Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › március 15.
1989  1990
1989. január
HKSzeCsPSzoV
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
BBC, Panoráma:

Nagy Erzsébet párizsi sajtókonferenciája

"Ma déli sajtókonferenciáján Nagy Erzsébet édesapja utolsó napjairól beszélt és arról, hogy június 16-án - Nagy Imre kivégzésének 31. évfordulóján - méltóképpen nyilvánosan eltemetik édesapját és 1956 más áldozatait a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában. Reméli, hogy ez a parcella a tiszteletadás helye lesz, ahol mindenki elhelyezheti majd virágait. A hatóságok nem vesznek részt a temetésen - közölte. Arra a kérdésre, ez a ő döntésük-e vagy a családé, hangsúlyozta, hogy jómaga soha semmiben nem fordult a hatóságokhoz. Néhány család kérte, hogy elvégezhesse az azonosítást. A maga részéről - s itt tudósítónk megjegyezi, hogy megremegett a hangja - biztosan nem ismerné fel édesapja maradványait. Az édesapja kivégzéséről feltett kérdésre válaszolva Nagy Erzsébet leszögezte: mind a mai napig soha semmi hivatalos értesítést nem kapott a hatóságoktól édesapja, Nagy Imre sorsáról."

Interparlamentáris konferencia (1. rész)

1989. március 15., szerda - A magyar nemzeti ünnepen is folytatta munkáját Budapesten a 81. Interparlamentáris konferencia. Számos külföldi vendég, parlamenti képviselő tekintette meg a március 15-e évfordulóján megtartott ünnepségeket. I. MacLean új-zélandi képviselő javaslatára a délelőtti ülést korábban zárták be, hogy a küldöttek ,,kifejezhessék szolidarításukat a magyar néppel, amely ma Petőfi Sándor emlékét idézve vonul fel, és tisztelettel adózzanak a magyar nemzeti ünnepnek,,.

A csaknem száz országból érkezett törvényhozók szerdán
megkezdték egy újabb napirendi pont vitáját. Arról tárgyalnak,
hogyan segítsék elő a törvényhozók a gyarmatosítás teljes
felszámolását, a fajüldözés, a faji elkülönítés megszüntetését, a
nemzetiségek, az etnikai kisebbségek egyéni és kollektív jogainak
érvényesítését.

    Előzőleg a konferencia befejezte vitáját a gyermekek jogait
rögzítő új nemzetközi konvencióról, a parlamentek ezzel kapcsolatos
feladatairól. Mivel rendkívül sok felszólaló kívánta véleményét
kifejteni, a konferencia napirendjére éjszakai ülést is kitűztek. A
szerdára virradó éjjel befejezett vita után megválasztották a
szerkesztő bizottságot, amely a törvényhozók közös álláspontját
fogalmazza meg. A bizottság tagja lett Szentágothai János
akadémikus, a magyar IPU csoport tagja is. A végleges állásfoglalást
a konferencia zárónapján fogadják el.

    A szerdai vita előtt igen sok nemzeti csoport és államcsoport
terjesztette be írásban határozati javaslatát, memorandumát. Az IPU
magyar csoportja által beterjesztett memorandum egyebek között
leszögezi: A világ békéje és biztonsága szempontjából alapvető
fontosságú, hogy mindenütt alkotmányosan és átfogóan biztosítsák
valamennyi emberi jog érvényesítését, a politikai, az állampolgári,
a gazdasági, a szociális és a kulturális jogok maradéktalan
megvalósítását. A memorandum részletesen állást foglal a
gyarmatosítás felszámolása, a fajüldözés és a faji elkülönítés
maradványai ellen vívott küzdelem valamennyi időszerű kérdésében és
külön foglalkozik a nemzetiségi jogok érvényre juttatásával.
(folyt.köv.)


1989. március 15., szerda 14:18


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Interparlamentáris konferencia (2. rész)

,,A magyar parlamenti csoport mélységes sajnálattal fogadja azokat a
tényeket, megnyilatkozásokat, politikai lépéseket, amelyek azt
tanúsítják, hogy - különösen Európában - , növekszik a nemzetiségek,
az etnikai kisebbségek iránti megkülönböztetés,, - szögezi le
egyebek között a memorandum, emlékeztetve II. János Pál pápa ezzel
kapcsolatos állásfoglalására, illetve az országgyűlés határozatára,
amely üdvözölte a katolikus egyház fejének kijelentéseit. - A magyar
Országgyűlés hangsúlyozza, hogy a nemzetiségi lét feltételeinek
biztosítása minden egyes állam feladata és kötelessége. Az ilyen
jogokat, beleértve a közösségek jogait, a kisebbségi kultúra
ápolásának jogát, a más országokban élő azonos nemzetiségekkel
fenntartott kapcsolatok szabadságának jogát, a szabad
vallásgyakorlás jogát rendkívüli fontosságúnak tekinti, s
felszólította a kormányt, kísérje figyelemmel az ország határain
kívül élő magyar nemzetiségű személyek helyzetét, juttassa
kifejezésre, hogy a haza felelősséget érez irántuk.

