Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › január 30.
1989  1990
1989. január
HKSzeCsPSzoV
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
Grósz davosi beszéde (SZER, A mai nap)

Lehet, hogy a kelet- európai országoknak a modernizálás érdekében el kell fogadniuk a munkanélküliséget, és az életszínvonal átmeneti csökkenését is. A szocialista országok kritikus esztendők elé néznek - mondta Grósz Károly Davosban, a Világgazdasági Fórum tanácskozásán tartott beszédében. Kelet-Európának nincs más választása, mint megpróbálni örökölt lemaradását felszámolni - jelentette ki a magyar politikus.

Közlemény az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának üléséről (1. rész)

1989. május 18., csütörtök - Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottsága Lukács János elnökletével május 18-án ülést tartott. Somogyi Imrének, a testület titkárának előterjesztésében megvitatta a pártszervek és szervezetek több mint 700 tisztségviselője és a KEB tagjai között lefolytatott konzultációkról készített jelentést.

A beszélgetések során kifejtett vélemények azt tükrözték, hogy
szükséges a párt megújulása, mert ettől függ döntően az MSZMP
jövőbeni politikai szerepe. Sürgetik a párt erőinek összefogását
annak érdekében, hogy az MSZMP korszerűen politizáló, marxista
szellemű reformpárttá váljon, ezáltal meghatározó politikai erő
maradjon. Csak így tud ellenállni az indokolatlan nyomásnak, ami
megalapozatlan, elhamarkodott politikai döntésekhez, elsietett
megoldásokhoz vezet.

    Az ország gazdasági helyzetét válságosnak, a társadalom
politikai állapotát zavarokkal terhesnek látják. Egyetértenek azzal,
hogy ebből a helyzetből a gazdasági és politikai rendszer
reformjának következetes végrehajtásával lehet kijutni, amelyben az
MSZMP-nek a társadalomért vállalt felelősségéből adódóan meghatározó
szerepet kell vállalnia. Helyeslik a múlt hibáinak, bűneinek pontos
feltárását, többen azonban úgy vélik: e törekvések hátterében sok
esetben inkább az MSZMP lejáratásának szándéka húzódik meg, mintsem
a tanulságok levonásáé. Egyoldalúnak ítélik azt a képet is, amelyet
a közvéleményben múltunkról egyesek kialakítani igyekeznek, s amely
szerint kizárólag bűnök és tévedések jellemzik az elmúlt
évtizedeket. Igaztalan módon azt sugallja ez az egyoldalú beállítás,
hogy a pártot ma is a hibás gyakorlathoz való ragaszkodás jellemzi.
Általános az a vélemény, hogy a közfigyelemnek az eddiginél sokkal
inkább a jelenre és a jövőre kell irányulnia. Az MSZMP tagjai és
szervezetei nem tartják megfelelőnek azokat a működési elveket és
szervezeti szabályokat, amelyeket véleményük szerint az élet
meghaladott, ugyanakkor hiányát érzik az új, egységes szabályoknak.

    A Központi Ellenőrző Bizottság a konzultációk során kifejtett
véleményekre és munkája során szerzett tapasztalatokra is
támaszkodva áttekintette a párt helyzetét, valamint saját
tevékenységét, és néhány kérdésben összesítette álláspontját. (folyt.
köv.)


1989. május 18., csütörtök 19:43


Vissza »


Közlemény az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának üléséről (2. rész)

1./ A Magyar Szocialista Munkáspártnak a nemzeti érdekeket
képviselő, azokat a nemzetközi realitások figyelembevételével
érvényesítő, szervezett tömegpárttá kell válnia. Törekedjen a
marxizmus alkotó továbbfejlesztésére, terjessze világnézetét, de
tanúsítson türelmet az eltérő világnézetet vallókkal szemben, és a
tagfelvétel során ne támasszon indokolatlan ideológiai
követelményeket. Fogadja be soraiba mindazokat, akik egyetértenek
politikai céljaival, stratégiájával, és az MSZMP-ben kívánnak
politikai aktivitást kifejteni e célok társadalmi elfogadtatásáért
és megvalósításáért.

    2./ A megújuló pártnak új programra van szüksége. Olyanra, amely
figyelembe veszi a társadalom jelenlegi fejlettségét, és a
szocialista eszme megvalósulásának eddigi tapasztalataira épül. A
programnak fel kell ölelnie a tulajdonrendszer reformját, a
vállalkozások élénkítésére, a gazdaság működési mechanizmusára, a
szociális gondoskodás rendszerére, a kultúra és tudomány, a köz- és
felsőoktatás korszerűsítésére és a társadalom politikai
rendszerének fejlődésére vonatkozó elgondolásokat.

    3./ Az MSZMP társadalmi szerepe megváltozik. Ennek megfelelően
stratégiájának és gyakorlatának is módosulnia kell. Többpárti
viszonyok között az MSZMP-nek természetesen arra kell törekednie,
hogy minél szélesebb társadalmi támogatás birtokában céljait,
szándékait a kormányzati munkában és minden más területen politikai
eszközökkel érvényesítse.

    4./ Az MSZMP-nek változtatnia kell az ellenzékkel kapcsolatos
magatartásán. A több párt működésével kialakuló politikai
viszonyokhoz az MSZMP-nek alkalmazkodnia kell. Miközben arra
törekszik, hogy egyértelművé tegye a saját várható magatartását,
cáfolja meg a rosszhiszemű feltételezéseket, ezáltal megerősítheti
vitapozícióit. Ennek érdekében meg kell erősítenie pozícióját a
tömegtájékoztatásban is. Politikai módszerekkel kell elérnie, hogy
álláspontja, nézetei a nyilvánosságban hatásosan jelenjenek meg.
Fokozatos engedményekkel sem ellenfeleit, sem a bizonytalan
embereket nem győzheti meg jó szándékáról; erre sokkal alkalmasabb a
belső vitákban, a marxista gondolkodók széles körének szervezett
együttműködésével kialakítható állláspont következetes képviselete
és védelme. (folyt. köv.)


1989. május 18., csütörtök 19:49


Vissza »


Közlemény az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának üléséről (3. rész)

5./ A Magyar Szocialista Munkáspártban új tipusú, általánosan
elfogadott szervezeti és működési rendnek kell érvényesülnie,
amelynek alapelve, hogy a demokrácia, a párttagok véleményalkotási
szabadsága és akarata a párton belül akadálytalanul kifejeződhessen.
A párt legyen tagjainak önkéntes politikai társulása. Szervezeti
rendje is segítse elő, hogy a közös politikai célok, a
demokratikusan elfogadott program minél nagyobb hatást gyakoroljon
az emberekre, a párt erős politikai befolyásra tegyen szert a
társadalomban.

    A KEB ajánlja, hogy a szervezeti és működési szabályzat
kidolgozásakor vegyék figyelembe: a platformok kialakulása és
ütközése a párt természetes állapota, ezért a pártegység és a
pártfegyelem értelmezése az eddigiektől eltér.

    6./ Az MSZMP-n belül szerveződő reformkörök a változtatás
igényével és a párttagok kezdeményezésére jönnek létre. Törekvéseik
lényege megegyezik a párt irányvonalával. Általában egészséges
folyamatok elindítói a pártszervezetekben és a testületekben.
Ezáltal segíthetik az alkotó viták kibontakozását, és az MSZMP
reformpárttá történő átalakulását.

    7./ A párt erői nem morzsolódhatnak fel belharcokban, mert ez az
MSZMP végzetes meggyengülését, politikai vereségét okozhatja. Nem
lehet egyetérteni a párttagság, a tisztségviselők különféle,
kizárólag jelzők alapján történő minősítésével, egyes csoportoknak,
illetve nézetek képviselőinek a diszkriminációjával. Az MSZMP-ben
kibontakozó és megerősödő véleményszabadság nem vezethet egyes
vélemények kizárólagosságához, kiközösítéssel, erőszakkal
létrehozott újabb monolit egység kialakításához. Éppen ellenkezőleg,
végleg fel kell számolni a cselekvőképtelenséget okozó
látszategységet. A párt politikájának nyílt, őszinte, demokratikus
vitákban kell formálódnia, ezzel is erősítve az összetartozást, a
szolidarítást és az akcióegységet. A pártdemokrácia érvényesítése,
az eltérő vélemények ütköztetése, a konszenzus kialakítása türelmet,
kulturált politikai magatartást igényel. Mindez nemcsak elemi
feltétele a párt egészséges működésének, hanem egyben a párt minden
tagjának, szervezetének és testületének érdeke is. A többségi
döntések végrehajtása nélkül nincs eredményes cselekvés. A pártnak
egységes vezetésre, a párttagságnak követhető stratégiára és ebbe
illeszkedő taktikára van igénye. (folyt. köv.)


1989. május 18., csütörtök 19:54


Vissza » A hírhez kapcsolódik »


Közlemény az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának üléséről (4. rész)

8./ A párt tagjaival és vezetőivel szemben a jövőben is alapvető
követelmény marad a törvények és erkölcsi szabályok betartása. A
pártot jogos elmarasztalás éri amiatt, hogy a múltban nem tudott e
követelményeknek maradéktalanul érvényt szerezni. Sajnálatos módon
több vezető beosztású párttag elmarasztalható azért, mert
helyzetével visszaélt, jogtalan, erkölcsileg kifogásolható előnyöket
szerzett.

    A párttagok önként vállalt belső fegyelme nem ellentétes a
pártdemokráciával. A párt politikájának képviselete elvi
következetességet és erkölcsi tartást igényel. Nem maradhat el a
párt erkölcsi tisztasága ellen vétők felelősségre vonása. Azok
megvédése, akiket azonban alaptalanul támadnak vagy rágalmaznak, a
párt erkölcsi kötelessége. A morális kérdésekben az ítéletalkotás a
kommunista közösség, az alapszervezetek felelőssége is.

    9./ A pártvezetés politikai tévedéseiért nem lehet a
párttagságot felelőssé tenni. A Központi Ellenőrző Bizottság -
önkritikát is gyakorolva - elfogadja, hogy a párt erkölcsi
megtisztulásához, az emberek bizalmának elnyeréséhez
nélkülözhetetlen azok politikai és erkölcsi elmarasztalása, akik
tényleges felelősei voltak a válságot előidéző súlyos hibáknak.

    10./ Saját tevékenységét is kritikusan elemezve, a Központi
Ellenőrző Bizottság szükségesnek tartja, hogy munkájának tartalma és
formája is változzon. A demokratikus alapelveknek megfelelően a
Központi Bizottságtól és a párt más vezető testületeitől való
függetlenségét maradéktalanul valósítsa meg. Tevékenységével
előmozdítja, hogy a párttagok jogai, a párton belüli áramlatokkal,
irányzatokkal, platformokkal kapcsolatos szabályok, a párt
demokratikus működése csorbíthatatlanul érvényesüljenek. A politika
alakításában - elemzésekkel, jelzésekkel, javaslatokkal - nagyobb
felelősséggel szükséges részt vennie. Indokolt a megfelelő
szervezeti megoldás a pártfegyelmi ügyek elbírálásához és a
pártszervek gazdálkodásának ellenőrzéséhez is.

    11./ A Központi Ellenőrző Bizottság indokoltnak tartja, hogy a
Központi Bizottság ez év őszére összehívta a párt országos
értekezletét. Az az álláspontja, hogy az előkészítés menetében, majd
a demokratikusan választott küldöttek országos pártfórumán lehet
csak eredményesen feloldani a felgyülemlett feszültségeket,
meghatározni a párt feladatait, a párt szervezeti és működési
alapelveit, megújítani a párt országos testületeit. (MTI)


1989. május 18., csütörtök 19:56


Vissza »

Partnereink
Dokumentumok
SZER hallgató üzeni:

"Debrecenből beszélek. (BEMONDJA NEVÉT, CÍMÉT) ... Szeretnék kérni a Szabad Európa Rádiótól egy naptárt 1989. évre. Nagyon szépen megköszönném, egész családom nevében. Köszönöm ."
890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD