Rendszerváltás és az MTI
mti.hu1989 › január 25.
1989  1990
1989. január
HKSzeCsPSzoV
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
1989. február
HKSzeCsPSzoV
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
1989. március
HKSzeCsPSzoV
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Az oldalon látható MTI hírek és fotók az Magyar Távirati Iroda korabeli hírkiadásából származnak. További információt itt talál.
Keresés az MTI
hírekbenképekben
Összes MTI-hír
Ezt mondták a rádiók
Négy évtized a KGST-ben (SZER, Mérlegen)

Ha minden jól megy - és ez egy nagy ha - a Szovjetunió 5-6 év múlva tarthat, ahol Magyarország most. Ki tudja, legyünk optimisták, talán 10 éven belül a KGST közös piaca is realitássá válhat. Az viszont bizonyos - és itt optimizmusnak nincs helye -, hogy Magyarország nem várhat ennek a KGST piacnak a netáni megvalósulására. Most kell működésbe hoznia a maga nemzeti piacgazdaságát késedelem nélkül, hogy mielőbb bekapcsolódhasson a világpiacba, ahonnan 40 évvel ezelőtt kiszakították.

Négy évtized a KGST-ben

München, 1989. január 25. (SZER, Mérlegen) - 40 évvel ezelőtt,
1949. január 25-én jelent meg a rövid közlemény a néhai pártlap, a
Szabad Nép első oldalán. Hírül adta, hogy a Szovjetunió és hat
európai szocialista ország megalakította a Kölcsönös Gazdasági
Segítség Tanácsát. Természetesen Magyarország is az alapítók között
volt. Az azóta eltelt négy évtizedben elválaszthatatlanul fonódott
össze a magyar gazdaság sorsa az ország KGST kapcsolataival. Ez az
összefüggés most is fennáll annyiban, hogy a hazai gazdasági
válsággal egy időben a KGST hagyományos viszonyai is tarthatatlanná
váltak, de éppen ezért most nyílik először lehetőség arra, hogy a
KGST tagság többé ne határozza meg a magyar gazdaság további
sorsát. Hallgassák meg Vadász Jánost.
    
    - 40 évvel ezelőtt a kommunista hatalomátvétel eredményeként
Magyarország arra a sorsa ítéltetett, hogy a gazdasági átalakulás
és fejlesztés szovjet módszerét és stratégiáját kövesse, csakúgy
mint Kelet-Európa más országai, amelyek szovjet megszállás alá
kerültek. Tekintet nélkül a hazai és nemzetközi piac
követelményeire, tekintet nélkül az ország adottságaira. A
kommunisták gondoskodtak a kényszerítés belső és külső
feltételeiről. Felszámolták a hazai piacot és életre hívták a
parancsuralmi gazdaságot. Mihelyt ez megtörtént, az országot már de
facto kiszakították a világpiacból is, az ott végbemenő változások,
az onnan érkező impulzusok a magyar gazdaságra többé nem hatottak.
    
    És létre kellett hozni a külgazdasági kapcsolatok parancsuralmi
rendszerét is, amelyen belül a szovjet fejlesztési stratégia
érvényesült. A KGST tehát megalakult.
    
    A KGST összetartásában és működtetésében természetesen kezdettől
fogva döntő szerepet játszott a kelet-európai tagországok
egyértelmű alávetettsége a Szovjetuniónak, mind katonai, mind
ideológiai és politikai vonatkozásában. De szerintem komoly hiba
lenne csak erre hivatkozni.
    
    Az évek során a gazdasági kényszerkapcsolatok is kialakultak, és
egy idő után már különösebb kényszer nélkül is érvényesülni
kezdtek, sőt hovatovább azt a benyomást keltették, hogy gazdasági
érdekeket, sőt létérdekeket fejeznek ki. Ez az illúzió évtizedekig
tartotta magát - végzetes következményekkel - és csak a legutóbbi
10 év során foszlott szét.
    
    A következő történt: a szovjet recept hűséges másolása nyomán
öltött formát a magyar gazdaság irreális ágazati és
termékszerkezete. Irreális volt annyiban, hogy nem felelt meg az
ország adottságainak. Feltételezte egy önellátó és hatalmas méretű
gazdaság lehetőségeit, mérhetetlen volt a nyersanyag és energia
igénye, amit csak a Szovjetunió volt képes kielégíteni. Irreális
volt annyiban is, hogy nem felelt meg a világpiac követelményeinek.
    
    A termékek drágák voltak, gyenge minőségűek, elavult típusúak,
ágazati téren pedig ez a szerkezet csak óriási fázislemaradással
követte annak az átalakulásnak a szakaszait, amely az ötvenes évek
kezdete óta a világgazdaságban megy végbe.
    
    És ez történt minden KGST-tagállam gazdaságában. Látszatra
kialakult fejlett ágazati szerkezetük, amely nyomban lelepleződött,
mihelyt a világpiacon próbálkoztak a termékek értékesítésével. Ez
volt az a sajátságos kvázi fejlettség, amelyet csupán a manipulált
KGST piacokon ismertek el, a világpiacon viszont elutasítottak,
vagyis ezen termékek zömét csak a KGST-én belül lehetett eladni, de
mivel el lehetett adni, a valójában irreális fejlesztés látszólagos
igazolást nyert. Gazdasági érdekké vált a szovjet energiahordozót,
nyersanyagot nagy tömegekben importálni, csakúgy, mint a gépek,
iparcikkek nagytömegű KGST exportjára berendezkedni.
    
    Ily módon a KGST évtizedekig konzerválta az ésszerűtlenséget.
    
    Egészen a legutóbbi időkig. Jó példa a két olajválság. Moszkva
1975-től kezdve évről-évre felemelte az általa szállított
energiahordozók árát, de csak tompítva, fokozatosan érvényesítette
a tényleges világpiaci változást - Magyarország rovására. Ebből
több hátrány származott, mint előny. A hazai gazdaságpolitika1 nem
arra törekedett, hogy átalakítsa az ipar termékszerkezetét és ezzel
kevésbé energiaigényessé formálja, hanem a változás pusztán
mennyiségi problémának tekintette, miszerint ugyanannyi szovjet
olajért, földgázért évről-évre több magyar gépet, gyári berendezést
kell szállítani, változatlan összetételben és minőségben.
    
    így aztán mind az első, mind a második olajárrobbanás még jobban
megmerevítette az amúgy is előnytelen termékösszetételt, ahelyett,
hogy a szerkezet átalakítására ösztönzött volna.
    
    A KGST-t érintő nagy kijózanodás Gorbacsov időszakában végre
beköszöntött. De korántsem következetesen. Alig három évvel ezelőtt
Gorbacsov volt az, aki rekordidő alatt kierőszakolta a 15 éves
műszaki-fejlesztési program elfogadását a KGST tagállamaitól, azzal
az indítékkal, hogy ezt a KGST programot az 1986-os szovjet
pártkongresszuson elfogadott fejlesztési célok szolgálatába
állítsa. Azóta kiderült, hogy sem a szovjet fejlesztési stratégiát,
sem a hozzákapcsolt KGST programot nem lehet megvalósítani, amíg az
az érdekelt országokban vagy azok többségében parancsuralmi
gazdaság működik.
    
    Gorbacsov két évvel ezelőtt kezdeményezte a KGST reformját, úgymond
a szervezet együttműködési mechanizmusának átalakítását. Látszólag
sikerrel, hiszen tavaly júliusban, Prágában már megszületett a
szocialista közös piac megvalósításáról szóló KGST-határozat,
amelyet a román kormányfő kivételével mindenki aláirt.
    
    De valójában Gorbacsov a lovak elé fogta a szekeret. A közös piac
ugyanis azt jelenti, hogy a tagállamok között szabadon áramolnak az
áruk, szolgáltatások, a tőke, a munkaerő, tehát nemzeti piacok
integrációja valósul meg, és ennek alapfeltétele, hogy
létrejöjjenek a nemzeti piacgazdaságok, amelyeket egyáltalán
integrálni lehet. Vagyis a KGST csak akkor válhat az együttműködés
piaci mechanizmusává, ha ezt megelőzően radikális gazdasági reform
valósul meg valamennyi résztvevőnél, olyan reform, amely
működőképes nemzeti piacgazdaságot hoz létre.
    
    Pillanatnyilag piacgazdaság még egyetlen KGST tagországban sem
működik - Magyarországon sem -, tehát a KGST közös piaca egyelőre
nem lehet több, mint távoli cél, melynek megvalósítását a
résztvevők háza táján kellene elkezdeni.
    
    Ha derűlátóak kívánunk lenni, feltételezhetjük, bár biztosra
korántsem vehetjük, hogy idővel megvalósul ez is. Ezen a téren
Magyarország jutott a legmesszebbre, de a belső gazdasági reformok
útjára lépett Lengyelország és a Szovjetunió is. Ha minden jól megy
- és ez egy nagy ha - a Szovjetunió 5-6 év múlva tarthat, ahol
Magyarország most.
    
    Ki tudja, legyünk optimisták, talán 10 éven belül a KGST közös
piaca is realitássá válhat. Az viszont bizonyos - és itt
optimizmusnak nincs helye -, hogy Magyarország nem várhat ennek a
KGST piacnak a netáni megvalósulására. Most kell működésbe hoznia a
maga nemzeti piacgazdaságát késedelem nélkül, hogy mielőbb
bekapcsolódhasson a világpiacba, ahonnan 40 évvel ezelőtt
kiszakították. Ez nyújtja ma az egyetlen esélyt arra, hogy a magyar
gazdaság csatlakozzék a világgazdaság mai fő áramlataihoz,
amelyeket együttesen harmadik ipari forradalomnak nevezünk. Aki ezt
elmulasztja, az végleges és történelmi lemaradásra ítéli önmagát. A
csatlakozás alapfeltétele a piacgazdaság megléte, mivel az
átalakulás világszerte piaci közegben folyik, és azért is, mert a
változások impulzus tömegét csak a piac képes felfogni- és
gazdasági cselekvéssé alakítani.
    
    Az említett KGST határozat magyar szempontból mégis hasznos lehet.
    
    Elvégre született egy közös döntés, felölelvén a Szovjetuniót is,
amely elvben elkötelezi a tagállamokat a piacgazdaság mellett.
    
    Magyarország kiváló indokot nyert arra, hogy a maga piacgazdaságát
megvalósítsa, mondván, hogy ezzel megtette a magáét a KGST közös
piacának érdekében is. Ebben az esetben már lesz végzetes
Magyarország számára, ha a KGST közös piacának terve szintén
illúzió marad. +++


1989. január 25., szerda


Vissza » A hírhez kapcsolódik »

Partnereink
Dokumentumok
SZER-hallgató telefonja:

"Jóestét kivánok RÓZSAFA jelige vagyok.A rádió valamennyi kedves dolgozójának és munkatársának nagyon boldog újévet kivánok, jó erőt és egészséget.Szeretném egy kérdéssel kezdeni a beszélgetésemet, és pedig,hogy tessenek szívesek választ adni arra,hogy a székely himnusz kinek a szerzeménye, és mikor keletkezett a verse, illetve a szövege. És a Himnusz körülményeiről is nagyon szeretnék valamit hallani a Hallgatók Fóruma című műsorban."
III/III-as jelentés az FKgP ideiglenes vezetőségéről

890616 – EGY NAP ANATÓMIÁJA

Az 1956-os Intézet új internetes tartalomszolgáltatása Nagy Imre és társai újratemetésének napjáról. Szerkesztette: Rainer M. János és Topits Judit.
Az oldalon olvasható MTI hírek a Magyar Távirati Iroda korabeli, napi 250-300 hírből álló teljes napi kiadásaiból származnak. A fotóválogatás alapja az MTI napi 1000 darabból álló negatív állománya. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1 § (2) p) pontja és 84/A §-a alapján törvényi védelem alá tartoznak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni - a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. (Az adatbázis-azonosítót az MTI belső szerkesztőségi rendszere tartalmazza.)

Az MTI előzetes engedélye nélkül tilos az MTI honlapjaira mutató, valamint az oldalak belső tartalmához vezető link elhelyezése.
mti.hu Impresszum
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. © Minden jog fentartva.
WEB11BUD