    A magyar parlamenti csoport memoranduma javasolja, hogy az
Interparlamentáris Unió foglaljon állást ebben a kérdésben, kérje
fel az egyes országok kormányait a kérdés átfogó vizsgálatára, mivel
az e téren jelentkező problémák egyre inkább zavarják a közvéleményt
s az államközi kapcsolatokat mind Kelet-, mind pedig
Nyugat-Európában. A kormányoknak meg kell vizsgálniuk, hogyan lehet
nemzetközi biztosítékokat adni a kisebbségek jogainak
érvényesítéséhez, átfogó normarendszert kidolgozni az egyes országok
magatartásának megítéléséhez e téren. Az Uniónak sürgetnie kell az
ENSZ Emberi Jogok Bizottságának illetékes bizottságában részt vevő
államok kormányait arra, hogy gyorsítsák meg a nemzeti kisebbségek
jogait rögzítő nyilatkozat kidolgozását, s ezt mielőbb terjesszék az
ENSZ közgyűlése elé. Ugyancsak sürgeti a javaslat, hogy az európai
biztonsági és együttműködési konferencia utótalálkozóin is kísérjék
figyelemmel a kisebbségek helyzetét. (folyt.köv.)


1989. március 15., szerda 14:22


Vissza »


Interparlamentáris konferencia (3. rész)

A nemzetiségi kérdéssel több más határozati javaslat is
foglalkozik. A svájci parlamenti csoport például javasolja, hogy az
ENSZ állítson fel külön szakosított szervezetet a nemzetiségiek
helyzetének, az etnikai konfliktusoknak tanulmányozására. A szovjet
parlamenti csoport sürgeti az egyes országok kormányait, hogy
határozott lépésekkel biztosítsák a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogainak érvényesítését, haladéktalanul számoljanak fel mindenfajta
korlátozást, biztosítsák a nemzetiségeknek mindazokat a jogokat,
amelyeket minden más állampolgár élvezhet. Az NSZK parlamenti
csoportjának határozattervezete ugyancsak arra kívánja ösztönözni az
egyes országok kormányait, hogy akadályozzák meg a nemzetiségek
megkülönböztetését, történjék az akár jogi eszközökkel, akár más
módon, biztosítsák a megfelelő feltételeket a kisebbségek nemzeti és
kulturális azonosságának megtartásához, emberi jogaik
érvényesítéséhez.

    A vitában szerdán felszólalt dr. Schőner Alfréd főrabbi,
országgyűlési képviselő. Beszédében a magyar zsidóság nevében
üdvözölte az Interparlamentáris konferencia résztvevőit. Szólt a
magyar zsidóság történetéről, az ország életében betöltött
szerepéről, üldöztetéséről. Kijelentette: 1945 tavasza új fejezetet
nyitott meg Magyarországon a zsidóság előtt, törvényesen
biztosították számára az egyenlő jogokat, a vallásgyakorlás
szabadságát. ,,Hitbéli törvényeinknek megfelelően tevékeny részt
veszünk az ország építésében, integráns részét képezzük a magyar
nemzetnek, a világ zsidóságán belül felemeljük szavunkat a
megkülönböztetés, az elnyomás, a kisebbségek jogainak megsértése
ellen,, - hangoztatta egyebek között. (folyt.köv.)


1989. március 15., szerda 14:24


Vissza »


Interparlamentáris konferencia (4. rész)

A teljes ülés felszólalói közül sokan bírálták rendkívül élesen
a dél-afrikai rezsimet, követelték, hogy Pretoria vessen véget a
fajüldözésnek, a faji elkülönítés minden formájának. Sok felszólalás
tért ki ugyanakkor a nemzeti kisebbségek problémájára is, megemlítve
a romániai helyzetet, a falurombolás terveit, a nemzeti kisebbségek
jogainak felszámolását.

    Szerdán délután tanácskozást tartottak az európai biztonsági és
együttműködési konferencián résztvevő 35 állam parlamentjeinek
küldöttei is. A törvényhozó testületek tevékenyen vesznek részt a
biztonsági folyamat megvalósításában s a küldöttek ezúttal is
számos, a folyamat elmélyítését szolgáló tanácskozásról,
találkozóról, küldöttség-cseréről számoltak be. Lengyelország
képviselője emlékeztetett, hogy Varsóban a Szejm marsalljának - a
lengyel parlament elnökének - kezdeményezésére tavaly megtartották a
képviselőházi elnökök kétnapos tanácskozását, amelyet az európai
biztonság kérdéseinek, a parlamentek közötti együttműködés
bővítésének szenteltek.

    A 35 állam képviselői ismételten elhalasztották a döntést arról,
hol és mikor rendezzék meg az Interparlamentáris Úniónak az európai
biztonság és együttműködés kérdéseiről megtartandó soron következő
külön konferenciáját. A tanácskozást eredetileg Bukarestben kívánták
megtartani ez év májusában, azonban már a legutóbbi
Interparlamentáris konferencián több állam képviselője emelt ez
ellen kifogást. A mostani megbeszélésen az úgynevezett ,,12 plusz,,
csoport, az EGK tagállamai és több más nyugati állam képviselői
nevében a portugál küldöttség bejelentette, a csoport ,,nem tartja
megfelelőnek a körülményeket,, arra, hogy a fontos tanócskozást a
román fővárosban tartsák meg a jelenlegi helyzetben. Rövid vita után
a 35-ök csoportja úgy határozott, hogy a döntést a tanácskozás
körülményeiről az IPU szeptemberi konferenciájáig ismét
elhalasztják, vagyis májusban semmiképen sem lesz konferencia
Bukarestben. Az amerikai küldöttség javasolta, hogy a rendezés jogát
vegyék el Romániától, az NDK javaslatára azonban végülis egyhangúan
a döntés elhalasztása mellett határoztak. Az IPU-tanácskozás számos
résztvevője a döntést úgy minősítette, mint annak jelét, hogy a
román kormány jelenlegi politikája miatt mindinkább elszigetelődik a
nemzetközi közösségben.

    Szerdán a Szocialista Internacionáléhoz tartozó pártok
képviselői találkoztak az MSZDP képviselőivel és az együttmüködés
fejlesztéséről folytattak megbeszélést. (folyt.köv.)


1989. március 15., szerda 18:02


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Interparlamentáris konferencia (5.rész)

Innen felhasználható: 19.15 órakor
----------------------------------

Straub F. Brunó, az Elnöki Tanács elnöke szerdán este az
Országház épületében fogadást adott a 81. Interparlamentáris
Konferencia résztvevői tiszteletére.

    A fogadáson részt vett az Országgyülés tisztikara, számos
képviselője. Nagy számban voltak jelen a diplomáciai képviseletek
vezetői.

    A szívélyes hangulatú fogadáson az Elnöki Tanács elnöke
szeretettel köszöntötte a törvényhozókat, külön kiemelve, hogy a
találkozás egybeesik nagy nemzeti ünnepünkkel, március 15-ével. A
konferencia résztvevői nevében Daouda Sow, az Interparlamentáris
Tanács elnöke mondott köszönetet a magyar vendéglátóknak és fejezte
ki jókivánságaikat nemzeti ünnepünk alkalmából. (MTI)


1989. március 15., szerda 18:06


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
Olvasóink küldték:

1989 március 15-i, kaposvári szabad ünneplésre szólító plakát
SZER-hallgató telefonja:

"/FÉRFIHANG/ A FIDESZ kaposvári csoportja nevében beszélek Annyit szeretnék mondani, hogy megvolt fél hétkor kezdődött, és 8 óráig tartott a kaposvári független megemlékezés, amelyet a Fiatal Demokraták Szövetségének kaposvári csoportja, a Magyar Demokraták Fóruma és az SZDSZ kaposvári szervezetei közösen rendeztek, mintegy ötezer főnyi tömeg előtt. Nagyon jó, lelkes, néha már karneváli hangulatban zajlott le az egész. Minden atrocitás nélkül. Köszönöm."
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

"A Független Jogász Fórum felhívást adott ki a magyarországi független politikai szervezetekhez. A jól megfogalmazott dokumentum az átmenet körében alapvető kérdésekkel foglalkozik és javasolja a független politikai szervezeteknek és pártoknak, hogy mindenekelőtt a választójog és Magyarország Alkotmányát illetően közös álláspontot dolgozzanak ki."
D6, a Független Jogászfórom felhívása független politikai szervezetekhez 03.15.

890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD