Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › február 23.
1989  1990
1989. január
HKSzeCsPSzoV
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
Amerikai Hangja, Esti panoráma

"A pártstratégák arra számítanak, a javasolt és 1995-ig terjedő átmeneti időszakban az ellenzéki pártok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy egy kommunista elnök léphessen hivatalba, és hogy a kommunisták egy bizonyos számú mandátumhoz juthassanak a parlamentben. A kommunistákat emellett arról is biztosítanák előre, hogy az övéké legyen a külügyminiszteri, a belügyminiszteri és a hadügyminiszteri tárca, függetlenül attól, hogy a választásoknak mi lesz az eredménye. Ebben az esetben miért van szükség egyáltalán a választásokra, ha egyszer minden előre megrendezett? Az egész választási folyamat üresjárat, ha mindenki előre elfogadja a szereposztást - gondolja elkerülhetetlenül az amerikai újságolvasó. Jackson Diehl azonban azt írja, hogy miközben az ellenzéki pártok lassan erőre kapnak és hozzászoknak a parlamenti tevékenységhez, a kommunisták arra használják majd fel a következő hat évet, hogy saját pártjuk irányvonalát gyökeresen megváltoztassák. "

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának közleménye (1. rész)

1989. március 10., péntek -

A JÖVŐNKÉRT
FELLENDÜLÉST - DEMOKRÁCIÁT - SZOCIALIZMUST

Mire törekszik a Magyar Szocialista Munkáspárt?Hazánk történelmi jelentőségű fordulóhoz érkezett. A tét roppant
nagy: a nemzet felemelkedése vagy elmaradása a világ fejlődésétől. A
demokratikus megújulásra ma, az ellentmondásokkal terhelt helyzetben
is késztetőek a hazai és kedvezőek a világpolitikai feltételek.
Cselekvésre van szükség. Az MSZMP megkezdte erőinek újjászervezését.
Közvetlen célja: leküzdeni a válságot.

    A mai magyar társadalomban meghatározóak a haladó, demokratikus
erők. Örökösei és folytatói nemzeti történelmünk reformkorszakai, a
polgári és népi progresszió, a munkásmozgalom hagyományainak. Az
MSZMP ezek szellemében, a reformok jegyében munkálkodik. A gyökeres
változtatás szükségességét felismerve, a társadalmi megegyezés
szándékától is ösztönözve nyíltan, kritikusan szembenéz a múlttal.
Szakít a torznak, hibásnak bizonyult politikai-gazdasági
szerkezettel, elhatárolja magát a korábbi vezetés hibáitól, a
szubjektivizmustól, a tagság részvételét kizáró politizálástól. A
párt célja a társadalmi fejlődés előmozdítása, a nemzeti
sajátosságoknak megfelelő demokratikus szocializmus építése. Az
MSZMP támaszkodik politikai tapasztalataira, a társadalmi
fejlődésben 1945 után elért maradandó értékekre, eredményekre.

    Mozgalmunk irányt mutató értékei: az alkotómunka, a szabadság,
az igazságosság, a szolidaritás. Az alkotómunka az értelmes emberi
élet alapja, a jólét és a fejlődés forrása. Szabadságeszményünk a
személyiség önállósága, az emberi jogok érvényesülése. A nép
szabadsága az egyén szabadságára és a közösség iránti felelősségre
épül. Az igazságosságot a társadalmi, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális esélyek egyenlőségére való törekvés jelenti.
(folyt. köv.)


1989. március 10., péntek 18:33


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának közleménye (2. rész)

A szolidaritás a szabad emberek és közösségeik összetartozása,
kölcsönös megbecsülése és pártfogása. Meggyőződésünk, hogy ezek az
értékek a demokrácia, a szocializmus elvei alapján teljesedhetnek
ki.

    Az MSZMP a munkásmozgalom két meghatározó - kommunista és
szociáldemokrata - irányzatának egyesült pártja, amely
osztályszempontokat meghaladva a dolgozó, alkotó emberek érdekeit
kifejező marxista szellemű reformpárt.

    Az MSZMP szervezett politikai erő, amelynek programja egyetemes
és nemzeti értékeket képvisel.

    Az MSZMP demokratikus szervezetével, áramlatai alkotó
együttműködésével, tagjai egyenjogúságára alapozva erősíti
cselekvési egységét.

    Az MSZMP együttműködést, a nemzeti sorskérdésekben megegyezést
ajánl minden, az országért felelősséget vállaló, haladó gondolkodású
állampolgárnak és szervezetnek.    MIT AKARUNK?
    ------------

    1/ A népakarat érvényesítését
     --------------------------
     - jogállamot; demokratikus, szocialista alkotmányt
     - képviseleti demokráciát
     - a népszuverenitást megtestesítő törvényhozást,
     független bíróságokat, jól működő kormányzatot
     - önkormányzatot, biztonságot, fejlődést a közösségeknek,
     a falvaknak, a városoknak
     - a napi politikai harcoktól mentes, a haza, a közrend
     védelmét az alkotmányosság szellemében szolgáló fegyveres
     erőket, testületeket(folyt. köv.)


1989. március 10., péntek 18:35


Vissza »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának közleménye (3. rész)

2/ A politikai intézmények korszerű rendszerét
-------------------------------------------
    - alkotmányos többpártrendszert
    - szabad választásokat, a koalíció lehetőségét
     a kormányzásban
    - független szakszervezeteket, önálló érdekképviseleteket
    - megújuló népfront-mozgalmat

3/ Az egyén és a közösség biztonságát
    ----------------------------------
     - alkotmányban szavatolt szavatolt állampolgári és
     személyes szabadságjogokat, törvényességet
     - a fiatalok önálló politikai cselekvési lehetőségét
     - a nők társadalmi megbecsülését, jogaik gyakorlásában
     pedig egyenlő esélyt
     - haladó nemzetiségi törvényt
     - a törvényesen szerzett tulajdon védelmét
     - közérdeket szolgáló biztonságot, rendet, fegyelmet

4/ Határozott kormányzással kitörést a válságból
    ---------------------------------------------
     - a gazdasági visszaesés megfékezését, az eladósodás
     megállítását, a fellendülés megalapozását
     - a gyenge teljesítmények visszaszorítását
     - az ütközések, kikerülhetetlen áldozatok vállalását
     - a terhek igazságos megosztását

5/ A gazdasági rendszer reformját
    ------------------------------
     - következetes átmenetet a hiánygazdaságból a
     piacgazdaságba
     - tulajdonreformot; a tulajdonformák egyenrangúságát,
     a jól működő közösségi tulajdon meghatározó szerepét
     - forgalmi értéket a földnek
     - eredményes gazdaságon alapuló fokozatosan megvalósuló
     konvertibilitást
     - a KGST reformját


(folyt. köv.)


1989. március 10., péntek 18:35


Vissza »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának közleménye (4. rész)

6/ Megújuló magyar gazdaságpolitikát
---------------------------------
    - Európába és a világba beépülő gazdaságot
    - a saját források jobb hasznosítását, a hazai piac
     élénkítését az export fellendítésével együtt
    - a gazdasági szerkezet, az infrastruktúra korszerűsítését
    - a vállalkozások szabadságát, biztonságát
    - teljesítményt ösztönző adópolitikát
    - társadalmilag ellenőrzött, új alapokra helyezett
     költségvetést


(folyt. köv.)


1989. március 10., péntek 18:36


Vissza »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának közleménye (5. rész)

7.) Jobb megélhetést
----------------- az infláció mértékének csökkentését, az indokolatlan
áremelések elleni fellépést

    - a teljesítmények és a bérek összhangját biztosító bérreformot

    - a reálbérek emelését ott, ahol a gazdaságos teljesítmény javul

    - az elmaradott térségek fejlesztését    8.) A létbiztonságot szavatoló szociálpolitikát
     -------------------------------------------    - a családok támogatását, hogy betölthessék hivatásukat

    - az első lakás megszerzésének állami támogatását

    - a fiataloknak jobb, biztonságosabb feltételek teremtését az
elhelyezkedésre, a pályakezdésre, a családalapításra

    - támogatást az önmagukról gondoskodni nem tudóknak, a
halmozottan hátrányos helyzetűeknek

    - a közösségek egyént védő szerepének erősítését

    - a munkanélkülivé válóknak átképzést, munkalehetőséget    9.) Az egyént védő társadalombiztosítási rendszert
     ----------------------------------------------    - törvényben szabályozott, pénzügyileg független, egységes
társadalombiztosítást

    - az önkéntes társadalombiztosítási formák gazdagítását

    - az egészségügy reformját, szabad orvosválasztást

    - igazságosabb, előbb az alacsony nyugdíjak, majd az
átlagnyugdíjak értékállandóságát megőrző nyugdíjrendszer bevezetését    10.) Környezetvédelmet
     -----------------    - környezetbarát magatartást és gondolkodást

    - környezetkímélő technológiákat

    - a környezet további romlásának megállítását    11.) Tiszta közéletet
     ----------------

(folyt.köv.)


1989. március 10., péntek 18:37


Vissza »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának közleménye (6. rész)

12.) Szabad szellemi alkotómunkát
----------------------------- a kutatás és a publikálás szabadságát

- a tehetségek érvényesülési lehetőségét az oktatásban, a
munkahelyen, a közéletben

    - az alkotói szabadság kiteljesedését, a művészeti, irodalmi
élet sokszínűségét    13.) Az oktatás gyökeres megújítását
     -------------------------------    - a pedagógusok megbecsülését

    - az egyéni képességet fejlesztő, demokratikus iskolarendszert

    - önállóságot, tanszabadságot a felsőoktatásban

    - szabadabb egyetemi felvételi rendszert    14.) Lelkiismereti szabadságot és a vallásgyakorlás szabadságát
----------------------------------------------------------


1989. március 10., péntek 18:38


Vissza »


A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának közleménye (7. rész)

MI SZAVATOLJA PROGRAMUNKAT?

---------------------------

A cselekvőképes párt. A haladó erők összefogása. A határozott
kormányzás. A törvényes biztosítékok megalkotása. A társadalom
vállalkozókészsége és érdekeltsége az ország előrehaladásában. A
nyilvánosság, a felelős szabad sajtó.

    Az MSZMP békés úton, feszültségek élezése nélkül kívánja az
átmenetet a széles körű demokráciára. A párt arra törekszik, hogy a
nemzet érdekeit programjával, politikai súlyával meghatározó módon
fejezze ki; tagsága kezdeményezőkészségével, a választók bizalmával
érjen el meghatározó politikai befolyást a társadalomban. Pártunk a
reformpolitikáját erősíti, törekvéseit valamennyi cselekvő,
politizáló tagjának részvételével valósíthatja meg.


     x x x


    Cselekvési programunk nyitott a gyorsan változó valóság, az új
gondolatok, a párttagság tapasztalatai iránt, s annak megfelelően
változik a jövőben is. A Központi Bizottság kéri a tagság programot
tovább formáló véleményét, javaslatait.

    Budapest, 1989. március 7.


     a MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT
     KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

(MTI)


1989. március 10., péntek 18:39


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
MTV2 nézői telefonok

"- Miért pont a Kalákának kell szerepelni a játékban, az nem olyan ismert együttes, nem mindenki ismeri őket, vannak magyarok között is hiresebb együttesek, vagy pláne külföldiek. Ez a játék nem is olyan igazi játék. És a Rózsa Gyuri egy kicsit idétlen, sőt nem is kicsit. - 276-471: miért nem mutatják többször a játékok telefonszámát, hiszen van aki később kapcsolja be a televiziót, és az nem tud játszani. Erre szeretnék választ kapni. - Czombosné 26-72-ol8: a Dunavarsányi Művelődési Ház vezetője - tegnap láttam a TV2-en Gór Nagy Mária szinitanodájárói és jött egy jó ötlet. A művelődési ház nyáron teljesen kihasználatlan , alig vannak programok. 4-5oo személyes nagy teremmel rendelkezik, nagy szinpaddal. Ha a szinitanodá szereplőinek lenne kedve, ide kijönni két-három hetet pihenni, nyaralni, üdülni, szivesen látnánk őket, és a részleteket majd megbeszéljük. Köszönöm, a viszonthallásra."
Dr Boross Imre (FKgP) visszaemlékezéseiből:

"Február 23.-án "bomba" robbant. Bába Iván napirend előtti felszólalásra jelentkezett. Mint később kiderült, ismertetni akart egy előterjesztést, amelyet Jezsó Istvánnal együtt készítettek annak érdekében, hogy a Politikai Bizottság járuljon hozzá a párt reformszárnyának megalakításához. Az elnöklő Pártay Tivadar Bába Iván felvetésére közölte, hogy ő mint elnök kíván először napirend előtt felszólalni. A jelenlévők ezt tudomásul vették. Pártay felszólalt. Röviden fogalmazva arról tájékoztatott, hogy bomlasztók vannak a pártban, ezért indítványozta Bába Ivánnak, Jezsó Istvánnak, Légrádi Tibornak és Ravasz Károlynak pártból való kizárását. Hogy miben áll a bomlasztás, azt Pártay nem részletezte. A kizárások oka azonban nyilvánvaló volt. A reformszárny, létrehozása iránti szándék volt az, amely az egyébként megbecsült öreg vezetőknél dinamikusabb és határozottabb politikát folytatott volna."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB10BUD