Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › március 16.
1989  1990
1989. január
HKSzeCsPSzoV
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
Amerika Hangja, Esti híradó:

A Conrad-féle kémügy

"Mi vette rá Conrad őrmestert arra, hogy a magyaroknak kémkedjék? Lényegében a pénz. Valószínűnek tartják, hogy svájci bankszámlákon több mint kétmillió dollárt rejteget. A pénz azonban nemcsak a magyar polgárok zsebéből származik. A csehszlovák szomszédok is hozzájárultak soványka keményvaluta tartalékukból Conrad őrmester vagyonához. Az őrmester ugyanis rájött, hogy ugyanazokat a dokumentumokat, amiket a magyarok megvettek, a csehszlovákok is megvennék. Így kétszer adott el mindent, amire a szovjetek érdekes módon nem jöttek rá, pedig Csehszlovákia alighanem szintén megosztja velük hírszerzésének eredményeit. De ha rá is jöttek, mit zavarta őket, nem nekik került pénzbe."

Gorbacsov-beszéd - részletes (1. rész)

Moszkva, 1989. március 16. csütörtök (MTI-tud) - Társadalmunk forradalmi megújításától, demokratizálásától, az új gazdálkodási elmélettől elszakítva nem lehet megteremteni gazdaságunk nagy hatékonysággal működő agrárszektorát. Ugyanígy elmondható, hogy a falun végbemenő gyökeres változások elengedhetetlen feltételei az ország gazdasági és társadalmi haladásának - hangoztatta Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára szerdán, a KB-ülés második napirendi pontjáról tartott előadói beszédében, amelyet a TASZSZ szovjet hirügynökség alapján a csütörtöki moszkvai lapok teljes terjedelemben közöltek.

- A korszerű mezőgazdasági politika nem egy sajátságos ágazati
politika, hanem politikánk egyik fő iránya, a forradalmi átalakítás
szerves része - mondta Gorbacsov. Rámutatott arra, hogy a korszerű
mezőgazdasági politika kidolgozása elválaszthatatlan a
szocializmusra vonatkozó új elképzelésektől, társadalmi, gazdasági
kilátásaitól.

    A főtitkár, jellemezve a jelenlegi helyzetet, utalt arra, hogy a
Szovjetunió nem képes elegendő mennyiségben előállítani
mezőgazdasági termékeket, s rákényszerül külföldről történő
beszerzésükre. A szovjet mezőgazdaság a korábbiakhoz hasonlóan ma is
elmarad a fejlett országokbeli termelékenység, hozamok, az
élelmiszerek választéka és minősége mögött. Hozzátette: az ellátási
helyzet hosszú évek óta változatlan. A főtitkár szerint a földek nem
eléggé ésszerű kihasználása mellett aggodalomra ad okot, hogy
továbbra is óriásiak a mezőgazdasági veszteségek. Megemlítette, hogy
a hanyagság miatt általában 20, egyes termékekből azonban 30-40
százalék is veszendőbe megy.

    Gorbacsov a kialakult helyzet okait elemezve, a valós
tapasztalatok, következtetések levonásának igényével részletesen
áttekintette a szovjet mezőgazdaság történelmi fejlődését, külön is
rávilágítva arra, micsoda károkat okozott a lenini agrárpolitikától
való eltávolodás, a gazdasági törvények semmibe vevése, a
termelés-csere-elosztás folyamataiba történt voluntarista
beavatkozás. A főtitkár külön is elítélte a sztálini időszak
agrárpolitikáját, amely a fentieken kívül egyebek között erőszakos
módszerekkel vitte véghez a mezőgazdaság kollektivizálását.
Gorbacsov megfogalmazása szerint Sztálin és környezete az általuk is
kritizált - Trockijtól és Preobrazsenszkijtől származó - ,,eredeti
szocialista felhalmozás,, elméletét valósították meg. Az előadó
megemlékezett ezen időszak hatalmas emberáldozatairól is. (folyt.)


1989. március 16., csütörtök 07:22


Vissza »


Gorbacsov-beszéd - részletes (2. rész)

A főtitkár a továbbiakban sorra vette a különböző időszakok
agrárpolitikai elveit, amelyek vagy önmagukban hordozták a kudarcot,
vagy megvalósításuk nem volt következetes, s így vezettek el a 80-as
évek szovjet mezőgazdasági helyzetéhez, amikor is halaszthatatlan
intézkedések váltak szükségessé. Az 1982-ben elfogadott
élelmiszerprogram egyik fő hibájául azt rótta fel, hogy a lenini
elvek írott malaszttá lettek, a gyakorlatban pedig az utasításos
módszerekkel helyettesítették őket.

    - Olyan agrárpolitikát kell meghírdetnünk, amelynek
megvalósítása már a közeli jövőben csökkentené az
élelmiszer-probléma élességét, majd pedig a XIII. ötéves
tervidőszakban lehetővé tenné megfelelő mennyiségű és minőségű
mezőgazdasági termékek előállítását, s kiegyensúlyozott
élelmiszer-ellátást eredményezne - hangoztatta Mihail Gorbacsov.
Mint mondta, az SZKP KB Politikai Bizottsága szerint a korszerű
agrárpolitika kulcskérdése a falu gazdasági viszonyainak gyökeres
átalakítása. Ezzel összefüggésben sürgette azoknak a túlhaladott
nézeteknek az elvetését, amelyek szerint több technikával,
műtrágyával, építőanyaggal, beruházással egyszerűen megoldható lenne
a probléma. Az eddigi tapasztalatokra hivatkozva komoly hibának
nevezte ezt a fajta megközelítést, hiszen a legfőbb ok nem az
anyagi-műszaki források szűkös voltában keresendő.

    - A gazdasági viszonyok és a szociális körülmények mélyreható
változása nélkül sem a beruházások, sem a technika nem hozhatnak
eredményt - hangsúlyozta.

    A mezőgazdasági viszonyok átalakítása elméletben és
gyyakorlatban egyaránt szükségessé teszi a szocialista tulajdonra
vonatkozó nézetek felülvizsgálatát. A termelőeszközök szocialista
tulajdonának különböző formáit egyenjogúnak kell tekinteni, mint
ahogy a rájuk épülő gazdálkodási módszereket is. Széles körű
lehetőségeket kell biztosítani a különféle gazdálkodási formáknak,
kezdve a kolhozoktól, egészen a kisegítő gazdaságokig - vélekedett
Gorbacsov. Ezzel párhuzamosan új hozzáállást sürgetett a családi és
egyéni paraszti gazdálkodás vonatkozásában, továbbá bátorította a
részvényes kezdeményezéseket is. Az egyik legfontosabb, ha nem a
döntő útnak nevezte a bérleti szerződéses rendszer fejlesztését,
mert - megítélése szerint - ebben a formában lehet a leginkább
érvényre juttatni az egyéni érdekeltség lenini elvét, újjáéleszteni
a gazdatudatot. Ez utóbbi kapcsán nem hagyta szó nélkül a bérleti
szerződéses rendszerrel szembeni ellenállást. (folyt.)


1989. március 16., csütörtök 07:28


Vissza »


Gorbacsov-beszéd - részletes (3. rész)

A főtitkár a továbbiakban részletesen foglalkozott az árképzés
témájával. Objektív szükségszerűségnek nevezte egy minőségileg új,
kölcsönhatásra épülő felvásárlási, nagy- és kiskereskedelmi
árrendszer létrehozását, amelynek célja jó minőségű termékek
előállításának ösztönzése. Csökkenteni kell a központilag
meghatározott árak körét, mindenekelőtt a szezonális, gyorsan romló
termékek körében, ahogy ezt már a szocialista országok többsége
tette. Mindez természetesen az első szakaszban nem vezethet e
termékek kiskereskedelmi árának emelkedéséhez - mondta Gorbacsov.
Ezt megakadályozandó indítványozta, hogy a helyi tanácsoknak adjanak
jogot burgonya, zöldségfélék és gyümölcsök kiskereskedelmi
árplafonjának meghatározására. Ugyyanakkor más alapvető élelmiszerek
(tej, liszt, hús, cukor stb.) állami kiskereskedelmi ára a következő
2-3 évben a jelenlegi szinten marad.

    Gorbacsov a mezőgazdaság átalakítása kapcsán állást foglalt a
mezőgazdasági üzemek és a helyi párt- és állami szervek
kapcsolatainak új alapokra helyezése mellett. Szorgalmazta, hogy
gazdasági kérdésekben maguk az üzemek dönthessenek.

    Javasolta, hogy járási szinten a gazdaságok demokratikusan
hozzák létre az együttműködést koordináló tanácsot.

    A mezőgazdaság köztársasági és területi szintű irányításának
korszerűsítése kapcsán sürgette a önállóság kiterjesztését. Ami a
mezőgazdaság országos irányítását illeti, Gorbacsov javasolta:
szüntessék meg az Agráripari Állami Bizottságot, s hozzák létre a
kormány állandó szerveként működő Élelmezési és Felvásárlási Állami
Bizottságot.

    A szovjet vezető egyidejűleg kitért arra is, hogy a mezőgazdaság
korszerűsítésének elengedhetetlen része a modern mezőgazdasági gépek
és feldolgozóipari berendezések előállítása. Utalt rá, hogy ezen a
területen 77 milliárd rubeles beruházást irányoztak elő. Külön
megemlítette a traktorgyártás terén kialakult áldatlan állapotokat,
azt, hogy a Szovjetunió mennyiségileg a világ első számú
traktorgyártója, ám a minőségről már nem mondható ugyanez. Sürgette,
hogy a feldolgozó ágazatokban is érvényesítsék az irányítás
közgazdasági módszereit, az anyagi ösztönzést.

    A termelés korszerűsítéséről szólva kulcskérdésnek nevezte a
tudományos kutató szervezetek tevékenységében az önelszámolásra való
áttérést. (folyt.)


1989. március 16., csütörtök 07:33


Vissza »


Gorbacsov-beszéd - részletes (4. rész)

Az előadó fontos feladatnak jelölte meg a beruházási politika
korszerűsítését. Ennek lényege, hogy amíg korábban a beruházásokat
központi alapból finanszírozták, addig a jövőben a szükséges
eszközöket mindenekelőtt maguknak a termelő közösségekenek kell
előteremteniük.

    Gorbacsov külön foglalkozott a falu infrastruktúrájának,
szociális ellátottságának fejlesztésével is, kiemelve, hogy ez a
terület jelenleg fájó pontja a mezőgazdasági politikának.

    Mintegy összefoglalva az elmondottakat, az új agrárpolitika fő
jellemzőjeként Gorbacsov az erőszakos módszerekkel való szakításra,
a falu mesterséges átalakítását célzó kezdeményezésektől való
tartózkodásra szólított fel. Mint mondta, komoly hiba lenne, ha csak
a legcsekélyebb mértékben is alkalmaznák az adminisztratív
irányítási módszereket, amelyek kellőképpen lejáratták magukat, s a
jelenlegi válságjelenségekhez vezettek az agrárágazatban és az
élelmiszer-ellátásban. Az új politika kiindulási pontjának a falu
gazdasági viszonyainak átalakítására irányuló következetes vonalnak
kell lennie, beleértve ebbe a gazdaságok irányitási önállóságát, a
formák sokszínűségét, az emberek kezdeményezéseinek
kibontakoztatását. A legszélesebb demokratizmus alapján kell
cselekedni, más választás nincs - hangsúlyozta az SZKP KB főtitkára.
+++


1989. március 16., csütörtök 07:39


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
SZER-hallgató telefonja:

"FÉRFIHANG/ Kérem szépen Budapestről Ottó beszél. Tessék bemondani a rádióba: Gáspár Tiborné budapesti Déli Pályaudvar számadó helyettese visszaél a beosztásával, tekintettel arra, hogy a kommunista párttag, és ez összeférhetetlen a dolgozók szemében. Mindenki gyűlöli. Kérjük, mondják be, ha van egy kis lelkiismeretük, Gáspár Tiborné önként mondjon le a helyettes főnöki tisztségéről Sajnos visszaél a párt megbízatásával, mert ő párttag és a párt kisajátította magának a hatalmat. Sajnos ez igy is van. Követeljük, kérjük, Gáspár Tibornét váltsák le a megbizatása alól, tehát ne legyen helyettes főnök. Köszönjük, kérjük mondják be a telefonba, illetve a rádióba."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD