hogy a Román Kommunista Párt
szóbeli üzenetet intézett az MSZMP-hez. Március 7-én - a genfi
szavazást megelőzően - hazánk bukaresti nagykövetének adták át az
üzenetet az RKP székházában. Ismert előzménye az volt, hogy az ENSZ
emberi jogi bizottságának genfi ülésén Svédország határozati
javaslatához - sok más ország mellett - társszerzőként Magyarország
is csatlakozott. Az RKP üzenete indulatos hangnemben követelte, hogy
Magyarország álljon el e társszerzőségtől. A PB erre szintén szóbeli
üzenetben válaszolt. Ebben megerősíti, hogy csatlakozásunk ténye
teljesen normális, összhangban áll a helsinki záróokmányban
foglaltakkal, olyan nemzetközi szerződésekkel, amelyeket Románia és
hazánk is aláírt; összhangban van azzal, mit az egyetemes emberi
jogokról vallunk. Az MSZMP, miközben visszautasítja a
vádaskodásokat, üzenetében kifejezi, hogy ha alkalom nyílik a
konstruktív együttműködésre, kész a tárgyalásokra. (MTI)


1989. március 14., kedd 21:40


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
SZER hallgatói telefonok:

"FÉRFIHANG/ Jónapot kivánok, Miklós Attila vagyok Budapestről. Nagyon sokat hallgatom az önök rádióját és örülök neki mindig ha uj hirekkel és megnyugtató dolgokkal szolgálnak részünkre. Azt szeretném kérdezni, hogy azelőtft nagyon szerettem a Vajda Albert műsorát, mi történt vele, mert már nagyon régen nem hallottam róla. Mégegyszer szivjé lyes üdvözlettel és minél többet hallgatom a rádiójukat a lehetőségekhez képest. Viszonthallásara. - FÉRFIHANG/ Jónapot kivánok, szeretném megkérdez ni, hogy a FIDESZ-nek jelenleg hány tagja van és azt, hogy a Szabad Európa Rádió magyarnyelvű adásainak hol vannak az adó-antennái. Köszönöm."
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

1989. április 3. Ezen napon Vörös Vince engem azzal hatalmazott meg engem, hogy lássam el az Operatív Bizottság ügyvezetésével járó teendőket. Ezzel egy időben levelet intézett a politikai pártok és szervezetek vezetőségéhez, amelyben tájékoztatta őket a március 23-án megtartott nagyválasztmány személyi döntéseiről és kérte, hogy megkereséseikkel hozzám, vagy Pálos Györgyhöz forduljanak. (D/ 8)
D8, Vörös Vince levele az FKgP tagjaihoz és szervezeteihez

890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD